Kategorie

Wypowiedzenie w dniu harmonogramowo wolnym od pracy

Anna Łabuzek
Wypowiedzenie w dniu harmonogramowo wolnym od pracy /fot. Fotolia
Fotolia
Wypowiedzenie umowy o pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy jest dopuszczalne i pracownik nie będzie chroniony przed takim wypowiedzeniem. Zdaniem Sądu Najwyższego czas wolny, który wynika z norm o czasie pracy nie jest inną usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, nawet, jeśli trwa nieprzerwanie całą dniówkę.

Wypowiedzenie umowy zawartej na nieokreślony czas

Zasadą Kodeksu pracy jest możliwość wypowiadania umów zawartych na okres próbny i na czas nieokreślony, których rozwiązanie następuje wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony uzależnia się od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • gdy był zatrudniony poniżej 6 miesięcy – 2 tygodnie (odpowiedzialny materialnie za mienie powierzone – 1 miesiąc),
 • gdy był zatrudniony powyżej 6 miesięcy – 1 miesiąc (odpowiedzialny materialnie za mienie powierzone – 3 miesiące),
 • gdy był zatrudniony minimum 3 lata – 3 miesiące.

Okresy poprzedniego zatrudnienia u pracodawcy wlicza się, jeśli nastąpiło przejście zakładu na innego pracodawcę lub gdy jest on następcą prawnym. Strony po dokonaniu wypowiedzenia mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę.

Umowa o pracę - nowe zasady w 2015 r.

Tryb wypowiedzenia umowy

Pracodawca zawiadamia pisemnie zakładową organizację związkową (która reprezentuje pracownika) wraz z podaniem przyczyny wypowiedzenia. Organizacja związkowa może w przeciągu 5 dni pisemnie przesłać pracodawcy umotywowane zastrzeżenia, którą powinien on rozpatrzyć. W wyroku z dnia 12 grudnia 2013 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że przyczyna, która uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę musi istnieć w chwili wypowiadania i musi być rzeczywista.

Likwidacja i upadłość pracodawcy

W przypadku upadłości, likwidacji zakładu pracy czy z przyczyn niedotyczących pracowników przy wypowiadaniu umowy na czas nieokreślony pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca. Tutaj pracownikowi będzie się należało odszkodowanie w wysokości płacy za utraconą część okresu wypowiedzenia. Okres otrzymywania odszkodowania wlicza się do okresu zatrudnienia.

Zwolnienie w celu znalezienia pracy

Jeśli pracownikowi przysługuje co najmniej dwutygodniowe wypowiedzenie, wówczas ma również prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy. Wymiar to 2 dni robocze przy 1 i 2 miesięcznym okresie wypowiedzenia a 3 dni robocze przy 3 miesięcznym okresie i w przypadku upadłości i likwidacji zakładu zakładu pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę a brak wypłaty wynagrodzenia

Wadliwe wypowiedzenie umowy

Jeśli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony narusza przepisy o wypowiadaniu umów bądź też jest nieuzasadnione to (zależnie od decyzji pracownika) sąd orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a w przypadku już rozwiązanej umowy decyduje o odszkodowaniu albo o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach. Jeśli sąd pracy stwierdzi o niemożliwości lub niecelowości żądania pracownika, wówczas orzeka tylko o odszkodowaniu.

Kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę:

 • pracownicy w ciąży i będącej na urlopie macierzyńskim,
 • pracownik w okresie przedemerytalnym, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (jeśli wraz z osiągnięciem tego wieku okres jego zatrudnienia umożliwi mu uzyskanie prawa),
 • w przypadku działaczy związkowych,
 • pracownika, który przebywa na urlopie wypoczynkowym lub w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (jeżeli nie upłynął jeszcze okres do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia).

Kiedy wygasa umowa o pracę?

Wypowiadalność umowy w dniu wolnym

Reklama

Wspomniany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2012 roku zapadł na tle następującego stanu faktycznego. Pracownikowi za niezgodną z prawem odsprzedaż firmowego paliwa zostało wysłane wypowiedzenie umowy o pracę. Doręczono mu je pocztowo w dniu wolnym dla niego od pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Powód zarzucał pracodawcy wadliwość wypowiedzenia oraz brak skonsultowania go z zakładową organizacją związkową.

Sąd Najwyższy stwierdził, że w judykaturze powszechnie przyjmuje się, że w przypadku braku przynależności pracownika do zakładkowej organizacji związkowej nie ma obowiązku konsultacji z nią wypowiedzenia umowy o pracę (wyrok SN z 11.IX.2001 r. I PKN 624/00; wyrok SN z 22.VI.2004 r. II PK 2/04). Kolejno Sąd uznał, że: ,,zarzuty stawiane powodowi były potwierdzone, jednoznaczne i ciężkie. Dawały podstawę dla zwolnienia dyscyplinarnego. Działania pracodawcy były podejmowane w zgodzie z procedurą narzuconą Kodeksem pracy przy wypowiadaniu umowy o pracę.’’.

Zdaniem SN, czas wolny, który wynika z norm o czasie pracy i równoważeniu ich z odpoczynkiem, który przypada w zwykły dzień pracy nie jest inną usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, o której mówi art. 41 Kodeksu pracy, nawet jeśli trwa całą dniówkę (nieprzerwanie).

Zdaniem eksperta pracownik będąc podczas harmonogramowo wolnego dnia od pracy nie korzysta z nieobecności niezaplanowanej. Natomiast inna nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona, jeśli pracownik przedstawi dowód na poparcie zasadności usprawiedliwienia. Wtedy dopiero taka sytuacja będzie podlegała ochronie przed wypowiedzeniem w ramach art. 41 Kodeksu pracy.

Tak więc wypowiedzenie umowy o pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy jest dopuszczalne i pracownik nie będzie wówczas chroniony.

Polecamy również: Prawo pracy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.).

Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2013 r., (Sygn. akt I PK 88/13).

Wyrok SN z dnia 12 lipca 2012 r., (Sygn. akt II PK 301/11).

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.

  Kapitał rodzicielski - od kiedy?

  Ustawa w sprawie kapitału rodzicielskiego ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. O szczegółach mówiła minister rodziny Marlena Maląg.

  Wniosek o dowód osobisty online jeszcze tylko przez 50 dni

  To ostatnie 50 dni na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach, które wejdą w życie w sierpniu.

  Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.

  Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

  15 czerwca 2021 r. przypada Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc jest problemem, który dotyka seniorów na całym świecie.

  Kara pozbawienia wolności nie tylko w zakładzie karnym

  Osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, mają do wyboru dwie instytucje prawne, które dają im możliwość odbycia tej kary poza zakładem karnym.

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.