| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Praca seniora > Zgłoszenie pracy emeryta w ZUS

Zgłoszenie pracy emeryta w ZUS

Niektórzy emeryci oprócz pobieranych świadczeń emerytalnych, uzyskują także dodatkowe przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Osoby te są zobowiązane do zawiadomienia ZUS o podjęciu pracy o raz o wysokości osiąganego przychodu.

Aktualny artykuł: Dorabianie do emerytury i renty - o czym należy pamiętać

Zgłoszenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami emeryt jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego – o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Obowiązek ten nie dotyczy emerytów, którzy 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) ukończyli przed podjęciem działalności

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Obowiązek ubezpieczenia stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

Polecamy: Emerytury - zmiany 2019 (PDF)

Przychód

W rozumieniu obowiązujących przepisów osiąganie przychodu oznacza:

  1. zatrudnienie, służbę, inną pracę zarobkową,
  2. prowadzenie pozarolniczej działalności, działalności wykonywanej za granicą,
  3. pobieranie zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego,
  4. pobieranie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
  5. pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego lub wyrównawczego,
  6. pobieranie zasiłku wyrównawczego, pobieranie dodatku wyrównawczego,
  7. czynną służbę wojskową w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby, pełnionej w Polsce służby w Policji, w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeństwa publicznego), w Straży Granicznej, w Służbie Więziennej, w Państwowej Straży Pożarnej, w Służbie Celnej, w Biurze Ochrony Rządu.

Skutki

Powiadomienie ZUS o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i wysokości uzyskiwanego z tego tytułu przychodu ma istotne znaczenie dla późniejszego rozliczenia emeryta bądź rencisty. Jeżeli bowiem osoba pobierająca świadczenie powiadomiła organ rentowy o powyższych okolicznościach, to kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu tego świadczenia. Natomiast w pozostałych przypadkach - za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania takiej decyzji.

Zobacz serwis: Sanatorium

Pracodawca

Obowiązek powiadamiania ZUS o przychodach emerytów i rencistów, spoczywa również na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej komórce kadrowej. Jednakże fakt przekazania do ZUS zawiadomienia o przychodzie świadczeniobiorcy przez zatrudniającego go pracodawcę nie zwalnia samego uprawnionego do świadczenia z przedłożenia stosownej informacji.

Zobacz również serwis: Emerytury

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »