| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Ubezpieczenia > Ubezpieczenia firmowe > Ubezpieczenie maszyn od awarii

Ubezpieczenie maszyn od awarii

Ubezpieczenie maszyn od awarii jest uzupełnieniem polisy od ognia i innych zdarzeń losowych. Zapewnia ono ochronę właścicielowi lub użytkownikowi maszyn w przypadku szkód powstałych w związku z ich codzienną eksploatacją.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są będące w posiadaniu ubezpieczającego maszyny i urządzenia w trakcie eksploatacji, określane jako:

  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego oraz specjalnego zastosowania,
  • urządzenia techniczne,
  • kotły grzewcze.

Zobacz: Forum prawne

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody mechaniczne oraz elektryczne powstałe w ubezpieczonych maszynach w trakcie pracy i postoju, jak również podczas demontażu i ponownego montażu oraz ich przemieszczania na terenie zakładu ubezpieczającego w celu konserwacji lub naprawy polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź w umowie.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń obejmuje szkody w spowodowane działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi. Przy czym za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonej maszyny z powodu jej zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku, uniemożliwiającego dalsze spełnienie zamierzonych funkcji. Niektóre zakłady ubezpieczeń oferują możliwość rozszerzenia tego rodzaju ubezpieczenia o ubezpieczenie utraty zysku firmy, jako następstwa ubezpieczonej awarii.

Zobacz również: Pojęcie szkody

Wyłączenie odpowiedzialności

Umowa ubezpieczenia maszyn od awarii tak jak każda inna umowa ubezpieczenia przewiduje katalog sytuacji, w których zakład ubezpieczeń mimo powstania szkody nie ponosi odpowiedzialności. Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń następuje m.in. w sytuacji, gdy:

  • szkoda powstała w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji;
  • szkoda powstała w czasie naprawy maszyn dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne;
  • będące następstwem naturalnego zużycia maszyn,;
  • powstałe w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez warsztat naprawczy;
  • spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia;
  • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie kosztów związanych z zakupem nowej maszyny z doliczeniem kosztów frachtu, kosztów montażu oraz wszelkich innych opłat.

Zobacz również serwis: Ubezpieczenia firmowe

Czytaj także

Ekspert:

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zakłady ubezpieczeń oferują możliwość rozszerzenia tego rodzaju ubezpieczenia o ubezpieczenie utraty zysku firmy.
Zakłady ubezpieczeń oferują możliwość rozszerzenia tego rodzaju ubezpieczenia o ubezpieczenie utraty zysku firmy.

Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »