Kategorie

Kredyt darmowy: znaczna część kredytobiorców może odzyskać po kilkadziesiąt tysięcy złotych

Tomasz Wojciechowski
Tomasz Wojciechowski
Radca prawny
Kredyt darmowy - czy można odzyskać pieniądze?
Kredytodawcy (np. banki lub SKOK-i), udzielający konsumentom kredytów zabezpieczonych hipotecznie, są zobowiązani do zwrotu konsumentom nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych, w przypadkach w których umowy nie zawierają wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa lub elementy te zostały wadliwie sformułowane. Według ostrożnych szacunków na rynku istnieje znaczna część kredytów będących tzw. kredytami darmowymi.

Sankcja kredytu darmowego, w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie, polega na zwrocie konsumentowi odsetek i innych kosztów kredytu za wyjątkiem kosztów ustanawiania zabezpieczeń należnych kredytodawcy za okres 4 lat poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o skorzystaniu z przedmiotowej sankcji, a nie na zwrocie całości odsetek i innych kosztów za wyjątkiem kosztów ustanawiania zabezpieczeń, jak w przypadku kredytów gotówkowych.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów

Warunkiem uzyskania roszczenia o zwrot jest:

 • zawarcie umowy kredytu zabezpieczonego hipotecznie w okresie od dnia 18 grudnia 2011 r. do dnia 21 lipca 2017 r.,
 • brak zawarcia w umowie wszystkich elementów wskazanych w art. 35 ustawy o kredycie konsumenckim (w brzmieniu obowiązującym w/w okresie) lub gdy pomimo ich zawarcia będą one obarczone błędem,
 • złożenie przez kredytobiorcę oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego.

Przepis art. 35 ustawy o kredycie konsumenckim w brzmieniu obowiązującym w okresie pomiędzy 18 grudnia 2011r. a dniem 21 lipca 2017r. nakłada na kredytodawcę obowiązek zawarcia w umowie oprócz essentialia negotii (przedmiotowo istotne elementy treści umów kredytowych – warunkujące ich ważność) i elementów wskazanych w art. 69 ust. 2 Prawa bankowego, także elementów charakterystycznych dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Do tych ostatnich należą zarówno dane o charakterze stricte informacyjnym np. wskazujące termin, sposób i skutki odstąpienia od umowy przez konsumenta, jeżeli takie prawo mu przysługuje, jak i dane o charakterze finansowym takie jak np. informacja o całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta, określona na dzień zawarcia umowy.

Podstawą domagania się od kredytodawcy jakichkolwiek środków pieniężnych z tytułu sankcji kredytu darmowego jest złożenie stosownego oświadczenia.

Reklama

Złożenie przez kredytobiorcę oświadczenia powoduje, że wymagalność roszczeń konsumenta względem kredytodawcy powstaje najwcześniej z momentem złożenia wspomnianego oświadczenia. Może ono zostać złożone w dowolnym okresie trwania umowy oraz w okresie roku po dniu wykonania tej umowy. Dzięki temu nawet te osoby, które dokonały przedterminowej spłaty kredytu w przeciągu ostatniego roku, uprawnione są do odzyskania należnych im środków. Należy jednak pamiętać, iż termin złożenia omawianego oświadczenia ma kolosalne znaczenie dla konsumenta, gdyż od czasu jego doręczenia kredytodawcy uzależniona jest wysokość ewentualnych roszczeń względem niego.

Ilustrując powyższe, można wskazać, że przy zaciągnięciu kredytu na kwotę ok. 300.000,00 PLN, oprocentowanego w oparciu o WIBOR trzymiesięczny, powiększony o marżę w wysokości 2,00% oraz przy prowizji przygotowawczej w wysokości ok. 3,00%, wartość roszczenia w stosunku do baku może wynieść ok pięćdziesięciu tysięcy złotych, przy założeniu, że stosowne oświadczenie wpłynie do niego w najkorzystniejszym dla kredytobiorcy momencie.

Reklama

Należałoby jeszcze wspomnieć o szacunkach wskazanych na wstępie. Według mojej opinii, znaczną część umów kredytów zabezpieczonych hipoteczne, mogąca sięgać ¼ tych umów, można zakwalifikować jako kredyty darmowe, choć żadne badania w tym zakresie nie były prowadzone z oczywistych względów (w szczególności na brak odpowiednich danych statystycznych i tajemnicę bankową). Wynika to z faktu, iż kredytodawcy przy przygotowywaniu umów bazują na sztucznej inteligencji, która nadal nie jest na tyle doskonała, ażeby uwzględnić wszystkie występujące stany faktyczne, a nawet znaczną ich część, tym bardziej nie była ona w stanie tego zrobić w okresie obowiązywania wskazanej na wstępie sankcji. Dodatkowo należy brać pod uwagę pośpiech pracowników odpowiedzialnych za przygotowywanie i podpisywanie umów, powodowany natłokiem pracy oraz koniecznością osiągnięcia narzuconych celów biznesowych.

Poza wszystkim trzeba jednak pamiętać, że każdą umowę należy traktować w sposób indywidualny, to czy prawo do żądania roszczeń w stosunku do kredytodawcy przysługuje konkretnemu kredytobiorcy jest zawsze determinowane przez indywidualny stan faktyczny sprawy oraz treść zindywidualizowanej i oznaczonej umowy.

Polecamy: Prawa konsumenta

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r.

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r. rodzą wiele pytań m.in. o testy czy świadectwa szczepień. Jakie są aktualne zasady w poszczególnych krajach?

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.

  Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych

  18.06.2021 odbyło się spotkanie zespołu roboczego Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych.

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?