REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o prowadzenie rachunku bieżącego - WZÓR

Piotr Chmiel

REKLAMA

Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego bieżącego oraz do przechowywania jego środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie.


UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU BIEŻĄCEGO

REKLAMA

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

Bankiem ................................................................................. z siedzibą w ............................ –  Oddział w .............................. przy ul. ............................................................... nr ..................., reprezentowanym przez:

..............................................  – ..............................................

............................................... – .............................................. zwanym dalej Bankiem,


a

Dalszy ciąg materiału pod wideo

............................................. z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Posiadaczem rachunku.


§ 1

1. Poprzez zawarcie niniejszej umowy Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego bieżącego, zwanego w dalszej części umowy rachunkiem na rzecz Posiadacza rachunku oraz do przechowywania jego środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie.

2. Rachunek prowadzony będzie w walucie polskiej.

§ 2

1. Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oraz dysponowania nim przez Posiadacza rachunku, zawiera „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych”, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

2. Poprzez podpisanie niniejszej umowy, posiadacz rachunku potwierdza, że otrzymał tekst Regulaminu, o którym mowa w ust. 3, oraz oświadcza, że się z nim zapoznał i zobowiązał się do jego przestrzegania.

§ 3

1. Bank zobowiązany jest do wykonywania dyspozycji Posiadacza rachunku, opatrzonej własnoręcznym podpisem zgodnym ze wzorem podpisu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1, Bank zobowiązany jest wykonać nie później niż następnego dnia od dnia otrzymania dyspozycji – tylko w przypadku pełnego pokrycia środków na rachunku w przypadku pokrycia w udzielonym przez Bank kredycie.

3. Bank zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu wymogów bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Bank zastrzega sobie prawo pokrywania swoich należności (opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych) bez dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszej kolejności przed wszystkimi innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych.

§ 4

Posiadacz rachunku zobowiązuje się zawiadomić Bank o otwarciu w innym banku rachunku bieżącego lub pomocniczego oraz o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku.

§ 5

Bank realizuje wyłącznie dyspozycje Posiadacza rachunku podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

§ 6

1. Środki na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, ogłaszanej przez Bank.

2. W dniu podpisania niniejszej umowy stopa oprocentowania, o której mowa w ust. 1 wynosi ...................% w skali roku.

3. Odsetki na rachunku kapitalizowane są w okresach miesięcznych.

§ 7

1. Za prowadzenie rachunku oraz za wykonywanie dyspozycji Posiadacza rachunku, a także za przesłanie wyciągów bankowych Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w „Tabeli opłat i prowizji Banku”, która stanowi integralną część umowy.

2. O wszelkich zmianach w tabeli opłat i prowizji Bank zobowiązuje się poinformować posiadacza rachunku pisemnie listem  wysłanym na 7 dni przed datą wejścia zmiany w życie.

3. Prowizje i opłaty Bank pobierać będzie z rachunku bezgotówkowo w ostatnim dniu miesiąca (dotyczy opłaty za prowadzenie rachunku) lub w dniu wykonania dyspozycji (w pozostałych przypadkach).

4. Posiadacz rachunku oświadcza, iż otrzymał tekst Tabeli, o której mowa w ust. 1, i przyjmuje ją do wiadomości.

§ 8

1. Bank sporządzać będzie wyciągi bankowe z uwzględnieniem aktualnego salda w okresach ........................................................

2. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do odbierania wyciągów, o których mowa w ust.1 osobiście przez upoważnionych przedstawicieli w siedzibie Banku.

§ 9

W razie zmiany treści Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 3 oraz „Tabeli opłat i prowizji”, o której mowa w § 7 ust. 1, Posiadacz rachunku  jest związany wprowadzonymi zmianami, o ile nie wypowie niniejszej umowy w ciągu .............. dni od daty doręczenia mu powiadomienia o zmianach.

§ 10

1. Umowa niniejsza zawarta została na czas nieoznaczony.

2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym strona doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie.

3. Bank może wypowiedzieć niniejszą umowę, tylko z ważnych przyczyn.

4. Z dniem rozwiązania umowy, następuje zamknięcie rachunku. W terminie ......... dni od tej daty, Posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać środki pozostałe na rachunku lub zadysponować nimi w inny sposób.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych” stanowiący integralną część niniejszej umowy oraz przepisy Prawa bankowego i Kodeksu cywilnego.

2. O zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz treści umowy Bank zawiadomi Posiadacza rachunku listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

§ 12

Niniejszą umowę zawarto na czas nieokreślony z możliwością ........................... - miesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy, przy czym Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów.

§ 13

Wszelkie zmiany umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
                   Bank                             Posiadacz rachunkuKwituję odbiór Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych.

Oświadczam, że zapoznałem się z jego treścią oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.


                                               ..........................................
                                                 Posiadacz rachunku

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o prowadzenie rachunku bieżącego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podwyżka w przedszkolach. Zapłacisz 86,4 zł za 60 godzin płatnej opieki nad dzieckiem

  Bez zmian 5h darmowej opieki. Ale podwyżka płatnych godzin opieki nad dzieckiem w przedszkolu powyżej tego limitu. Od 1 września 2024 r. 

  5 mld złotych na asystencję osobistą osób z niepełnosprawnościami. Usługa dostępna w każdym powiecie dla osób powyżej 18 lat.

  5 mld zł rocznie będzie potrzebnych na asystencję osobistą osób z niepełnosprawnościami. Prezydencki projekt ustawy przewiduje dostępność usługi w każdym powiecie dla osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 lat.

  Stosunki Polski i Ukrainy. Zwiększyła się liczba przestępstw. Jest projekt zmian w ustawie.

  Skala kontaktów polsko-ukraińskich wzrasta. Zwiększyła się liczba przestępstw popełnianych przez obywateli jednego państwa przebywających czasowo na terytorium drugiego. Powstanie mechanizm prawny współdziałania Polski i Ukrainy w zakresie przekazywania wykonania orzeczeń wydanych przez sądy

  Przywracanie praworządności w Polsce. Rozszerzenie pojęcia "zbrodnia". Minister Sprawiedliwości spotkał się z Zastępcą Sekretarza Generalnego Rady Europy [komunikat]

  Minister Sprawiedliwości, Adama Bodnar, spotkał się z Bjornem Bergem – Zastępcą Sekretarza Generalnego Rady Europy. Rozmawiali o przywróceniu praworządności w Polsce, ale też o rozszerzeniu pojęcia „zbrodnia”.

  REKLAMA

  Ponieśliście straty wskutek phisingu. Kto odpowiada za szkody, gdzie i jak domagać się rekompensaty poniesionych strat

  Problem ze stratami poniesionymi wskutek phishingu polega na tym, że o stratach dowiadujemy się zazwyczaj dopiero wtedy gdy oszust ulotnił się już z naszymi pieniędzmi. Czy to oznacza, że jesteśmy na z góry przegranej pozycji?

  Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty w formie dokumentu mobilnego (mLegitymacja). Od kiedy? Co się zmieni?

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty w formie dokumentu mobilnego (mLegitymacja) m.in. w celu dostosowania do standardów technicznych w zakresie prezentacji dokumentów mobilnych w mObywatel 2.0. Gotowy jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie, które ma wejść w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  46.000.000,00 zł i 1100 zadań. Rozpoczęły się kolejne edycje budżetów obywatelskich. Pomysłów do realizacji nie brakuje. Są też pieniądze.

  Budżety obywatelskie na stałe wpisały się w codzienną działalność samorządów. Tworzą je nie tylko te z nich, które mają taki obowiązek. Budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych. Dzięki niemu mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu.

  Pojazdy sił zbrojnych 10 państw przemieszczają się po polskich drogach. Przeczytaj, dokąd jadą. Pamiętaj, nie rób zdjęć!

  Szef MON zaapelował o niefotografowanie i niewrzucanie do sieci materiałów przedstawiających przemieszczające się po drogach pojazdy sił zbrojnych. Chodzi o manewry DRAGON24, które minister będzie jutro obserwował wraz z Prezydentem.

  REKLAMA

  ZUS wypłaca już emerytury po waloryzacji (decyzje od kwietnia, także dot. trzynastki). Można teraz sprawdzić czy ZUS dobrze obliczył świadczenie. Jak obliczyć emeryturę na nowych zasadach?

  Od 1 marca 2024 r. ZUS wypłaca już emerytury i renty oraz dodatki do tych świadczeń po tegorocznej waloryzacji o wskaźnik 112,12 proc. 

  2 mld zł – o tyle NFZ zwiększył budżet na 2024 r. Będą pieniądze m.in. na leczenie szpitalne, leki, chemioterapię i rehabilitację

  NFZ zwiększył budżet o 2 mld złotych. Będzie więcej pieniędzy m.in. na leczenie szpitalne, chemioterapię i rehabilitację. Środki trafią do placówek jeszcze w marcu.

  REKLAMA