| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Postanowienia ogólne > Odsetki ustawowe w 2017 r.

Odsetki ustawowe w 2017 r.

Kiedy dłużnik spóźnia się z zapłatą należności odsetki stanowią główne zabezpieczenie dla wierzyciela. W pierwszej kolejności zastosowanie mają odsetki ustalone w ramach stosunku cywilnoprawnego np. w umowie. Jeżeli w dokumencie nie ma takiego postanowienia należy sięgnąć po przepisy dotyczące odsetek ustawowych, odsetek za opóźnienie oraz odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Redakcja poleca: Podatki 2017

Zobacz serwis: Usługi

Termin płatności 1500 zł z tytułu ceny sprzedaży laptopa upłynął 17 stycznia 2017 r. (wtorek). Jeżeli w tym terminie sprzedawca nie otrzyma należności, odsetki może naliczyć od 18 stycznia 2017 r. (za każdy dzień opóźnienia).

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Trzecia kategoria odsetek przewidzianych przez prawo polskie to odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych stanowi akt szczególny (lex specialis) w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego regulujących zasady naliczania odsetek za opóźnienie. To znaczy, ze w przypadku transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami w pierwszej kolejności stosujemy wspomnianą ustawę, a dopiero w sytuacji, gdy nie obejmuje ona swoją treścią danego stosunku prawnego sięgamy po kodeks cywilny.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ma zastosowanie do transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością (chodzi tu głównie o przedsiębiorców). Wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych stanowi suma aktualnej stopy referencyjnej NBP i 8 % punktów procentowych. Minister Rozwoju w drodze obwieszczenia ogłasza ich wysokość, która obecnie stanowi 9,5 % w skali roku.

Zgodnie z art. 7 ustawy, gdy wierzyciel spełni świadczenie i nie otrzyma zapłaty w terminie określonym w umowie, bez wezwania do zapłaty, nabywa prawo do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy od dnia nabycia uprawnienia do odsetek wierzycielowi przysługuje od dłużnika równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności (w tym wypadku również nie jest konieczne wcześniejsze wezwanie).

Zobacz też: Konsument i umowy

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380)
  2. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M. P 2016, poz. 46)
  3. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (M. P. 2016, poz. 47)
  4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 26 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M. P. 2016, poz. 601)
  5. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2016, poz. 684)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »