| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Rozwiązanie umowy o dzieło

Rozwiązanie umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest umową bardzo często zawieraną. Jest to jedna z najpopularniejszych umów życia codziennego. Dlatego też warto wiedzieć, jakie są obowiązki stron w wypadku wcześniejszego rozwiązania umowy

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jak zatem widać stronami umowy o dzieło są przyjmujący zamówienie oraz zamawiający.

Jak zatem widać umowa o dzieło jest umową odpłatną, wzajemną, dwustronnie zobowiązującą.

Odstąpienie od umowy

Od każdej umowy można odstąpić. Dotyczy to również umowy o dzieło. Od umowy może odstąpić zarówno przyjmujący zamówienie (dziełobiorca) jak również zamawiający (dziełodawca).

Odstąpienie od umowy o dzieło może być spowodowane różnymi okolicznościami. Może ono wynikać: z niedotrzymania terminu wykonania dzieła, z podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, wadliwego wykonania dział, braku współdziałania a także może być uzależnione jedynie od woli stron.

Podwyższenie wynagrodzenia

Od umowy o dzieło zamawiający może odstąpić gdy podwyższeniu uległo wynagrodzenie kosztorysowe. Podwyższenie wynagrodzenia musi być znaczne. Zamawiający od umowy musi odstąpić niezwłocznie po tym jak dowiedział się o podwyżce wynagrodzenia. Musi on również zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią (do wykonanej już pracy) część wynagrodzenia.

Opóźnienie prac

Przyczyną odstąpienia od umowy może być również opóźnienie prac. Jeżeli z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie opóźnia się wykonaniem prac, w ten sposób, że nie ukończy ich w przypisanych umową terminach, wtedy zamawiający może od umowy odstąpić. Co ważne zamawiający nie musi wyznaczać przyjmującemu zamówienie dodatkowego terminu do wykonania prac.

Wadliwe wykonanie

Podstawą odstąpienia od umowy może być również wadliwe wykonanie działa. W tym wypadku jednak zamawiający musi wezwać przyjmującego zlecenie do zmiany sposobu wykonywania dzieła. Jednocześnie musi wyznaczyć mu dodatkowy termin na prawidłowe wykonanie.

Gdy przyjmujący zamówienie w wyznaczonym terminie nie usunie wad wtedy dopiero od umowy można odstąpić. Warto również wiedzieć, że w wypadku niedotrzymania terminu przyjmujący zamówienie może powierzyć wykonanie dzieła innej osobie ale na koszt przyjmującego zamówienie.

Brak współdziałania

Także z powodu braku współdziałania można odstąpić od umowy o dzieło. Z tej przyczyny od umowy może odstąpić przyjmujący zamówienie. Jeżeli bowiem do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego a tego współdziałania brak to przyjmujący zamówienie może od umowy odstąpić. Wpierw musi jednak wyznaczyć zamawiającemu dodatkowy termin na podjęcie współdziałania.

Z każdego innego powodu

Zamawiający może odstąpić od umowy o dzieło z każdego innego powodu. Może jednak dokonać tego do chwili gdy dzieło nie jest ukończone. Musi on również zapłacić umówione wynagrodzenie. Z wynagrodzenia można odliczyć to co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu nie wykonania dzieła.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »