Kategorie

Czym jest umowa o dzieło

Tam, gdzie zamawiającemu mniej zależy na wykonywaniu przez przyjmującego zamówienie określonych czynności, a bardziej na ich efekcie, przydatna jest umowa o dzieło. Jest ona bowiem umową rezultatu.

Przez umowę o dzieło, o której mówią art. 627 - 646 kodeksu cywilnego, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła. Musi za nie dostać wynagrodzenie.

WZÓR UMOWY O DZIEŁO

Strony umowy

Stronami umowy są zamawiający i przyjmujący zamówienie. Mogą być to zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne a również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. spółka jawna, wspólnota mieszkaniowa)

Roman S. chciałby mieć domu obrazy . Niestety sam nie umie malować a dostępne w antykwariacie obrazy mu się nie podobają. Natomiast jego dobry kolega ze szkoły Łukasz K. jest malarzem i zawodowo trudni się malowaniem akwareli. Roman S. zamówi u Łukasza K. obraz do swojego domu. W tym celu powinien zawrzeć umowę o dzieło, zamawiającym jest Roman S. a przyjmującym Łukasz K.

Forma umowy

Kodeks cywilny nie zastrzega dla ważności umowy o dzieło żadnej konkretnej formy. Można ją więc zawrzeć chociażby ustnie czy nawet w sposób dorozumiany.

Do umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą (np. parą butów na zamówienie), zawartej przez przedsiębiorcę (szewca) z konsumentem stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Oznacza to, gdy chodzi o formę, że przyjmujący zamówienie powinien potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia umowy.

Czym jest dzieło?

Dzieło może polegać na stworzeniu czegoś nieistniejącego dotąd (może to być np. namalowanie obrazu), jak i na przetworzeniu czegoś, tak by uzyskało nową postać (np. przerobienie garnituru). Może też mieć charakter materialny (np. zasadzenie roślin w ogrodzie) lub niematerialny (np. przeprowadzenie szkolenia). Dzieło powinno być dostosowane przede wszystkim do indywidualnych potrzeb i upodobań zamawiającego.

Dziełem wykonywanym przez krawca Romana S. może być zarówno uszycie nowego garnituru jak i zwężenie garnituru, dostarczonego przez klienta Łukasza K..

Czas umowy

W zasadzie umowa o dzieło może być zawarta na taki czas, jaki wybiorą strony. Przepisy kodeksu cywilnego nie wprowadzają w tym względzie żadnych ograniczeń. Zawarcie jej na czas nieograniczony byłoby jednak nierozsądne. Najczęściej więc strony określają termin, w jakim dzieło ma być ukończone i wydane zamawiającemu.

Ustalenie wynagrodzenia

Zapłata za dzieło jest nieodzowna. Można ją określić na wiele sposobów - np. kwotowo albo przez wskazanie podstaw jej ustalenia (kosztorysowo). Nie ma więc przeszkód, by umawiać się o ryczałt.

Jeżeli jednak strony nie ustalą w umowie wynagrodzenia ani nie wskażą podstaw jego ustalenia, to w razie wątpliwości, ile należy się wykonawcy, przyjmuje się, że chodziło o zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju.

Od chwili wydania dzieła lub od dnia, w którym umowa miała być zgodnie z umową wykonana, biegnie dwuletni termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o dzieło.

Obowiązki wykonawcy

Reklama

Podstawowym obowiązkiem przyjmującego zamówienie jest wykonanie dzieła. Umowa o dzieło nie musi być jednak wykonana osobiście przez przyjmującego zamówienie. W przypadku kiedy przyjmujący zamówienie wykonuje je przy pomocy innych osób to odpowiada za ich działanie lub zaniechanie jak za własne.

Jeżeli wywiązanie się z umowy zależy od osobistych przymiotów lub kwalifikacji przyjmującego zamówienie (np. malarza czy prawnika), to wówczas istnieje obowiązek przygotowania dzieła przez niego samego.

Krawiec Roman S. dostał zlecenie na uszycie garnituru. Może sam to uczynić ale może również powierzyć uszycie garnituru swojemu uczniowi, Pawłowi G.. Jednakże przed klientem za dochowanie terminu i ewentualne wady odpowiadać będzie wyłącznie Roman S.

Obowiązki zamawiającego

Prócz zapłaty wynagrodzenia zamawiający powinien współdziałać z wykonawcą w zakresie koniecznym do należytego i terminowego wykonania dzieła. Wszystko zależy od rodzaju zamówienia.

Andrzej Z. zamawiając garnitur u krawca Romana S. musi współdziałać z rzemieślnikiem. Musi przychodzić na przymiarki i pozwolić wziąć miarę.

Jeśli koniecznego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Gdy dzieło jest gotowe, zamawiający powinien je odebrać. Musi przy tym stwierdzić, że odpowiada ono warunkom umowy i nie ma wad.

Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli zamawiający wiedział o wadzie w chwili odbioru lub mógł ją z łatwością zauważyć. Odpowiada natomiast jeżeli podstępnie wadę zataił.

Odpowiedzialność wykonawcy

Reklama

W razie wyrządzenia szkody dającemu zamówienie albo osobie trzeciej, zatrudniony na podstawie umowy o dzieło odpowiada całym swoim majątkiem do pełnej wysokości szkody. Odpowiedzialność ta obejmuje nie tylko rzeczywiste straty, ale także utracone korzyści.

Jeżeli zamawiający jest konsumentem, a wykonawca dzieła, które jest rzeczą ruchomą, przedsiębiorcą, to ów przyjmujący zamówienie odpowiada za wady dzieła już w razie jego niezgodności z umową (nie musi ono być obiektywnie wadliwe). I nie ma możliwości wyłączenia takiej odpowiedzialności w umowie.

Wygaśnięcie umowy

Umowa o dzieło wygasa po wykonaniu dzieła i zapłacie należności. Kodeks przewiduje jednak możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy. Zamawiający może w każdym czasie, dopóki dzieło nie zostało ukończone, jednostronnie od niej odstąpić. Powinien jednak zapłacić umówione wynagrodzenie. Ma przy tym możliwość odliczenia tego, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania umowy.

Jacek B. zamówił u ogrodnika Tomasza S. aranżację swojego ogrodu. Po 2 tygodniach od podpisania umowy Jacek B. stwierdził, że nie chce upiększać ogrodu. Dlatego też rozwiązał umowę z Tomaszem S.. Mimo, że Tomasz S. nie wykonał żadnych prac ogrodowych będzie należeć mu się wynagrodzenie przewidziane w umowie. Jacek B. będzie jednak mógł odliczyć koszt sadzonek, których Tomasz S jeszcze nie zamówił.

Poza tym, jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem albo ukończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by zdołał je ukończyć w umówionym czasie, to zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić jeszcze przed datą przewidzianą na ukończenie dzieła.

Anna L. zmówiła u krawca Romana S. suknię ślubną. Roman S. opóźniał się z rozpoczęciem prac. Na tydzień przed datą wykonania nie zdjął miary, a nawet nie zakupił materiału. Anna L. może odstąpić od takiej umowy.

Umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych cech i umiejętności przyjmującego zamówienie (np. rzeźbiarza) rozwiązuje się wskutek jego śmierci lub niezdolności do pracy. Wówczas, jeżeli materiał był własnością wykonawcy, a dzieło zostało częściowo przygotowane i przedstawia - ze względu na zamierzony cel - wartość dla zamawiającego, przyjmujący zamówienie lub jego spadkobierca może żądać, by zamawiający odebrał owo niedokończone dzieło.

Wydawnictwo G zamówiło u znanego poety Adama Z. napisanie zbioru wierszy. Po śmierci poety jego rodzina może żądać od wydawnictwa, zlecającego napisanie tomiku wierszy aby odkupiło ono stworzone już wiersze.

Czytaj równiez Jak napisać umowę o dzieło ?

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Kapitał rodzicielski - od kiedy?

  Ustawa w sprawie kapitału rodzicielskiego ma wejść w życie od stycznia 2022 r. O szczegółach mówiła minister rodziny Marlena Maląg.

  Wniosek o dowód osobisty online jeszcze tylko przez 50 dni

  To ostatnie 50 dni na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach, które wejdą w życie w sierpniu.

  Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.

  Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

  15 czerwca 2021 r. przypada Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc jest problemem, który dotyka seniorów na całym świecie.

  Kara pozbawienia wolności nie tylko w zakładzie karnym

  Osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, mają do wyboru dwie instytucje prawne, które dają im możliwość odbycia tej kary poza zakładem karnym.

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.

  Wzrosła liczba dzieci zmuszonych do pracy [RAPORT]

  Liczba dzieci zmuszonych do pracy wzrosła po raz pierwszy od dwóch dekad. Tak wynika z raportu opublikowanego przez UNICEF i Międzynarodową Organizację Pracy.

  Jakie obostrzenia na wakacje 2021 r.?

  Jakie obostrzenia przewidziano na wakacje w 2021 r. Co z hotelami i obiektami kultury?

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci. Po przedłużonym lockdownie i związanych z pandemią obostrzeniach zbliżające się lato 2021 jest jednym z najbardziej wyczekiwanych okresów od kilku lat. Mimo że w ubiegłym roku zmuszeni byliśmy zmienić wiele wakacyjnych planów podróży (według badań CBOS zrobiła to ponad jedna trzecia z nas[1]), część rodaków wybrała się na wypoczynek – w kraju lub za granicą. Spora część z nas urlop planuje również w nadchodzących miesiącach. Czy jesteśmy teraz skłonni bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdów i jakie mamy w tym zakresie priorytety?

  Alimenty, kredyty, koszty sądowe - jakie długi w 2021 r.?

  Wartość nieopłaconych w terminie bieżących rachunków, alimentów czy kosztów sądowych oraz rat kredytów po I kwartale 2021 r. wynosi prawie 80 mld zł.

  Dr Anna Stasiak-Apelska: Hejt jest wszechobecny

  „Hejtowanie w Internecie ma negatywne i poważne konsekwencje dla obydwu stron” – przekonuje dr Anna Stasiak-Apelska – radca prawny.

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów w 2021 r.?

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów od września 2021 r. - to zmiany, które poparła senacka komisja ustawodawcza.

  Senat za zasiłkiem pogrzebowym dla nowej grupy uprawnionych

  Zasiłek pogrzebowy miałby przysługiwać nowej grupie uprawnionych. Senackie komisje poparły projekt, zakładający wsparcie rodziców dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić..

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii [BADANIE]

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii - badanie wykazało, że cudzoziemcy chętnie przedłużają pobyt i pracę w Polsce na czas pandemii. Pojawia się jednak pytanie - co potem?

  Czy konsumenci rozróżniają oryginalne i podrobione towary?

  Konsumenci nadal mają trudności z rozróżnieniem towarów oryginalnych i podrobionych. Na problem zwraca uwagę Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

  Prawnik do porodu? Pomocy szukamy nie tylko przy rozwodzie

  Prawnik do porodu czy mediator to coraz częstsze oczekiwania osób szukających pomocy prawnej. Prawnicy rodzinni zajmują się już nie tylko rozwodami czy alimentami.

  Świadczenia rodzinne bez zmian przynajmniej do 2024 r.?

  Świadczenia rodzinne zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Dotyczy to zarówno kryteriów, jak i kwot. Tak wynika z propozycji Rady Ministrów.

  Kiedy jest Dzień Ojca w 2021 r.?

  Dzień Ojca w Polsce będziemy obchodzić 23 czerwca 2021 r. To dobry moment na poznanie praw taty w pracy.

  Świadczenie wyrównawcze - zmiany od czerwca 2021 r. [AUDIO]

  Świadczenie wyrównawcze od 1 czerwca 2021 r. przysługuje również wtedy, gdy działacz opozycji komunistycznej ma przyznaną rentę rodzinną.

  Kiedy dziecko może jechać z przodu i kiedy bez fotelika?

  Jak do jazdy dzieci w przodzie oraz do jazdy bez fotelika odnosi się prawo o ruchu drogowym? Oto aktualne zasady.

  Czy procesy o alimenty mogą toczyć się w trybie uproszczonym?

  Czy procesy o alimenty mogą toczyć się w trybie uproszczonym? Na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy.

  Obostrzenia od 6 czerwca 2021 r.

  Obostrzenia od 6 czerwca 2021 r. zostały w określonych przypadkach złagodzone. Co zmieniło nowe rozporządzenie?

  Mecenas Pruszyńska: Rolą mediacji jest wygaszanie konfliktu

  „Mediacje sprawdzają się zarówno w prawie gospodarczym, jak i cywilnym” – przekonuje radca prawny Iwona Pruszyńska.