| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > W sądzie > Strony postępowania > Czy można pozwać spółkę cywilną?

Czy można pozwać spółkę cywilną?

Jestem przedsiębiorcą, a moi kontrahenci, działający w formie spółki cywilnej nie wywiązali się z umowy. Czy w tej sytuacji mam pozwać spółkę cywilną?

Nie. W takiej sytuacji drugą stroną sporu, który będzie rozstrzygany w ramach postępowania w sprawach gospodarczych, będą wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama spółka.

To wspólnicy są bowiem przedsiębiorcami na mocy art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W odróżnieniu od spółki dysponują zdolnością sądową.

Charakter spółki cywilnej

Spółka cywilna odróżnia się znacznie od spółek uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych. Jest ona tworem prawa zobowiązań Kodeksu cywilnego. Nie posiada zdolności prawnej, nie jest też odrębnym podmiotem prawa. Funkcję tę pełnią wspólnicy spółki cywilnej, którzy na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczego są przedsiębiorcami.

Zobacz również serwis: W sądzie

Oznacza to, że spółka cywilna nie dysponuje własnym majątkiem. Nabyte prawa i obowiązki wchodzą do wspólnego majątki ustanowionego pomiędzy wspólnikami.

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Są nimi wspólnicy spółki. Oznacza to, że przy postępowaniu sądowym oni będą występowali jako strona pozwana.

Zobowiązanie solidarne

Zgodnie z art. 860 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie (art. 864 Kodeksu cywilnego).

Dla potencjalnego powoda to udogodnienie. Oznacza bowiem, że nie musi on pozywać wszystkich wspólników razem. Może z roszczeniem zwrócić się do jednego z nich i zaspokoić się z całego majątku, jakim pozwany dysponuje.

A i B zawarli umowę spółki. W ramach prowadzonej działalności zaciągnęli zobowiązania względem C, który wobec niewywiązania się z umowy postanowił wytoczyć powództwo. Z posiadanych przez niego informacji wynika, iż A dysponuje większym majątkiem, natomiast B nie ma znacznych aktywów. W związku z tym swoje roszczenia zdecydował się skierować wyłącznie przeciwko A.

Zobacz również serwis: Firma

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »