| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Zasiłek dla bezrobotnych > Jaki wpływ na zasiłek dla bezrobotnych ma rozwiązanie umowy o pracę?

Jaki wpływ na zasiłek dla bezrobotnych ma rozwiązanie umowy o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę ma duży wpływ na przyznanie bezrobotnemu prawa do zasiłku. W świetle prawa bardzo ważne jest więc ustalenie tego czy stosunek pracy ustał na podstawie wypowiedzenia, porozumienia stron bądź też z winy pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zgodnie z przepisami zasiłek nie będzie przysługiwał bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem. Należy wyjaśnić, iż wypowiedzenie umowy jest jednostronną czynnością prawną powodującą jej rozwiązanie po upływie okresu wypowiedzenia i z chwilą nadejścia terminu wypowiedzenia. Co ważne to wypowiedzenie musi być dokonane przez pracownika.

Warto również podkreślić, że rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie może stanowić przesłanki pozbawienia go prawa do zasiłku. Nie można bowiem uznać, iż rozwiązanie umowy przez oświadczenie pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, jest tożsame z rozwiązaniem stosunku za wypowiedzeniem pracownika.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + e-book „Zmiany w prawie pracy 2018/2019”

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron

Zasiłku nie otrzyma również ten bezrobotny, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Należy wyjaśnić, że w drodze porozumienia można rozwiązać każdą umowę o pracę. Rozwiązanie umowy następuje w terminie określonym w porozumieniu, który strony mogą ustalić dowolnie.

Jeśli to więc pracownik wystąpi z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia i przedstawi pracodawcy taką propozycję, która będzie zawierać wyraźne oświadczenie o chęci rozwiązania umowy w drodze porozumienia i proponowany termin rozwiązania umowy, wówczas zostanie pozbawiony prawa do zasiłku.

Zobacz: Co można otrzymać w zamian zasiłku dla bezrobotnych?

Wina pracownika

W świetle prawa zasiłku nie otrzyma również bezrobotny, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia.

Wyjątki – upadłość, likwidacja pracodawcy, naruszenie podstawowych obowiązków.

Zadaj pytanie na FORUM

Choć przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pozbawiają zasiłku tego bezrobotnego, który rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron, to jednak ustawodawca wprowadził wyjątek od opisanej regulacji ze względu na motywy jakie były przyczyną rozwiązania stosunku pracy. Mianowicie prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, jeżeli wypowiedzenie stosunku pracy albo porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo z powodu zamiany miejsca zamieszkania lub gdy pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy, czyli wówczas gdy pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków.

Zobacz serwis: Zasiłek dla bezrobotnych

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »