| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Edukacja > Kiedy pomoc materialna dla uczniów jest zwolniona od podatku

Kiedy pomoc materialna dla uczniów jest zwolniona od podatku

Świadczenia przyznawane uczniom w formie stypendium szkolnego czy zasiłku szkolnego są zwolnione od podatku. Podobnie jest z pomocą otrzymaną w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia pomocy materialnej dla uczniów pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni, przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty są wolne od podatku dochodowego.

Stypendium szkolne

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie mogą otrzymywać stypendium szkolne. Jest ono przeznaczone na zakup podręczników i innych pomocy szkolnych.

Warunkiem otrzymania stypendium jest spełnianie kryterium dochodowego, określonego w ustawie pomocy społecznej, tj. 351 zł na osobę w rodzinie. Wniosek o stypendium mogą złożyć rodzice ucznia, a także dyrektor szkoły.

Nie mogą otrzymać stypendium uczniowie, którzy otrzymują inne stypendia ze środków publicznych w kwocie przekraczającej 1820 zł rocznie oraz uczniowie umieszczeni w instytucji zapewniającej im całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej.

Zobacz również: Stypendium szkolne

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek może być przyznawany raz lub kilka razy w roku. Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wysokość przyznanego świadczenia nie może jednorazowo przekroczyć kwoty stanowiącej pięciokrotność miesięcznego zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku powyżej 5 a do ukończenia 18 lat.

Stypendia naukowe i sportowe

Szkoła może najzdolniejszym uczniom wypłacać stypendia za osiągnięcia w nauce lub w sporcie. Wysokość stypendium określa dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej. Nie może ona jednak jednorazowo przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego dla dziecka w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat.

Zobacz również: Stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe

Zwrot kosztów przejazdu do szkoły

Z podatku zwolniony jest również zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkoły. Chodzi tu sytuacje, gdy droga ucznia do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku dzieci uczęszczających do klas Vi VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Obowiązkiem gminy w takiej sytuacji jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki podczas przejazdu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Zwolniona z podatku jest również pomoc materialna udzielona rodzicom na zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Zobacz również: Czym jest wyprawka szkolna

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »