reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Edukacja > Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Najbiedniejsi uczniowie mogą skorzystać z pomocy materialnej na opłacenie zajęć, książek, niezbędnych przyborów szkolnych ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji finansowej ucznia.

Pomoc materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych, dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku nauki – do czasu ukończenia nauki

Świadczenia przysługujące uczniowi

W ramach pomocy materialnej uczeń może otrzymać świadczenia o charakterze socjalnym, czyli stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz świadczenia o charakterze motywacyjnym np. stypendium za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

Uczniowi może być przyznana jednocześnie zarówno pomoc o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Takie okoliczności zachodzą przede wszystkim gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania. Obecnie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 316 zł. Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym również wyrównawczych realizowanych poza szkołą, w formie rzeczowej, polegającej głównie na zakupie niezbędnych przyborów szkolnych i podręczników oraz rzadziej stosowanej w praktyce - pieniężnej.

Wysokość stypendium szkolnego, w zależności od dochodów rodziny, opiewa na ok. 60 – 200 zł. Przyznawane jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców, opiekunów prawnych małoletniego bądź dyrektora szkoły, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Zobacz: Dziecko i prawo

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, czyli sumie miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, pomniejszoną o :
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, takiego jak np. śmierć lub wypadek żywiciela rodziny, wydatki związane z nagłą lub nieuleczalną chorobą członka rodziny, pożar mieszkania oraz inne nagłe lub nieprzewidywalne okoliczności utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i naukę ucznia. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przydzielenie zasiłku.

Zobacz również: Zasiłki

Pomoc w postaci zasiłku szkolnego przyznawana jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z nauką ucznia lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama