REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rewolucyjne zmiany w roku szkolnym 2023/24. Sprawdź co się zmienia!

nauczyciel zmiany karta nauczyciela awans zawodowy ocena pracy rok szkolny 2023/24
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rok szkolny 2023/24 coraz bliżej. Czeka nas wiele zmian. Testy sprawnościowe z wf-u, laptopy dla uczniów i nauczycieli to tylko niektóre z nich. Sprawdź co zmienia się w roku szkolnym 2023/24!

Rok szkolny 2023/24 przyniesie wiele zmian. Dotyczą one zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jeśli chodzi o nauczycieli to będą zmiany w zakresie oceny pracy oraz awansu zawodowego. Prezydent 14 sierpnia 2023 r. podpisał zmiany w Karcie Nauczyciela. Sprawdź co się zmieni!

REKLAMA

Zmiany w roku szkolnym 2023/24

Głównym celem ustawy jest doprecyzowanie i uzupełnienie rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, którą dokonano szeregu istotnych zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w zakresie oceny pracy oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Ponadto ustawa zmienia osiemnaście innych ustaw.

Rozwiązania przyjęte w ustawie dotyczą:

1) doprecyzowania okresu, za jaki jest dokonywana ocena pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) doprecyzowania kwestii możliwości odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela przez osobę nieposiadającą przygotowania pedagogicznego rozpoczynającą pracę w szkole;

3) wprowadzenia możliwości dla nauczyciela pracującego za granicą przystąpienia do egzaminu w formie wideokonferencji;

4) modyfikacji sposobu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli;

5) przywrócenia prawa do wcześniejszej emerytury dla pewnej grupy nauczycieli (a w konsekwencji zwiększenia wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli);

REKLAMA

6) poszerzenia katalogu form kształcenia, których ukończenie uprawnia cudzoziemca lub obywatela polskiego na stałe zamieszkałego za granicą do uzyskania urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego bez konieczności zdawania egzaminu;

7) poszerzenia katalogu nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym poradni specjalistycznych udzielających dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu);

8) poszerzenia katalogu zadań państwowego instytutu badawczego o monitoring i zapobieganie skutkom epidemii;

9) modyfikacji wymaganych na stanowisku dyrektora instytutu badawczego kwalifikacji w kierunku kompetencji menadżerskich, a także poszerzenia katalogu zadań dyrektora instytutu badawczego oraz poszerzenia kompetencji rady naukowej instytutu badawczego;

10) wprowadzenia obowiązku uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego uprzedniej pozytywnej opinii kuratora oświaty lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla połączenia w zespół lub włączenia do zespołu szkoły lub placówki;

REKLAMA

11) wzmocnienia nadzoru nad szkołami i placówkami niepublicznymi poprzez doprecyzowanie przepisów o kontroli oraz wprowadzenie możliwości wydania przez kuratora oświaty osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę polecenia niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w tej szkole lub placówce;

12) wprowadzenia możliwości tworzenia w roku szkolnym 2023/2024 (na cały rok szkolny lub jego część) przez jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu opinii kuratora oświaty, dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (na poziomie liceum, technikum lub branżowej szkoły I stopnia);

13) uregulowania mandatu Sądu Najwyższego w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, naukowej, wydawniczej oraz muzealnej w zakresie historii polskiego sądownictwa (ze szczególnym uwzględnieniem historii sądownictwa najwyższej instancji);

14) przedłużenia (o kolejny rok, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.) terminu na zakończenie wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewodów doktorskich na tzw. starych zasadach;

15) przedłużenia (do dnia 31 grudnia 2024 r.) terminu końcowego prowadzenia studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 na tzw. starych zasadach;

16) wprowadzenia zasady aktualizacji polityki naukowej państwa oraz ewaluacji realizacji tej polityki co 5 lat (i wydłużenia kadencji Komitetu Polityki Naukowej z 2 do 5 lat);

17) uelastycznienia zasad uzyskiwania przez uczelnię pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela;

18) modyfikacji zasad uzyskiwania przez uczelnię pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym;

19) ustalenia limitu zwiększania opłat za studia;

20) modyfikacji sposobu ustalania kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się przez studenta o stypendium socjalne;

21) modyfikacji zasad udzielania nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu naukowego oraz podniesienia górnego limitu łącznego wymiaru urlopu dla poratowania zdrowia;

22) doprecyzowania zasad pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora oraz zasady składania pozytywnej opinii promotora na zakończenie kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej;

23) usunięcia zakazu dla doktoranta bycia zatrudnionym jako nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy;

24) wprowadzenia możliwości przyznawania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z własnej inicjatywy stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz dla wybitnych młodych naukowców;

25) wprowadzenia nowego celu i zadań Sieci Badawczej Łukasiewicz – pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność naukową (wraz z określeniem zasad finansowania inwestowania przez przedsiębiorców w działalność naukową);

26) wprowadzenia przepisów umożliwiających ustalenie w latach 2024 i 2025 wskaźnika zwiększającego niezbędnego do prawidłowego ustalenia kwoty dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;

27) tworzenia przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego podmiotów zależnych będących jednostkami organizacyjnymi mającymi siedzibę poza terytorium RP;

28) wprowadzenia kadencyjności funkcji Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego;

29) wyłączenia możliwości udzielania wsparcia przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (w drodze konkursu ofert i naboru wniosków w trybie ciągłym) osobom fizycznym;

30) wprowadzenia możliwości przekazania Centrum Łukasiewicz w roku 2023 skarbowych papierów wartościowych.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:

1) modyfikujących zasady uzyskania przez uczelnię pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, które mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) doprecyzowujących zasady pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora oraz składania pozytywnej opinii promotora na zakończenie kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej, a także usuwających zakaz dla doktoranta bycia zatrudnionym jako nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, które mają wejść w życie z dniem 1 października 2023 r.;

3) modyfikujących sposób naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, regulujących możliwość otrzymania urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego bez konieczności zdania egzaminu, a także zwiększających wysokość rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

4) określających warunki umożliwiające nauczycielowi przejście na wcześniejszą emeryturę od dnia 1 września 2024 r., a także przepisu przyznającego nauczycielowi zatrudnionemu w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, które mają wejść w życie z dniem 1 września 2024 r.;

5) modyfikujących warunki ubiegania się studenta o stypendium socjalne, które mają wejść w życie z dniem 1 października 2024 r. 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: prezydent.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Ile wynosi, dla kogo, kiedy, jak wystąpić?

Świadczenie wspierające jest formą pomocy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jego przyznanie nie jest zależne od kryterium dochodowego, a od określonego poziomu potrzeby wsparcia. Jak uzyskać świadczenie wspierające? Ile ono wynosi?

Waloryzacja rent i emerytur w 2025 roku. Wskaźnik 6,78%

W dniu 17 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu rozporządzenia w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. Rząd zaproponował, by wskaźnik ten pozostał na poziomie ustawowego minimum.

Będzie kolejny dodatek do emerytury dla matek z rodzin wielodzietnych? Jest wniosek. Zdaniem resortu to ciekawa propozycja

Będzie kolejny dodatek do emerytury dla matek z rodzin wielodzietnych? Jest wniosek. Zdaniem resortu to ciekawa propozycja. Chodzi o kobiety pracujące w gospodarstwach rolnych, które tworzą rodziny wielodzietne.

Ważny termin dla osób urodzonych po 1968 r. Decyzja tylko do końca lipca

Tylko do końca lipca trwa okno transferowe. Osoby, które urodziły się po 1968 r., mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do OFE.

REKLAMA

Nowe wzory dokumentów składanych do ZUS. Zmiana od 1 września 2024 r.

Zmienią się wzory dokumentów składanych do ZUS. Nowe wzory zawiera projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Chodzi m.in. o dostosowanie formularzy do nowych przepisów dotyczących wprowadzenia wcześniejszej emerytury dla nauczycieli.

1500 zł kary za nieuzasadnione wezwanie pogotowia. Kto zapłaci? Czy powinniśmy się obawiać wezwania karetki? Sprawdź.

1500 zł kary za nieuzasadnione wezwanie pogotowia. Kto zapłaci? Czy powinniśmy się obawiać wezwania karetki? Nieuzasadnione wezwanie pogotowia w 2022 roku miało miejsce 2 mln razy.Jak zidentyfikować nagłe pogorszenie zdrowia?

Program Dobry Start: Do ZUS wpłynęło około 1,5 mln wniosków o świadczenie 300 plus

Od 1 lipca 2024 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. Dotychczas rodzice złożyli prawie 1,5 mln wniosków na ponad 2 mln dzieci. W 2023 r. ZUS przyznał świadczenie dla prawie 4,6 mln dzieci.

Płaca minimalna 2025: Ile wyniesie na rękę, czyli netto?

Jaka będzie płaca minimalna w 2025 roku? Rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2025 r. najniższe wynagrodzenie za pracę wyniosło 4626 zł brutto. Ta propozycja ma duże szanse na wejście w życie, bo Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała wspólnego stanowiska w tej sprawie. Zobaczmy, ile to jest netto, czyli "na rękę".

REKLAMA

Inflacja w sklepach wyższa niż oblicza GUS. Handlowcy przerzucą w wakacje na klientów cały VAT podwyższony w kwietniu

Przeanalizowano ponad 71,4 tys. cen detalicznych w czerwcu 2024 roku. Jakie wyniki? Otóż codzienne zakupy podrożały w porównaniu do czerwca 2023 roku średnio o 3,1%. W maju podwyżka (cały czas w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku poprzednim) wyniosła 2,9%, w kwietniu – 2,4%, a w marcu – 2,1%. To już trwała tendencja. Kolejny miesiąc z rzędu ceny konsekwentnie idą w górę. W grudniu 2024 r. inflacja może dojść do poziomu 4-5%. A ceny w sklepach mogą wzrosnąć jeszcze wyżej. W 2025 roku inflacja może być wyższa niż w 2024 r. Spadek inflacji jest prognozowany dopiero na 2026 rok – o ile oczywiście nie będzie żadnych poważnych zawirowań. Do tego eksperci przypominają, że obecna walka cenowa między dyskontami spowalnia poziom i tempo wzrostu cen. Ale jednocześnie ostrzegają, że w czasie wakacji sklepy mogą przerzucić całość odmrożonego w kwietniu podatku VAT na swoich klientów.

Andrzej Duda. Ile zostało prezydentowi do końca kadencji?

Kiedy prezydent Andrzej Duda kończy kadencję? Kiedy są wybory prezydenckie?

REKLAMA