| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Przedszkolak > Problemy z zapisaniem dziecka do przedszkola

Problemy z zapisaniem dziecka do przedszkola

Reforma oświaty postawiła w trudnej sytuacji nie tylko rodziców, ale również gminy, które nie mogą odmówić przyjęcia 5-letniego dziecka do przedszkola. W świetle obowiązujących przepisów prowadzenie przedszkoli i szkolnych zerówek jest zadaniem własnym gmin. Muszą one finansować pobyt dziecka, wypłacać pensje dla nauczycieli oraz utrzymać budynek.

Reforma

W latach szkolnych 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji prawa jest zadaniem własnym gminy.

Warto wiedzieć, że jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

W roku szkolnym 2011/2012 dzieci urodzone w roku 2005, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, mają obowiązek odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

W latach szkolnych 2010/2011-2011/2012, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć do szkoły dziecko, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

W roku szkolnym 2012/2013 i później wszystkie sześcioletnie dzieci będą objęte obowiązkiem szkolnym.

Zobacz również: Kiedy rozpoczyna się obowiązek szkolny

Problemy ze zgłoszeniem do przedszkola

Gminy, w których brakuje miejsc w przedszkolach często odmawiają przyjęcia do nich trzy- i czterolatków, a dla pięciolatków zakładają oddziały przedszkolne w szkołach, ale tam dziecko może przebywać najwyżej 5 godzin, co jest dużym utrudnieniem dla pracujących rodziców.

Kolejnym problemem jest to, że gmina nie sprawdza wiarygodności oświadczeń, w których rodzice podają swoje miejsce zamieszkania. Zdarzają się więc przypadki, że rodzice, którzy są zameldowani w obwodzie przedszkola, nie mogą otrzymać w nim miejsca, ponieważ zostało ono zablokowane przez tych, którzy podali fałszywe miejsce zamieszkania.

Skarga do sądu

Rodzice, których pociechy nie zostały przyjęte do przedszkola mogą złożyć skargę w sądzie w trybie administracyjnym lub cywilnym. W tym pierwszym przypadku powinni zażądać od gminy wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia a następnie mogą odwołać się od tej decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W trybie cywilnoprawnym mogą wystąpić przeciwko gminie i wnieść powództwo o nakazanie przyjęcia dziecka. Sąd w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy wydaje postanowienie o zabezpieczeniu tymczasowym i nakazuje gminie umieścić dziecko w przedszkolu.

Powództwo cywilne o odszkodowanie za straty poniesione z powodu braku miejsca w przedszkolu (np. koszty pobytu w prywatnej placówce) może być skierowane przeciwko państwu. Jeśli droga sądowa w Polsce zostanie wyczerpana i roszczenie rodziców nie zostanie uwzględnione, mogą skierować sprawę do Trybunału w Strasburgu.

Zobacz również serwis: Edukacja

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »