| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Emerytury > Emerytury powszechne > Jak zgłosić wniosek o emeryturę przez osobę uprawnioną do renty z tytułu niezdolności do pracy

Jak zgłosić wniosek o emeryturę przez osobę uprawnioną do renty z tytułu niezdolności do pracy

Rencista uprawniony do renty z tytułu niezdolności może przed osiągnięciem wieku emerytalnego zgłosić wniosek przyznanie emerytury wcześniejszej. Może to także uczynić w związku z ukończeniem wieku emerytalnego.

Procedura ubiegania się o emeryturę

Zasadą jest, że renciście uprawnionemu do renty z tytułu niezdolności do pracy z chwilą osiągnięcia wieku 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna zostaje przyznana emerytura z urzędu. Nie ma natomiast przeszkód, aby rencista złożył wniosek o emeryturę wcześniejszą przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub w związku z ukończeniem wieku emerytalnego.

Przejście z renty z tytułu niezdolności do pracy może okazać się skutecznym sposobem na podwyższenie świadczenia otrzymywanego z ZUS.

Aby uzyskać prawo do emerytury zamiast posiadanego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy należy złożyć wniosek o emeryturę na druku ZUS-Rp 1E. Ponieważ to wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS oraz do rozpatrzenia uprawnienia do emerytury i w końcu do wydania decyzji w sprawie emerytury. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokości: kwestionariusz ZUS Rp- 6 - Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych,  zaświadczenie ZUS Rp- 7 – Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zeznanie ZUS Rp- 8 - Zeznanie świadka, oświadczenie ZUS Rp- 9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów oraz zaświadczenie ZUS N-9 - zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zobacz także: Jak zgłosić wniosek o emeryturę powszechną bez względu na staż ubezpieczeniowy

Jak wspomniano wcześniej postępowanie w sprawie przyznania prawa do emerytury wszczyna się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej złożonego osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego. Zainteresowanego może zastąpić jego pełnomocnik.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami składa się w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS. Natomiast właściwą do rozpatrzenia wniosku jest jednostka według miejsca zameldowania osoby ubiegającej się o przyznanie emerytury. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez zainteresowanego na piśmie lub ustnie do protokołu.

Osoba, która wniosła wniosek może wycofać swój wniosek. Wycofanie wniosku o emeryturę jest skuteczne, jeżeli nastąpiło na piśmie lub zostało zgłoszone ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.

Decyzja na podstawie wniosku o emeryturę ZUS powinien wydać w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Na decyzji organu rentowego wnosi się w terminie 1 miesiąca od doręczenia decyzji do właściwego Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz także dział: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 39, poz. 353)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Firma w Anglii Limited

Kancelaria księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »