| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Małżeństwo > Domowy budżet > Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny to nowa pomoc finansowa dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wprowadzona nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne. W 2014 roku świadczenie to wyniesie maksymalnie 18,93 zł miesięcznie.

„Odbiorca wrażliwy”

Jest to wyodrębniona ustawowo kategoria osób, charakteryzująca się pobieraniem dodatku mieszkaniowego. Osoba ta jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii. Powyższe trzy warunki należy spełnić łącznie.

Dodatek mieszkaniowy

Rozumiany jest jako powszechne i okresowe świadczenie pieniężne. Jego wysokość stanowi różnicę pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a częścią wydatków ponoszoną przez osobę, której przyznany jest dodatek. Mają na nią wpływ wydatki (ponoszone przez gospodarstwo domowe) związane z czynszem, kosztami eksploatacji, opłatami za energię cieplną, wodę i odbiór nieczystości ciekłych. Jest świadczeniem okresowym - przyznawanym na 6 miesięcy z możliwością ponownego przyznania. Do wypłaty zobowiązane są gminy. Celem wprowadzenia nowego świadczenia jest częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną, ponoszonych przez osoby najuboższe.

Zobacz również: Abonament RTV

Dodatek energetyczny

Świadczenie przysługuje w formie ryczałtu i pokrywa jedynie część opłat ponoszonych przez użytkowników energii elektrycznej. Maksymalna jego wysokość to 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii dla jej odbiorcy w gospodarstwie domowym. Wysokość limitu uzależniona jest od ilość osób zamieszkujących w danym domu i wynosi odpowiednio:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku ogłaszana jest przez ministra właściwego dla spraw gospodarki. Dodatek ten przyznawany jest w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta. Warunkiem formalnym, który należy spełnić jest złożenie wniosku wraz z załączoną umową kompleksową/ umową sprzedaży energii elektrycznej. Wypłata nowego świadczenia finansowego następuje z góry, do 10 dnia miesiąca. Wyjątkiem jest styczeń – okres wypłacania świadczenia wydłużony jest do 30 dnia tego miesiąca. Do wypłaty zobowiązane są gminy, które na realizację wskazanego zadania mogą otrzymać dotację celową.

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek zainteresowanego.

28 listopada 2013 roku minister gospodarki określił w drodze obwieszczenia wysokość dodatku w kolejnym roku. Od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi on dla gospodarstwa:
1)    prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc;
2)    składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;
3)    składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc.

Polecamy serwis: Prawa seniora

Kwotę dodatku przysługującą od 1 maja 2014 roku ogłosi minister gospodarki również drogą obwieszczenia do 30 kwietnia 2014 roku. Dodatek przysługuje od 1 stycznia 2014 roku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 984)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »