| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Notariusz > Notariusz > Postępowanie przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym

Postępowanie przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym

Wyższy Sąd Dyscyplinarny jest drugą instancja odwoławczą od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji działających przy Radach Izb Notarialnych. Sędziami Sądu są notariusze wybierani na trzyletnia kadencję podczas Walnego Zgromadzenia notariuszy Izb Notarialnych.

Strona w postępowaniu

W środku odwoławczym strona powinna wskazać czego się domaga. Strona może złożyć pisemną odpowiedź na środek odwoławczy. 

Niestawiennictwo stron nie tamuje rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoławczym, jeśli strony zostały o terminie powiadomione. Brak potwierdzenia zawiadomienia strony o rozprawie odwoławczej nie tamuje rozpoznania sprawy, jeśli stawił się obrońca lub pełnomocnik. 

Strony mogą składać przed Sądem odwoławczym oświadczenia i wnioski ustnie, a złożone na piśmie Sąd odczytuje stosownie do wymogów Kodeksu postępowania karnego.

Zobacz także: Jak przebiega rozprawa Sądu Dyscyplinarnego

Rozpoznanie sprawy

Wyższy Sąd Dyscyplinarny pozostawia przyjęty środek odwoławczy bez rozpoznania, jeśli przyjęty został po terminie, albo przyjęcie nastąpiło na skutek niezasadnego przywrócenia terminu.

Przewód sądowy przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym rozpoczyna się ustnym sprawozdaniem, w którym Sędzia Sprawozdawca przedstawia przebieg dotychczasowego postępowania, jego wyniki oraz treść wyroku, a nade wszystko zarzuty i wnioski strony odwołującej się. Sędzia Sprawozdawca podnosi również kwestie wymagające rozstrzygnięcia z urzędu, a w razie potrzeby odczytuje z akt poszczególne ich części.

Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach środków odwoławczych na rozprawie, a w zakresie szerszym tylko wtedy, gdy ustawa to przewiduje, gdy zachodzą uchybienia skutkujące bezwzględnie uchyleniem orzeczenia, gdy orzeczenie jest dla obwinionego oczywiście niesprawiedliwe.

Zobacz: Darmowa porada prawna

Jeżeli zebrane dowody na to pozwalają to Sąd odwoławczy zmienia zaskarżone orzeczenie, albo uchyla je i umarza postępowanie, albo uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania orzeka w granicach w jakich nastąpiło przekazanie.

Od orzeczeń wydanych przez Sąd odwoławczy na skutek odwołania, środki odwoławcze nie przysługują. 

Środek odwoławczy, co do winy, uważa się za zwrócony przeciwko całości orzeczenia. Środek odwoławczy, co do kary, uważa się za zwrócony przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze.

Po rozpoznaniu środka odwoławczego Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeka o utrzymaniu w mocy zaskarżonego orzeczenia, zmianie lub jego uchyleniu w całości lub w części.

Orzeczenie Sądu II instancji winno każdorazowo zawierać określenie kto ponosi koszty postępowania w sprawie.

Zobacz również serwis: U notariusza

Uzasadnienie

Uzasadnienie orzeczenia Sądu II instancji sporządza się na piśmie w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia orzeczenia. W uzasadnieniu należy podać czym kierował się Sąd wydając orzeczenie oraz dlaczego odwołanie uznał za zasadne albo za niezasadne.
Zarówno orzeczenie jak i jego uzasadnienie podpisują wszyscy sędziowie nie wyłączając przegłosowanego.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Wyższy Sąd Dyscyplinarny jest drugą instancja odwoławczą od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji działających przy Radach Izb Notarialnych.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny jest drugą instancja odwoławczą od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji działających przy Radach Izb Notarialnych.

PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »