| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Notariusz > Notariusz > Jak przebiega rozprawa Sądu Dyscyplinarnego?

Jak przebiega rozprawa Sądu Dyscyplinarnego?

Rozprawa Sądu Dyscyplinarnego odbywa się z wyłączeniem jawności z możliwością udziału w niej notariuszy. Rozprawą kieruje Przewodniczący Sądu, który czuwa nad tym by w sprawie wyjaśnione zostały wszystkie istotne okoliczności.

Przebieg rozprawy

Rozprawę rozpoczyna wywołanie sprawy i sprawdzenie obecności osób wezwanych.

Przewód sądowy rozpoczyna się odczytaniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Wniosek odczytuje Rzecznik Dyscyplinarny, a gdy nie bierze udziału w rozprawie, wniosek odczytuje jeden z sędziów Składu Orzekającego.

Po złożeniu wyjaśnień przez obwinionego, Przewodniczący poucza go o przysługującym mu prawie zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz prawie do składania oświadczeń co do każdego dowodu.

Jeżeli obwiniony korzysta z prawa odmowy złożenia wyjaśnień, Przewodniczący odczytuje jego wyjaśnienia złożone prze niego w postępowaniu wyjaśniającym.

Po odczytaniu wyjaśnień Przewodniczący wzywa obwinionego do ustosunkowania się do odczytanych wyjaśnień.

Jeżeli obwiniony, który złożył już wyjaśnienia i opuścił salę rozpraw, Sąd może dokończyć rozprawę pod nieobecność obwinionego, a wydanego w takiej sytuacji wyroku nie uznaje się za zaoczny.

Sąd może odczytywać na rozprawie wszelkie protokoły przesłuchania świadków i obwinionego sporządzone w postępowaniu wyjaśniającym albo w innym postępowaniu przed Sądem, gdy bezpośrednie przeprowadzenie dowodów nie jest niezbędne, a żadna z obecnych stron temu się nie sprzeciwia.

Jeżeli na rozprawie ujawni się inny czyn od zarzucanego obwinionemu, sąd może przystąpić do jego rozpoznania jedynie za zgodą obwinionego.

Zadaj pytanie: Forum prawne

Zlecenie przesłuchania

Sąd może zlecić przesłuchanie świadka sędziemu wyznaczonemu ze swego składu lub sądowi wezwanemu w którego okręgu świadek przebywa, jeśli świadek nie stawił się z powodu przeszkód trudnych do usunięcia.

Zobacz także: Czym zajmuje się rejent?

Przerwanie rozprawy

Przewodniczący Sądu może przerwać rozprawę dla sprawdzenia dowodu, albo z innej ważnej przyczyny. Rozprawę przerwaną prowadzi się po przerwie w dalszym ciągu jeśli skład sądu nie uległ zmianie. Przy zmianie składu sądu rozprawę prowadzi się w dalszym ciągu za zgodą stron. Orzeczenia zapadające w czasie przerwy w rozprawie wydaje ten sam skład Orzekający, a w razie braku możliwości jego utworzenia, ten sam skład.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Wyrok

Przed zamknięciem przewodu sądowego, Przewodniczący zwraca się do stron z zapytaniem czy chcą złożyć wnioski o uzupełnienie przewodu sądowego, a w razie odpowiedzi odmownej ogłasza, że przewód sądowy jest zamknięty, po czym udziela głosu stronom.

Po wysłuchaniu stron Sąd niezwłocznie przystępuje do narady, po której ogłasza wyrok.

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Rozprawa Sądu Dyscyplinarnego odbywa się z wyłączeniem jawności z możliwością udziału w niej notariuszy.
Rozprawa Sądu Dyscyplinarnego odbywa się z wyłączeniem jawności z możliwością udziału w niej notariuszy.

PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »