Kategorie

Sejm - podsumowanie prac w 2019 r.

Sejm - podsumowanie prac w 2019 r. W minionym roku chwalono ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym czyli tzw. emeryturze matczynej, przyznano 500 plus dla każdego dziecka w rodzinie, zwolniono z PIT osoby do 26 roku życia, obniżono pierwszą stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych na 17%. rok 2019 to także rok wyborów parlamentarnych, które odbyły się 13 października. Na końcu roku uchwalono ustawę Mały ZUS Plus. / fot. Shutterstock
Sejm RP podsumowuje swoje prace z 2019 r. W minionym roku chwalono ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym czyli tzw. emeryturze matczynej, przyznano 500 plus dla każdego dziecka w rodzinie, zwolniono z PIT osoby do 26 roku życia, obniżono pierwszą stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych na 17%. rok 2019 to także rok wyborów parlamentarnych, które odbyły się 13 października. Na końcu roku uchwalono ustawę Mały ZUS Plus.

Sejmowy rok 2019 obfitował w ważne wydarzenia polityczne, dyplomatyczne i historyczne. Dorobek minionych 12 miesięcy to nie tylko szereg ustaw mających wpływ na życie Polaków, ale także spotkania międzynarodowe na szczeblu regionalnym i europejskim oraz ważne rocznice. 2019 był również rokiem wyborczym. W listopadzie zakończyła się VIII i rozpoczęła IX kadencja Sejmu. Poniżej krótki przegląd najważniejszych wydarzeń minionych 12 miesięcy.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2020 Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Styczeń:

Jedną z pierwszych ustaw przyjętych przez parlament w 2019 r. była uchwalona 31 stycznia ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, tzw. Mama 4 plus. Przyznała ona prawo do świadczenia w wysokości najniższej emerytury matkom, które wychowując co najmniej czworo dzieci, nie zdołały wypracować choćby minimalnej emerytury. Posłowie podjęli też uchwałę o uczczeniu 100. rocznicy inauguracji obrad Sejmu Ustawodawczego.

Luty:

10 lutego 1919 r. swoje obrady zainaugurował Sejm Ustawodawczy – pierwszy wybrany w powszechnych wyborach parlament II Rzeczypospolitej. Sejm III Rzeczypospolitej uczcił ten jubileusz organizując uroczysty koncert w Teatrze Wielkim. W Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się też konferencja naukowa poświęcona dorobkowi Izby wybranej przed stu laty.

7 lutego zmarł były premier, były poseł Jan Olszewski. W uroczystościach pogrzebowych w Warszawie uczestniczyli liczni reprezentanci Sejmu z marszałkiem Markiem Kuchchińskim.

W lutym w Warszawie po raz pierwszy obradowało powołane do życia w poprzednim roku Zgromadzenie Parlamentarne Polska-Gruzja.

Od lutego gmach Sejmu jest obecny na internetowej platformie Google Arts And Culture. Dzięki temu możliwe jest wirtualne zwiedzanie budynków parlamentu oraz oglądanie części sejmowych muzealiów.

Marzec:

W marcu posłowie wysłuchali tzw. expose ministra spraw zagranicznych. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz przedstawił Izbie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 r. Wysłuchali jej prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, parlamentarzyści oraz członkowie korpusu dyplomatycznego.

Kwiecień:

Kwiecień przyniósł Polakom szereg ważnych społecznie ustaw. Parlamentarzyści zdecydowali m.in. o przyznaniu 13. emerytury wszystkim uprawnionym do otrzymywania tego świadczenia. Sejm rozszerzył też obowiązywanie rozpoczętego w 2016 r. programu Rodzina 500 plus na każde z dzieci w rodzinie.

W ramach pielęgnowania pamięci o wielkich postaciach historycznych związanych z Sejmem 25 kwietnia zainaugurowano galerię popiersi marszałków Sejmów I Rzeczypospolitej. Jako pierwsze odsłonięte zostały rzeźby współtwórców Konstytucji 3 Maja Stanisława Małachowskiego, marszałka konfederacji Korony Królestwa Polskiego i marszałka Sejmu Czteroletniego oraz Kazimierza Nestora Sapiehy, marszałka konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Maj:

Reklama

Maj jest szczególnym miesiącem dla Straży Marszałkowskiej. W 2019 r. funkcjonariusze tej najmłodszej służby mundurowej stojącej na straży bezpieczeństwa Parlamentu po raz pierwszy obchodzili swoje święto. Przypada ono 20 maja, w rocznicę wejścia w życie ustawy regulującej funkcjonowanie formacji. 3 maja funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej uczestniczyli w defiladzie „Silni w sojuszach” z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.

W pierwszych dniach maja 10 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, świętowało 15. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. Jednym z tych państw była Litwa. Z tej okazji 9 maja litewski parlament zebrał się na specjalnym rocznicowym posiedzeniu, którego jednym z gości był marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W tym miesiącu Sejm przyjął też ustawę powołującą Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych dzięki której przywrócone zostaną zlikwidowane połączenia w wykluczonych dotąd komunikacyjnie miejscowościach.

Czerwiec:

Reklama

W czerwcu po raz czwarty do Warszawy przyjechali przewodniczący szefowie ciał ustawodawczych z naszego regionu. W dniach 4-5 czerwca w Sejmie obradował Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej #EUROWAW2019. W tegorocznym spotkaniu przypadającym w 30-lecie przemian demokratycznych w Europie Środkowej uczestniczyli byli działacze opozycji demokratycznej z państw b. Jugosławii, NRD, Czechosłowacji, Węgier i b. ZSRR.

Kolejnym ważnym jubileuszem przypadającym w 2019 r. było 450-lecie Unii Lubelskiej. Główne obchody odbyły się 30 czerwca w Lublinie, a uczestniczyli w nich m.in. marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski, przewodniczący litewskiego Seimasu Viktoras Pranckietis, a także premier Mateusz Morawiecki.

Lipiec:

1 lipca w Sali Kolumnowej marszałek Sejmu Marek Kuchciński wręczył swojemu litewskiemu odpowiednikowi Viktorasowi Pranckietisowi Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przyznany przez Prezydenta RP w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy parlamentarnej oraz przyjaznych stosunków między obu państwami.

Wśród ustaw uchwalonych przez Sejm w lipcu do najważniejszych należy ta zwalniająca z podatku PIT osoby do 26. roku życia.

31 lipca posłowie przez aklamację przyjęli uchwałę upamiętniającą 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa najwyższy hołd i wyraża szacunek dla wszystkich bohaterów Powstania Warszawskiego, zarówno żołnierzy walczących na barykadach, jak i mieszkańców stolicy, którzy stracili życie w czasie starć zbrojnych” – napisali posłowie w dokumencie.

Sierpień:

Sierpień przyniósł zmianę na stanowisku marszałka Sejmu. Marka Kuchcińskiego zastąpiła Elżbieta Witek.

30 sierpnia Izba po raz kolejny zdecydowała o obniżeniu podatków. Pierwsza stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) spadła z 18 do 17%.

Tego samego dnia posłowie upamiętnili 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. „II Wojna Światowa spowodowała bezmiar ludzkich cierpień. Polska była krajem gdzie skala zniszczeń materialnych, w dziedzinie dóbr kultury, ale również w strukturze społecznej była ogromna. Polacy poddani zostali licznym represjom takim jak egzekucje, przesiedlenia czy zabór mienia. Miało to miejsce zarówno ze strony nazistowskich Niemiec jak i Związku Sowieckiego” – głosi tekst przyjętej przez Sejm uchwały.

Wrzesień:

1 września, w 80. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę Marszałek Sejmu na zaproszenie przewodniczącego Bundestagu Wolfganga Schäuble udała się z wizytą do Berlina. W stolicy Niemiec Elżbieta Witek uczestniczyła w uroczystościach rocznicowych w Berlińskiej Katedrze oraz na Askanischer Platz, w miejscu, w którym stanie pomnik polskich ofiar niemieckiego nazizmu.

Jak co roku we wrześniu w Krynicy odbyło się Forum Ekonomiczne. Tradycyjnie jego częścią była konferencja Europa Karpat, w której uczestniczyła Marszałek Sejmu.

11 września Sejm zapoznał się z raportem Komisji Śledczej badającej nieprawidłowości przy poborze podatku VAT i akcyzowego w latach 2007-2015.

18 września marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła nadany przez Prezydenta RP Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérowi.

30 września zmarł Kornel Morawiecki. Poseł, marszałek-senior Sejmu VIII kadencji, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca "Solidarności Walczącej”.

Październik:

5 października Polska pożegnała Kornela Morawieckiego. Dzień wcześniej trumnę z ciałem wystawiono w Sali Kolumnowej Sejmu, gdzie wszyscy chętni mogli oddać Mu hołd. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła Marszałek Sejmu.

9 października zmarł prof. Jan Szyszko. Wieloletni poseł, minister środowiska, nauczyciel akademicki. Uroczystości pogrzebowe z udziałem najwyższych rangą władz państwowych, w tym marszałek Sejmu Elżbiety Witek, odbyły się 16 października.

13 października w wyborach parlamentarnych wybrano skład Sejmu i Senatu. Wyborcy zdecydowali, że w Sejmie IX kadencji 235 mandatów poselskich przypadło Prawu i Sprawiedliwości, 134 reprezentantów ma Koalicja Obywatelska, z list SLD wybrano 49 posłanek i posłów, PSL – Koalicja Polska ma 30 przedstawicieli, 11 posłów wprowadziła do Sejmu Konfederacja, a jednego - Mniejszość Niemiecka. Frekwencja wyborcza wyniosła 61,74 proc.

Podczas ostatniego posiedzenia w VIII kadencji, 16 października, Sejm wysłuchał sprawozdania z prac komisji śledczej badającej działania organów państwa wobec piramidy finansowej Amber Gold.

Listopad:

12 listopada rozpoczęła się IX kadencja Sejmu. Inauguracyjne posiedzenie otworzył marszałek-senior Antoni Macierewicz. Marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek, uzyskując poparcie 314 posłów. „Zrobię wszystko ze swojej strony, żebyśmy w tej Izbie w sposób godny, spokojny i rozważny mogli prezentować swoje stanowiska” – zapowiedziała marszałek Sejmu, dziękując Izbie za wybór. Sejm zdecydował również, że w Prezydium Sejmu zasiądą wicemarszałkowie: Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Gosiewska, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ryszard Terlecki i Piotr Zgorzelski.

19 listopada premier Mateusz Morawiecki przedstawił Sejmowi program działania swojego rządu (expose). Tego samego dnia posłowie udzielili Radzie Ministrów wotum zaufania.

Grudzień:

12 grudnia Sejm uchwalił ustawę Mały ZUS Plus. Nowe przepisy poszerzają już obowiązujące ułatwienia i umożliwią przedsiębiorcom płacenie obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne.

20 grudnia posłowie w przyjętej uchwale wyrazili uznanie dla Olgi Tokarczuk – laureatki literackiej Nagrody Nobla.

* * *

Rok 2019 w Sejmie - wideo: YouTube

Źródło: Sejm RP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.