| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Wiadomości > Wykaz aktów prawnych na aplikację radcowską i adwokacką w 2015 r.

Wykaz aktów prawnych na aplikację radcowską i adwokacką w 2015 r.

Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2015 roku.

Aplikacja radcowska i adwokacka 2015

 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 8. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 10. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 12. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 13. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 14. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 15. ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe,
 16. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 17. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 18. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 19. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 20. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 21. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 22. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,
 23. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 24. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 25. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 26. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 27. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 28. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 29. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
 30. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 31. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 32. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 33. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 34. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 35. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 36. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 37. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 38. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 39. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 40. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 41. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 42. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 43. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 44. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 45. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,
 46. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 47. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 48. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 49. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 50. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 51. ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 52. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 53. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 54. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 55. ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »