| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Niepełnosprawni > Można złożyć wniosek o swoje własne ubezwłasnowolnienie

Można złożyć wniosek o swoje własne ubezwłasnowolnienie

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego wniosek o swoje własne ubezwłasnowolnienie będzie mogła złożyć osoba, która ma być ubezwłasnowolniona.

Uchwała o sygn. akt III CZP 38/16 została podjęta w wyniku rozstrzygnięcia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. Zgodnie z art. 545 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, jego krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Ponadto wniosek może zgłosić przedstawiciel ustawowy osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Jako, że z literalnej treści przepisu nie wynika uprawnienie do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie samego siebie Sąd Apelacyjny powziął poważne wątpliwości. Przepis nie zezwala na samoubezwłasnowolnienie, jednakże warto zwrócić uwagę no to, że już w 1965 r. SN dopuścił taką możliwość (sygn. akt II CR 273/65).

Zobacz serwis: Sprawy rodzinne

Mimo, że przepisy w kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie nie uwzględniają osoby, która ma być ubezwłasnowolniona to SN uznał, że należy jej takie uprawnienie przyznać.

Sąd Najwyższy  przypomniał  wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2007 r. o sygn. akt K28/05 stwierdzający, że nieprzyznanie osobie ubezwłasnowolnionej uprawnień dotyczących zgłaszania wniosku o uchylenia lub zmianę sposobu ubezwłasnowolnienia narusza przepisy Konstytucji (art. 30 i 31). Należy zwrócić uwagę także na naruszenie prawa do sądu wynikającego z art. 45 Konstytucji oraz art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Strony Nowojorskiej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z  dnia 13 grudnia 2006 r. (ratyfikowana przez Polskę w dniu 25 października 2012 r.) zobowiązały się zapewnić niepełnosprawnym skuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości na równi z innymi osobami. Zgodnie z Konwencją należy dostosować przepisy procesowe w celu ułatwienia dostępu do sądu osobom niepełnosprawnym. W związku z tym wykładnia umożliwiająca osobie ubezwłasnowolnionej złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie samej siebie respektuje postanowienia Konwencji podpisanej w Nowym Jorku.

Zobacz serwis: Prawa seniora

Po zmianie art. 559 k.p.c. w orzecznictwie mogły powstać poważne rozbieżności. Mogłoby dojść do sytuacji, w której część sądów oddalałaby tego typu wnioski, a część zajmowałaby całkowicie odmienne stanowisko. W konsekwencji ta niejednolitość mogłaby doprowadzić do rażącego naruszania zasady równości praw obywateli szukających ochrony sądowej. Stąd tak istotne było ustalenie czy można złożyć wniosek o swoje własne ubezwłasnowolnienie. Uchwała ta wiąże sąd, który skierował pytanie. Pozostałe sądy mogą ją brać pod uwagę.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »