| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pozwy > Informacje ogólne > Jakie rodzaje powództw występują w postępowaniu cywilnym

Jakie rodzaje powództw występują w postępowaniu cywilnym

Powództwo stanowi żądanie, które zawiera oświadczenie wiedzy i woli osoby, która je składa. Ze względu na żądanie zawarte w powództwie procedura cywilna wyróżnia trzy rodzaje powództw.

W praktyce jest najczęściej wytaczanym powództwem. W jego ramach możemy żądać zasądzenia od pozwanego określonego świadczenia, którego treścią może być: danie, czynienie, nieczynienie, zaprzeczenie i znoszenie.

W drodze powództwa o świadczenie można dochodzić jedynie roszczeń już wymagalnych oraz roszczeń jeszcze niewymagalnych, ale które stały się wymagalne w toku sprawy. Wymagalność roszczeń oznacza moment, w którym wierzyciel uzyskuje możliwość żądania zaspokojenia swej wierzytelności przez dłużnika, czyli możliwość dochodzenia spełnienia świadczenia.

Warunkiem dochodzenia roszczeń w drodze powództwa o świadczenie jest także zaskarżalności tych roszczeń. Roszczenie jest niezaskarżalne, jeśli jest przedawnione oraz gdy powstało w wyniku gier hazardowych.

Powództwem tym można dochodzić również przyszłych powtarzających się świadczeń, jeżeli nie sprzeciwia się temu treść łączącego strony stosunku prawnego, chodzi tu np. o alimenty.

Powództwo to najczęściej występuje jako żądanie zasądzenia określonego świadczenia. Może być sformułowane alternatywnie tj. powód może żądać albo świadczenia A, albo świadczenia B lub jako żądanie ewentualne poprzez, które powód może żądać jakiegoś konkretnego zaspokojenia swojego świadczenia, a na wypadek gdyby to zaspokojenie nie było możliwe, może wskazać inny sposób zaspokojenia swojego roszczenia.

Przykładem powództwa o zasądzenie świadczenia jest np. żądanie zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej wynikającej z umowy bądź czynu niedozwolonego.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Powództwo o ustalenie prawa lub stosunku prawnego ma na celu ustalenie w drodze orzeczenia sądu, że określone prawo lub stosunek prawny istnieje albo też nie istnieje.

Podstawową przesłanką tego powództwa jest interes prawny. A zatem legitymację do wytoczenia tego powództwa ma tylko powód, który posiada interes prawny w ustaleniu istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

Przykładem powództwa o ustalenie jest wytoczenie przez powoda powództwa o ustalenie przez sąd istnienia bądź nie stosunku pracy lub prawa własności .

W powództwie o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego powód domaga się zmiany istniejącego stanu prawnego poprzez powstanie nowego, zniesienia bądź zmiany dotychczasowego prawa lub stosunku prawnego w drodze wyroku sądowego.

Powództwo o ukształtowanie nie wymaga istnienia interesu prawnego natomiast istotna jest obecność wszystkich osób, których stosunek prawny ma zostać ukształtowany wyrokiem sądu.

Przykładem powództwa o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego jest powództwo o rozwód,
powództwo o zaprzeczenie ojcostwa lub powództwo o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i ustanowienie rozdzielności majątkowej

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »