reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Pracownik przed sądem > Czy odszkodowania wypłacone w wyniku ugody należy opodatkować i oskładkować?

Czy odszkodowania wypłacone w wyniku ugody należy opodatkować i oskładkować?

Nasza spółka zobowiązała się w drodze ugody sądowej do zapłaty odszkodowania byłemu pracowni­kowi za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Kwota odszkodowania nie przekracza 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Obowiązujący u nas regulamin wynagradzania przewiduje, że jeżeli umowa o pracę zostaje rozwiązana za wypowiedzeniem przez pracodawcę, pracownikom przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za 2 tygodnie. Czy jako były pracodawca powinniśmy od odszkodowania pobrać zaliczkę na podatek oraz składki ZUS?

Zarówno odszkodowanie wynikające z ugody sądowej zawartej z pracownikiem, jak i odszkodowanie przyznane na podstawie postanowień zawartych w Państwa regulaminie wynagradzania jest zwolnione z podatku dochodowego oraz nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, gdyż jego wysokość oraz zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw (w tym przypadku Kodek­su pracy) lub zakładowych źródeł prawa pracy (regulaminów wynagradzania).

Zwolnione z podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub z przepisów wykonaw­czych wydanych na podstawie tych ustaw lub jeżeli ich zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów. Wyjątek w tym zakresie stanowią (podlegają opodatkowaniu):

 • określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 • odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 • odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związane z prowadzoną działalnością go­spodarczą,
 • odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów spe­cjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali lub jak dochody z poza­rolniczej działalności lub działów specjalnych produkcji rolnej,
 • odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe (art. 21 ust. 1 pkt 3 usta­wy o pdof).

Zobacz serwis: Zarobki

Wypłacone przez Państwa świadczenia (zarówno odszkodowanie z ugody sądowej, jak i odszkodowa­nie wynikające z regulaminu wynagradzania) są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdro­wotne. Składek na te ubezpieczenia nie należy bowiem opłacać m.in. od wszelkiego rodzaju świadczeń odszkodowawczych związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, tj. odpraw, odszkodowań i rekompen­sat wypłacanych pracownikom z powodu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, tj. z tytułu:

 • rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
 • nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę bądź rozwiązania jej bez wypowiedzenia,
 • niezgodnego z prawem skrócenia wypowiedzenia umowy o pracę,
 • niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy (§ 2 pkt 3 rozporządzenia w spra­wie szczegółowych zasad wymiaru składek).
reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "100 pytań o wynagrodzenia"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama