Kategorie

Praca przy komputerze

Komputer jest obecnie powszechnym narzędziem pracy. Trudno sobie wyobrazić wykonywanie bez niego wielu czynności. Jego przydatności trudno więc nie docenić, ale praca przy komputerze powoduje wiele zagrożeń dla zdrowia pracownika. Pracodawca zobowiązany jest je eliminować i ograniczać.
Praca przy komputerze nie jest traktowana jako praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Jest jednak pracą uciążliwą i dlatego pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały o­ne minimalne wymagania bhp oraz ergonomii określone w przepisach.
Szczegółowe wytyczne zawiera rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).

Jak wyposażyć stanowisko pracy

Minimalne wymagania bhp oraz ergonomii, które powinno spełnić stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy ustala załącznik do rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1998 r. Stanowisko pracy wyposażone w komputer powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby pracownik miał swobodny dostęp do niego. Natomiast wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia tych elementów nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkiele- towego i wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.

SŁOWNICZEK
PRACOWNIK ZATRUDNIONY PRZY KOMPUTERZE – osoba zatrudniona przez pracodawcę, w tym praktykanci i stażyści, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
MONITOR EKRANOWY – urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu.

Trzeba oceniać warunki pracy

Pracodawca jest zobowiązany oceniać warunki pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w komputery w aspekcie:
• organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymagań bhp,
• stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,
• obciążeń dla zdrowia pracowników, a w szczególności: narządu wzroku, układu mięśniowo- -szkieletowego, czynnikami fizycznymi (np. nieodpowiedniego oświetlenia),
• obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.
Taka ocena powinna być przeprowadzana w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy. Na jej podstawie pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.Nie tylko okulary

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach komputerowych:
• łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała – przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego,
• profilaktyczną opiekę zdrowotną,
• okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Obowiązki wobec pracownicy w ciąży

Uciążliwość pracy przy komputerze powoduje, że na pracodawcy spoczywają szczególne obowiązki wobec ciężarnych pracownic. W myśl art. 176 k.p. zakazane jest zatrudnianie kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
Rodzaje prac wzbronionych kobietom określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 z poźn. zm.). Dla kobiet w ciąży taką pracą jest praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.
Sporadyczny kontakt z komputerem lub codzienny, ale krótszy niż 4 godziny, nie stanowi więc dla ciężarnej pracownicy przeszkody w wykonywaniu dotychczasowej pracy. Jednak gdy dotychczas pracowała przy komputerze w czasie dłuższym niż dopuszczalny dla kobiet w ciąży, pracodawca powinien ograniczyć czas pracy przy komputerze do dozwolonej liczby godzin, a gdy jest to niemożliwe lub niecelowe przenieść ją do innej pracy. W razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę z obowiązku świadczenia pracy.

Danuta Klucz

UŻYTKOWNICY PYTAJĄ

Czy przysługuje dodatek pieniężny
W naszej firmie nie jest wypłacany dodatek za pracę przy komputerze. Dowiedziałam się, że w niektórych zakładach taki dodatek pracownicy otrzymują, jeżeli pracują przy komputerze dłużej niż 4 godziny. Czy pracodawca ma obowiązek wypłacać taki dodatek?

NIE. Pracodawca ma wiele obowiązków wobec pracowników zatrudnianych na stanowiskach komputerowych. Jednak przepisy powszechnie obowiązujące nie statuują obowiązku wypłaty dodatku pieniężnego z tytułu pracy wykonywanej na takich stanowiskach. Tego rodzaju świadczenie mogą przyznawać zakładowe przepisy płacowe, np. regulaminu wynagradzania. Pracownik ma prawo do dodatku pieniężnego za pracę przy komputerze, tylko gdy obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe przewidują takie świadczenie.

Czy muszę sfinansować okulary
Regulamin pracy obowiązujący w mojej firmie przewiduje, że pracodawca pokrywa koszt zakupu okularów korygujących dla pracowników zatrudnionych przy komputerze. Koszt ten jest różny, bowiem niektórzy pracownicy wybierają dość drogie oprawki. Czy mogę zapisać w regulaminie, że zwracany będzie tylko koszt standardowych opraw?

TAK. Pracodawca jest obowiązany, zgodnie z zaleceniem lekarza, zapewnić okulary korygujące wzrok pracownikowi pracującemu przy komputerze, gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.
Ze względu na zróżnicowane ceny szkieł optycznych i oprawek pracodawca może mieć wątpliwości co do obowiązku ponoszenia pełnych kosztów wykonania okularów. Przepisy nie precyzują tej kwestii w sposób dostateczny. Pracodawca powinien więc pokryć koszty zakupu okularów korygujących, zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy, który określa rodzaj szkieł jakich powinien używać pracownik. Natomiast sposób realizacji tego obowiązku leży w jego gestii. Zasady finansowania okularów oraz kwotę, do jakiej pracodawca pokrywa koszty ich zakupu, mogą wynikać z regulaminu pracy lub innych przepisów obowiązujących w zakładzie. Pracodawca może więc ograniczyć swój udział w ponoszeniu kosztów oprawek.

Czy muszę przenieść do innej pracy
Jedna z zatrudnionych pracownic przedstawiła zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że jest w ciąży i nie wolno jej pracować przy komputerze. Czy muszę przenieść ją do innej pracy, nawet jeżeli nie dysponuję żadnym stanowiskiem pracy, które nie byłoby wyposażone w komputer?

TAK. Należy bowiem podkreślić, że przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonej pracy przez ciężarną pracownicę mogą również wynikać z przedłożonego przez nią orzeczenia lekarskiego. W takiej sytuacji pracodawca obowiązany jest dostosować warunki pracy do wymagań określonych w art. 176 k.p. lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli nie jest możliwe zorganizowanie pracy w sposób eliminujący zagrożenie dla jej zdrowia ani też przeniesienie jej do innej pracy, pracodawca zobowiązany jest zwolnić ją na okres ciąży ze świadczenia pracy.

Danuta Klucz
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytury groszowe z ZUS wciąż problemem

  Emerytury groszowe z ZUS stanowią coraz częstszy problem. Czy planowane są zmiany dotyczące świadczeń niższych niż minimalne?

  Oszczędzamy mniej, ale regularnie [BADANIE]

  Z danych zebranych przez Intrum wynika, iż 80 procent konsumentów stara się oszczędzać każdego miesiąca. Czy to pozytywny skutek pandemii?

  Reklamacja po wakacjach - jak i kiedy?

  Reklamacja po wakacjach może dotyczyć np. usługi turystycznej, opóźnionego lotu czy noclegu. W jakim terminie należy ją wysłać?

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.? Podpowiadamy dla kogo przewidziano nowy rodzaj wsparcia.

  Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

  Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

  Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

  Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie możliwy tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.