| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Prawa pracownika > Jak odwołać się od kary nagany?

Jak odwołać się od kary nagany?

Pracownik, który został ukarany naganą, upomnieniem czy też karą pieniężną może się od niej odwołać.

Katalog kar

Pracodawca może zastosować karę upomnienia, nagany w przypadku nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy.

Ponadto pracodawca może zastosować karę pieniężną za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Powyższy katalog kar porządkowych jest zamknięty, co oznacza, że pracodawcy nie wolno stosować innych rodzajów kar. W sytuacji, gdy pracodawca zamierza ukarać pracownika karą porządkową, musi przede wszystkim uwzględnić rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika oraz dotychczasowy stosunek pracownika do wykonywanej pracy.

Zobacz serwis: Kompetentny pracownik

Niezależnie od rodzaju kary pracownik ma możliwość odwołania

Pracodawca nie może zastosować kary porządkowej wobec pracownika po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego (o popełnieniu przewinienia) oraz 3 miesięcy od dnia dopuszczenia się naruszenia obowiązku pracowniczego (popełnienia przewinienia).

Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Obowiązek wysłuchania pracownika przed zastosowaniem kary oznacza obowiązek podjęcia przez pracodawcę stosownych działań, tak by umożliwić pracownikowi złożenie wyjaśnień. Pracodawca może jednakże zastosować karę porządkową bez uprzedniego wysłuchania pracownika, jeżeli ten zrezygnował ze stworzonej mu możliwości ustnego złożenia wyjaśnień bądź wybrał pisemną formę ich wyrażania (wyrok SN z dnia 16 czerwca 1999 r., I PKN 114/99). W przypadku sporu pracodawca ma obowiązek udowodnić, że wysłuchał pracownika, np. sporządzając notatkę. Ponadto pracodawca musi wykazać, że zastosował karę przed upływem powyższych terminów.

O zastosowanej karze pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia. W wyroku z dnia 17 lutego 1999 r., I PKN 580/98 SN wskazał,  że zawiadomienie o zastosowaniu kary powinno zawierać w uzasadnieniu jednoznaczne wskazanie zachowania pracownika, będącego przedmiotem zarzutu ze strony pracodawcy i przesłanką zastosowania kary. Pracodawca musi także pouczyć pracownika, że może on wnieść sprzeciw w terminie 7 dni od zawiadomienia. Jeżeli nie będzie takiego pouczenia, wówczas przyjmuje się, że sprzeciw może być wniesiony w każdym czasie, nawet po upływie 7- dniowego terminu.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »