Kategorie

Reklamacja nieudanej wycieczki

Paulina Soliwoda
Reklamacja nieudanej wycieczki turystycznej. /Fot. Fotolia
Reklamacja nieudanej wycieczki turystycznej. /Fot. Fotolia
Każdy, kto nie będzie zadowolony z usług organizatora ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Sprawdź jak złożyć reklamację za nieudaną wycieczkę.

Odpowiedzialność organizatora

Ustawa z dnia 29. sierpnia 1997r. o usługach turystycznych określa zasady odpowiedzialności organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Nie może on zatem zwalniać się od tej odpowiedzialności, ani odsyłać klientów do osób, którymi się posługuje lub wyręcza. Organizator nie jest zobowiązany do ustosunkowania się odnośnie swoich usług, jeśli wystąpią wyliczone w ustawie okoliczności. Należą do nich: wyłączne działanie lub zaniechanie klienta, działanie lub zaniechanie osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć oraz jeśli spowodowane są one przez siłę wyższą. Przyczyny te nie zwalniają jednak organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania wyjazdu  pomocy poszkodowanemu klientowi. Zadaniem jego jest więc dochowanie należytej staranności przy wszystkich czynnościach podejmowanych w związku z organizacją imprezy turystycznej. Co więcej, organizator, prócz konkretnych rzeczowych świadczeń określonych w umowie, ma zagwarantować uczestnikom bezpieczeństwo pobytu. Wybierając miejsce zakwaterowania, atrakcje uczestników oraz rodzaje form spędzania przez nich wolnego czasu, powinien uwzględnić kwestię uniknięcia zagrożeń dla życia i zdrowia osób, za które odpowiada. Jeżeli do jakiegokolwiek wypadku dochodzi w wyniku niezapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, to odpowiedzialność ponosi tylko organizator wyjazdu. W sytuacji, gdy biuro turystyczne odmawia wypłaty odszkodowania, poszkodowany uczestnik wyjazdu swoich praw może dochodzić na drodze sądowej.

Zobacz serwis: Konsument

Zadośćuczynienia za gorsze warunki

W świetle przepisów, możliwe jest dochodzenie od organizatorów wyjazdów rekompensaty za wypoczynek w warunkach odbiegających od tych, przedstawionych ofercie. Powodem może być zakwaterowanie w miejscu o znacznie niższym standardzie, zmniejszenie liczby dodatkowych wycieczek czy atrakcji, niż było to umówione przed wyjazdem. Sąd Najwyższy uznał, że niezadowoleni turyści mają prawo dochodzić swoich roszczeń. W wyroku z 19. listopada 2010r. zaznaczył on również, iż w niektórych sytuacjach działanie lub zaniechanie organizatora, mające w swych skutkach niezadowolenie klienta, będzie jednocześnie naruszeniem jakiegoś dobra osobistego. Kolejny wyrok z 24. marca 2011r. potwierdził formalną możliwość dochodzenia odszkodowania za nieudany wypoczynek, zaznaczając, że katalog dóbr osobistych z art. 24 Kodeksu cywilnego jest tylko przykładowy i nie wymienia ich wszystkich.

Zobacz serwis: Prawa konsumenta

Przekazanie wycieczki innej osobie

Zgodnie z art. 16 ustawy o usługach turystycznych, osoba, która wykupiła wycieczkę ma do niej w zasadzie nieograniczone prawa. Wiąże się to z tym, że bez zgody organizatora może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące jej z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli tylko przejmie ona na siebie wynikające z tego zobowiązania obowiązki. Klient powinien jednak powiadomić organizatora wycieczki w czasie określonym odpowiednim przepisem o zamiarze dokonania takiej zamiany. Za nieuiszczoną część ceny wycieczki oraz koszty poniesione przez organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. Jeśli biuro turystyczne zawrze w umowie zakaz odstąpienia wycieczki i nie zgodzi się na usunięcie takiego postanowienia, o zaistniałej sytuacji można poinformować powiatowego rzecznika praw konsumenta oraz właściwą delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biuro podróży może także odpowiadać w takim przypadku za niewłaściwe wykonanie umowy.

Proces reklamacyjny

Jeśli niezadowolony klient chce zakwestionować warunki, w jakich spędzał urlop, jednak nie złożył reklamacji w wyznaczonym  przez biuro terminie, może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Trzydziestodniowy termin jest o tyle korzystny, że biuro może w szybszym trybie uznać zasadność roszczeń, co pozwoli skrócić czas postępowania i przyspieszy uzyskanie rekompensaty za nieudany wyjazd. W świetle powyższej ustawy, jeżeli klient w trakcie imprezy turystycznej stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora, w sposób określony w umowie. Brak przekazania osobom odpowiedzialnym takiej informacji nie pozbawia jednak uczestnika wyjazdu prawa do reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W takim dokumencie powinny być również określone żądania klienta, a wady poparte odpowiednimi dowodami, potwierdzającymi przedstawiane przez nas zarzuty. Żądanie klienta powinny być zarówno współmierne do powstałej szkody, jak i kompensować niską jakość usługi. Jeśli organizator odmówi uwzględnienia reklamacji, zobowiązany jest przedstawić na piśmie szczegóły swojej decyzji. Brak jakiejkolwiek reakcji na pismo reklamacyjne w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia, uznaje się za uwzględnione przez organizatora.

Zobacz serwis: Reklamacje

Rezultaty postępowań sądowych

Istotne jest, iż zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która wywodzi z niego skutki prawne. Zatem w przypadku postępowania to nie biuro turystyczne będzie udowadniać wykonanie usługi zgodnie z umową, lecz niezadowolony klient niewykonanie usługi zgodnie z umową. Będzie on zobowiązany przedstawić zarzuty w stosunku do biura podróży oraz wskazać dowody na podnoszone okoliczności. Braki tutaj mogą doprowadzić do nieuwzględnienia przez sąd kierowanych przez nas roszczeń. Ważne jest więc, aby przed skierowaniem sprawy na drogę sądową dokładnie ją przeanalizować. W postępowaniu cywilnym dowody spóźnione, co do zasady, są przez sąd pomijane, dlatego należy dobrze się do rozprawy przygotować. Brak wystarczających dowodów doprowadzi do oddalenia powództwa i obciążenia kosztami postępowania klienta.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29. sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. nr 233, poz. 2268 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 23. kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17. listopada 2010r. (III CZP 79/10, Lex Polonica nr 2412173)

- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia. 24. marca 2011r. (I CSK 372/10)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.