| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Twoje prawa > Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa – uprawnienia konsumenta

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa – uprawnienia konsumenta

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa polega na oferowaniu swoich towarów poza sklepem, na ulicy, w miejscu pracy lub wypoczynku konsumentów. Jest sposobem walki o klientów. Warto wiedzieć, jakie prawa przysługują im przy zawieraniu takiej transakcji.

Czy musimy zapłacić sprzedawcy zadatek?

NIE. Jednak sprzedawca może wtedy odmówić zawarcia umowy. Wpłacanie zaliczki i jej wysokość strony ustalają w drodze negocjacji. Jeżeli jednak zrezygnujemy w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy, odzyskamy całość wpłaconej sumy. Nawet wtedy, gdy towar będzie miał ślady użytkowania, zgodnego z jego przeznaczeniem, sprzedawca nie będzie mógł obniżyć zwracanej kwoty, np. odkurzacz piorący, używany do czasu odstąpienia od umowy. Sprzedawca będzie miał jednak prawo zmniejszenia kwoty oddawanej nam za produkt, gdy rzecz zostanie uszkodzona, np. złamiemy rurę odkurzacza albo uszkodzimy silnik.

Czy możemy zwrócić rzecz, którą kupiliśmy od sprzedawcy?

TAK. Są jednak pewne wyjątki, gdyż nie można odstąpić od umów: 

  • o charakterze ciągłym, jeżeli mogliśmy uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji, np. zamawiamy okresową dostawę do domu wody na podstawie przesłanego do nas cennika;
  • sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta;
  • w drobnych sprawach życia codziennego, o wartości nie przekraczającej 10 EURO;
  • o prace budowlane;
  • dotyczących nieruchomości (wyjątkiem są usługi remontowe);
  • ubezpieczenia, w tym członkostwo w OFE;
  • dotyczących papierów wartościowych oraz usług inwestycyjnych.

Czy sprzedawca może żądać odstępnego?

NIE. Obowiązuje absolutny zakaz wprowadzania do umowy zastrzeżeń, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy, tzw. odstępnego. Jeżeli takie postanowienie pojawi się w umowie, wówczas z mocy prawa jest ono nieważne.

Zobacz też: Czym jest umowa poza lokalem przedsiębiorstwa?

Czy można zrezygnować z zakupu?

TAK. Należy złożyć oświadczenie na piśmie i przesłać je listem poleconym na adres przedsiębiorcy najpóźniej 10 dnia od zawarcia umowy. Ale uwaga! Sprzedawca ma obowiązek pouczyć konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy oraz wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, bieg terminu nie rozpoczyna się. W takim przypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji od sprzedawcy (akwizytora) o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie 3 miesięcy od jej wykonania.

Czy otrzymamy jakieś dokumenty po zawarciu umowy?

TAK. Poza pisemnym poinformowaniem o prawie odstąpienia od umowy oraz wzorem takiego odstąpienia, sprzedawca ma obowiązek wręczenia konsumentowi pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy (fakturę, rachunek, umowę sprzedaży itp.) zawierającego datę, rodzaj i przedmiot świadczenia oraz cenę, a także pieczęć sprzedawcy i jego podpis lub jego pełnomocnika.

Zobacz też: Zakup towaru na prezentacji

Czy umowa jest nieważna, gdy od niej odstąpimy?

TAK. W razie odstąpienia od umowy przez konsumenta, umowa uważana jest za niezawartą, a konsument zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jedynie strony muszą zwrócić to, co świadczyły wzajemnie, tzn. konsument – przedmiot umowy, a sprzedawca – zapłaconą cenę.

Czy akwizytor powinien odebrać produkt, jeżeli rezygnujemy z zakupu?

Przepisy nie regulują tego zagadnienia. Można przyjąć, że towar przyniesiony przez akwizytora do domu powinien być przez niego odebrany. Nie zawsze tak się dzieje. Dlatego możemy akwizytora wezwać pisemnie do odebrania towaru w wyznaczonym odpowiednim terminie. Jeżeli jednak w wyznaczonym przez nas terminie akwizytor nie odbierze towaru możemy go oddać do depozytu sądowego, który ma taki sam skutek jak odbiór za pokwitowaniem przez sprzedawcę. Inną możliwością jest oddanie rzeczy osobiście lub przesyłką pocztową na własny koszt.

Zobacz serwis: Prawa konsumenta

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »