| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Ubezpieczenia społeczne > Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać emeryturę?

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać emeryturę?

Wniosek o emeryturę stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS, rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie emerytury.

Aktualny artykuł: Emerytura z ZUS - jakie dokumenty?

Na wstępnie warto podkreślić, że wniosek o emeryturę, czyli formularz ZUS Rp-1 przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, i jest on dostępny w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz na oficjalnej stronie ZUS- www.zus.pl

Polecamy: Emerytury - zmiany 2019 (PDF)

Wniosek ten zawiera m.in.,:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • miejsce zamieszkania - zameldowania na pobyt stały,
  • adres pobytu i adres do korespondencji (jeżeli są inne niż adres zamieszkania),
  • numer NIP i PESEL,
  • wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się osoba zainteresowana,
  • podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone przez zainteresowanego na piśmie lub ustnie do protokołu)
  • jeżeli emerytura ma być przekazywana na rachunek bankowy, należy podać numer tego konta i adres banku.

Zobacz również serwis: Emerytury

Do formularza wniosku ZUS Rp-1 dołącza się:

  • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), w którym należy zamieścić dane personalne oraz informacje o przebytych okresach składkowych i nieskładkowych oraz informacje o dokumentach, jakie przedkładane są na potwierdzenie tych okresów.
  • dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych.

Dokumentami potwierdzającymi okres zatrudnienia są min .: zaświadczenie zakładu pracy (pracodawcy), świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy lub orzeczenie sądu.

Zadaj pytanie na FORUM

Dowodami pośrednimi, które mogą służyć do potwierdzenia okresów zatrudnienia mogą być m.in. legitymacja służbowa, umowy o pracę, wpisy w dowodach osobistych.

Należy również podkreślić, że okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy wyroku potwierdza prezes sądu okręgowego, a w przypadku osadzenia w więzieniach bez wyroku Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W przypadku zniszczenia dokumentów w skutek powodzi która miała miejsce w lipcu 1997r. przyjmuje się wszelkie dokumenty oraz zeznania świadków na udowodnienie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia).

Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o emeryturę, nie wcześniej niż na miesiąc przed spełnieniem warunków wymaganych do przyznania emerytury. Przedwczesne zgłoszenie wniosku, spowoduje, że ZUS wyda decyzję odmawiającą przyznania emerytury.

ZUS przyznaje emeryturę od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zostaną spełnione wszystkie wymagane warunki. W przypadku kobiety, będącej członkiem otwartego funduszu emerytalnego, która osiągnęła wiek 60 lat, wniosek ten jest równo¬znaczny ze zgłoszeniem wniosku o okresową emeryturę kapitałową.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wycofania wniosku. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło na piśmie lub zostało zgłoszone ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.

Zobacz również serwis: Prawa seniora

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »