| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renta rodzinna > Jak złożyć wniosek o wypadkową rentę rodzinną?

Jak złożyć wniosek o wypadkową rentę rodzinną?

Prawo do wypadkowej renty rodzinnej przysługuje po ubezpieczonym lub renciście uprawnionym, który zmarł wskutek następstw wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jak jednak uzyskać taką rentę.

Prawo do wypadkowej renty rodzinnej mają małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo oraz rodzice. Uzyskują oni prawo do renty, jeśli śmierć członka ich rodziny, po którym otrzymują rentę nastąpiła w skutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy. Choroba zawodowa to choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Osoba, która spełnia warunki niezbędne jej do przyznania wypadkowej renty rodzinnej, aby otrzymać rentę musi złożyć stosowny wniosek. Wniosek składa się w dowolnej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściwą do rozpatrzenia wniosku zainteresowanej osoby jest jednostka ZUS właściwa ze względu na miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o rentę.

Zobacz również: Jak napisać wniosek o rentę rodzinną?

Do wniosku osoba zainteresowana otrzymaniem renty musi dołączyć także wszystkie wymagane dokumenty. Wybór dokumentów, które należy złożyć zależy od tego, po kim zainteresowany ubiega się o rentę oraz kto ubiega się o rentę.

Do niezbędnych dokumentów zaliczymy:

1) dokument stwierdzający datę urodzenia i stopień pokrewieństwa wnioskodawcy ze zmarłym,

2) wyciągi z akt stanu cywilnego, potwierdzające datę urodzenia i zgonu,

3) dowody potwierdzające przebyte przez ubezpieczonego lub zmarłego okresy składkowe i nieskładkowe, 

4) zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia lub legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

5) zaświadczenie o stanie zdrowia,

6) dokumentację medyczną oraz inne dokumenty, mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do pracy lub o przyczynie zgonu, 

7) protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, 

8) kartę wypadku,

9) prawomocny wyrok sądu pracy,

10) decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

11) dokumentację wypadku powstałego w szczególnych okolicznościach.

Zobacz również serwis: Renta rodzinna

Wniosek o wypadkową rentę rodzinną można złożyć osobiście lub przez swojego pełnomocnika. Można również przesłać wniosek pocztą.

W ciągu 30 dni Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać decyzję. W razie, kiedy osoba nie jest zadowolona z decyzji, może w ciągu miesiąca od jej otrzymania wnieść odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39 poz.353 ze zm.)

Ustawa z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz.1673)

Ustawa z dnia 30.10.2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz.1674)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »