| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Spadki > Zasady dziedziczenia > Dziedziczenie w spółce partnerskiej

Dziedziczenie w spółce partnerskiej

Spółka partnerska jest spółką osobową prawa handlowego. Prowadzona jest przez osoby fizyczne wykonujące wolne zawody. Oznacza to, że ich udziały nie podlegają dziedziczeniu. Jednakże umowa spółki może przewidywać, iż w miejsce zmarłego partnera wstąpi jego spadkobierca posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Partnerzy w spółce partnerskiej

Specyfika spółki partnerskiej polega na tym, że jej udziałowcami są osoby wykonujące wolne zawody takie jak np. adwokat czy biegły rewident. Spółka partnerska zaliczana jest do spółek osobowych prawa handlowego, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerzy w tej spółce nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki wynikające z wykonywania zawodu przez pozostałych partnerów jak również za działania osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego. Sama umowa spółki powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego a prowadzenie spraw spółki na zewnątrz należy do poszczególnych partnerów.

Zobacz: Odpowiedzialność partnerów w spółce partnerskiej

Zgodnie z art. 88 kodeksu spółek handlowych partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Dziedziczenie udziałów

Co do zasady udziały w spółce partnerskiej są niedziedziczne. Możliwość dopuszczenia spadkobierców zmarłego partnera uzależniona jest od postanowień umowy spółki partnerskiej. Jeżeli nie istnieje odpowiedni zapis umowny, a partnerzy w odpowiednim czasie nie podejmą żadnej uchwały spółka ulegnie rozwiązaniu po przeprowadzeniu na wniosek spadkobierców postępowania likwidacyjnego. Jednakże sam fakt śmierci partnera nie stanowi samoistnej przyczyny rozwiązania spółki. Art. 98 § 2 kodeksu spółek handlowych przewiduje możliwość rozwiązania, jeżeli w spółce pozostałby tylko jeden partner lub gdyby tylko jeden posiadał odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu to spółka ulegnie rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia wskazanych zdarzeń.

Wstąpienie do spółki spadkobiercy zmarłego partnera

W przypadku śmierci jednego z partnerów spółka nie ulega rozwiązaniu tak, jak w przypadku spółki cywilnej. Spółka trwa dalej, jeżeli umowa tak stanowi oraz jeżeli partnerzy nie postanowią inaczej. Jednakże, jeżeli w umowie spółki zostanie zamieszczone odpowiednie postanowienie to spadkobiercy zmarłego partnera mogą wstąpić w jego miejsce. Warunkiem wstąpienia jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, który stanowi uprawnienie spadkobiercy. Zazwyczaj jest to związane z kontynuacją tradycji rodzinnej w kwestii wykonywanego zawodu. Wstąpić w prawa zmarłego partnera może jeden bądź kilku spadkobierców. W takim przypadku koniecznością będzie uzupełnienie danych firmy, w szczególności imion i nazwisk partnerów. Jednakże spadkobierca będący w trakcie zdobywania kwalifikacji zawodowych nie może być partnerem spółki.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Klimkiewicz

Radca prawny, ekspert kancelarii Wieksze-Odszkodowanie.pl w zakresie odszkodowań, zadośćuczynień i rent z tytułu wypadków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »