Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wypadek przy pracy w fabryce - roszczenia poszkodowanego

Odszkodowania Campter
Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych
Jakie odszkodowanie za wypadek w fabryce./ fot. Fotolia
Jakie odszkodowanie za wypadek w fabryce./ fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Za doznane obrażenia poszkodowanemu przysługuje prawo do odszkodowania. Jeśli w wypadku przy pracy wskazana jest odpowiedzialność pracodawcy, poszkodowany może dochodzić wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, tj. pracodawcy.

Stan faktyczny:

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 19.01.2013 na terenie Tartaku XXX w Zabrzu doszło do poważnego wypadku jednego z pracowników. Pan Kowalski udał się tego dnia do pracy na godzinę 8:00. Podczas wykonywania swoich obowiązków na maszynie zwanej ładowaczem kłód doszło do poluźnienia śrub przy uchwycie ładującym kłody, co spowodowało wypadnięcie podnoszonej przez poszkodowanego kłody oraz przewrócenie się maszyn.

Poszkodowany na skutek wypadnięcia z maszyny i przygniecenia przez spadającą kłodę doznał licznych obrażeń wewnętrznych, skręcenia kręgosłupa, zmiażdżenia ręki oraz nogi. Na miejsce zdarzenia zostało wezwane w trybie natychmiastowym pogotowie ratunkowe, które przewiozło poszkodowanego do pobliskiego szpitala. Na miejsce wypadku został wezwany również pracownik BHP, który po dokonaniu oględzin stwierdził odpowiedzialność pracodawcy za wystąpienie zdarzenia. W protokole z miejsca wypadku stwierdzono, iż pracownicy Tartaku XXX zgłaszali pracodawcy uszkodzenia maszyny (nie trzymają wszystkie śruby, uchwyt ładujący kłody jest luźny, brak wykonanego serwisu maszyny ) wszystkie te informacje były zawarte w książce awarii sprzętu. Książka prowadzona była przez pracodawcę. Na jej podstawie oraz przeprowadzonej analizie zdarzenia z miejsca jego wystąpienia pracownik BHP stwierdził niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku przestrzegania oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wykonywanych czynności.

REKLAMA

Poszkodowany ze względu na liczne obrażenia jest w dalszym ciągu hospitalizowany. Czeka go długa rehabilitacja. Na skutek zmiażdżonej nogi od kolana w dół konieczna była jej amputacja, rękę udało się uratować. Klient będzie poruszał się o kulach. Nie będzie zdolny do pracy.

Jeśli w wypadku przy pracy wskazana jest odpowiedzialność pracodawcy poszkodowany może dochodzić wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, tutaj pracodawcy. Przepisy dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy reguluje Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (z dn. 30.10.2002r.) W rozumieniu ustawy OC pracodawcy jest to odpowiedzialność cywilna właściciela zakładu za wystąpienie ewentualnych szkód osobowych, jak również rzeczowych, których doznał pracownik zatrudniony w danym zakładzie. Ustawa reguluje również informacje, które z ewentualnych zdarzeń mogą zostać zakwalifikowane do wypadków przy pracy, gdzie odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przypadku szkód osobowych, jakich doznał poszkodowany pracownik, odszkodowanie, które wypłacane jest przez Ubezpieczyciela pomniejszane jest o kwotę, która  została wypłacona z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS-u).

Zobacz również: Odszkodowanie od pracodawcy za wypadek w pracy


W wyżej przedstawionym przykładzie poszkodowany doznał szkody na osobie. Została wskazana odpowiedzialność pracodawcy. Pracownik BHP stwierdził: „niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku przestrzegania oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wykonywanych czynności.” Mając taki zapis w protokole, poszkodowany może dochodzić swoich praw odszkodowawczych z ubezpieczalni, w której pracodawca ma zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W omawianym przypadku poszkodowany doznał licznych obrażeń wewnętrznych, skręcenia kręgosłupa, zmiażdżenia ręki oraz nogi. Za doznane obrażenia poszkodowanemu przysługuje prawo do roszczenia odszkodowania z tytułu:

 • zadośćuczynienia za straty fizyczne oraz psychiczne;
 • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji;
 • zwrot kosztów opieki;
 • utracone dochody;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb.

Na podstawie przedstawionej sytuacji postaram się przybliżyć tematykę wyżej wymienionych roszczeń. Mianowicie wszystkie wskazane roszczenia można ze sobą łączyć. W związku z tym, iż do zdarzenia doszło dnia 19.01.2013 roku poszkodowany musi poczekać do zakończenia leczenia oraz decyzji z ZUS-u. Dopiero po otrzymaniu takowych informacji będzie można dochodzić roszczeń z polisy OC pracodawcy.

Zobacz również: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - WZÓR PISMA

W związku z tym, iż poszkodowany doznał ciężkich obrażeń fizycznych, może on ubiegać się o odszkodowanie z tytułu zadośćuczynienia za straty fizyczne oraz psychiczne. Tego typu świadczenie przysługuje poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała, został wywołany rozstrój jego zdrowia. Zadośćuczynienie dotyczy sfery poniesionych strat fizycznych, ale również i psychicznych. Każdy wypadek niesie za sobą uszczerbek na psychice poszkodowanego. W tym przypadku poszkodowany stracił nogę. Stał się kaleką. Dlatego też przy roszczeniu z tytułu zadośćuczynienia ważne jest uwzględnienie ewentualnych problemów psychicznych, które wystąpiły po doznaniu szkody. Zadośćuczynienie jest świadczeniem: osobistym, pieniężnym. Wypłacane jest jednorazowo osobie poszkodowanej.  Jest to forma rekompensaty za poniesioną w wypadku szkodę niemajątkową. Zadośćuczynienie to kwota, która powinna wynagrodzić poszkodowanemu doznany ból oraz cierpienie fizyczne, jak i psychiczne. Kwota możliwa do uzyskania takiego świadczenia uzależniona jest od poniesionego uszczerbku psychicznego i fizycznego przez osobę poszkodowaną.

Polecamy serwis: Odszkodowania


Kolejnym roszczeniem możliwym do uzyskania jest zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji. Jeśli poszkodowany poniesie: koszty na zakup leków, środków opatrunkowych, przyrządów rehabilitacyjnych, sprzętu ortopedycznego, protez, koszty związane z dodatkowym odżywianiem w czasie leczenia, rehabilitacji, koszty pobytu w szpitalu, zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacji specjalistycznych, koszty związane z dodatkową opieką,  koszty dojazdów bliskich  na wizyty do szpitala może wówczas starać się o odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji. Aby jednak móc ubiegać się o tego typu roszczenie należy zbierać wszelkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty: faktury, paragony, rachunki, zaświadczenie lekarskie o zaleconych lekach, rehabilitacji, karta informacyjna ze szpitala, historia choroby, zwolnienia lekarskie, zdjęcia rtg, wyniki przeprowadzonych badań. Jeśli nie zostaną okazane takie dokumenty możliwość o ubieganie się o takie roszczenie będzie niemożliwe.

Zwrot kosztów opieki występuje w sytuacji, gdy stan w jakim znalazł się poszkodowany wymaga dodatkowej opieki. W omawianym przykładzie poszkodowany doznał licznych obrażeń wewnętrznych, skręcenia kręgosłupa, zmiażdżenia ręki oraz nogi, która została amputowana. W przypadku tak poważnych obrażeń po wyjściu poszkodowanego ze szpitala niezbędna będzie  dodatkowa opieka. Tutaj pokrzywdzony, będzie potrzebował pomocy ze strony swoich bliskich, a nawet i pielęgniarki, czy opiekunki w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Do uzyskania roszczenia zwrotu kosztów opieki niezbędne jest przedstawienie oświadczenia osoby sprawującej opiekę. Takie oświadczenie powinno zawierać informacje w jakim zakresie prowadzona jest opieka, ile godzin dziennie, na jaki termin jest przewidywana.

W przypadku Pana Kowalskiego można również starać się o zwrot utraconych dochodów, jakie na skutek wypadku poszkodowany poniósł. Pan Kowalski na skutek doznanych obrażeń nie będzie mógł wrócić do pracy. Dlatego też ma możliwość ubiegania się o zwrot utraconych dochodów z polisy OC swojego pracodawcy. Jednak, aby ubezpieczyciel takowe odszkodowanie wypłacił musi mieć taką sytuację przedstawioną w dokumentach potwierdzających zaistniały fakt: dokumentacja medyczna, zaświadczenia, lekarskie, zwolnienia L4, zaświadczenie pracodawcy o zarobkach poszkodowanego sprzed wystąpienia szkody, jak i po. Informacja pracodawcy o braku możliwości zatrudnienia, ponownego przyjęcia poszkodowanego pracownika ze względu na doznaną szkodę.

Zobacz również: Czym jest zadośćuczynienie?

Ze względu na to, iż poszkodowany w wyżej przedstawionym przypadku nie będzie zdolny do pracy należy mu się renta z tytułu niezdolności do  pracy. Tego typu świadczenie jest świadczeniem osobistym, pieniężnym, okresowym (wypłacanym miesięcznie poszkodowanemu). Renta przyznawana jest w wysokości miesięcznych dochodów uzyskiwanych przez poszkodowanego przed wypadkiem. Może jednak zostać ona pomniejszona o różnicę między wysokością otrzymywanych dochodów przed zdarzeniem a wysokością renty, jaka została przyznana przez ZUS. Tak jak w powyższych roszczeniach należy przedstawić ubezpieczycielowi dokumentację, która będzie potwierdzeniem niezdolności do pracy.  Dokumenty jakie są potwierdzeniem niezdolności do pracy to: karty informacyjne ze szpitala, skierowania, rehabilitacja, historia choroby, decyzje ZUS o przyznanych rentach, dodatkowych świadczeniach z ZUS-u i Ośrodka Pomocy Społecznej, informacja o dochodach uzyskiwanych przed wypadkiem ( kopia umowy o prace, zaświadczenie pracodawcy o osiąganych przez pracownika dochodach netto, informacja o możliwości kontynuowania zatrudnienia jeśli szkoda by nie wystąpiła ).

Na skutek wypadku zwiększyły się również potrzeby poszkodowanego w codziennym jego funkcjonowaniu. W przypadku Pana Kowalskiego niezbędne będzie przystosowanie warunków mieszkaniowych do jego stanu po wypadku. Poszkodowany również z powodu ciężkich obrażeń wewnętrznych będzie wymagał stosowania diety, a co za tym idzie zmiany swojego procesu żywieniowego, dodatkowej kosztownej rehabilitacji, leczenia. Poszkodowany w takiej sytuacji może dochodzić roszczeń dotyczących renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Jeśli chcemy pozyskać takie odszkodowanie należy przedstawić: dokumentację potwierdzającą stan zdrowia poszkodowanego po wypadku, zalecenia lekarskie dotyczące diety po wypadku, oświadczenie osoby sprawującej opiekę nad poszkodowanym, zaświadczenie o konieczności sprawowania takiej opieki oraz opis poszkodowanego odnośnie zwiększenia się  jego potrzeb po wypadku.

Jeśli uległeś wypadkowi w pracy i jest wskazana odpowiedzialność twojego pracodawcy lub osób, które z Tobą współpracowały możesz ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Uzyskane odszkodowanie może w pewnym stopniu zniwelować ból i cierpienie po doznanych urazach, czy to fizycznych, czy też psychicznych. Istnieje wiele możliwości pozyskania roszczeń odszkodowawczych. Jeśli posiadasz pełną dokumentację dotyczącą szkody, aby potwierdzić jej wystąpienie nie wahaj się przed podjęciem decyzji o dochodzeniu odszkodowania. Jeśli masz obawy co do możliwości pozyskania odszkodowania z polisy OC zgłoś się do nas. Nasz wykwalifikowany zespół poprowadzi twoją sprawę na każdym jej etapie.

Polecamy serwis: Kadry

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Telus: od środy Litwa ma kontrolować tranzytowane zboże z Ukrainy

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował: Dogadaliśmy ważną sprawę; od środy kontrole ukraińskiego zboża, które jedzie w tranzycie przez Litwę, zostają przeniesione z granicy ukraińsko-polskiej na teren Litwy, do portu litewskiego.

  Czy Polacy pytają swoje dzieci o zdanie?

  Czy Polacy pytają swoje dzieci o zdanie? W jakich kwestiach pozwalają współdecydować? A za jakie decyzje odpowiadają tylko rodzice? Firma badawcza IRCenter przeprowadziła ankietę na ten temat. Co z niej wynika?

  Czas urzędowy w Polsce

  Jaki czas urzędowy obowiązuje w Polsce? Gdzie można znaleźć odpowiednie przepisy? Czym jest czas środkowoeuropejski i czas letni środkowoeuropejski?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2023 r.? To już w październiku!

  W październiku tradycyjnie czeka nas zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki? Jakie przepisy to regulują? Co z pracownikami, którzy w tym czasie mają nocną zmianę?

  REKLAMA

  Raport: "Greedflation" odstrasza 71% konsumentów

  Badanie przeprowadzone przez Intrum wśród 20 000 konsumentów w 20 europejskich krajach pokazuje, że wysoki poziom inflacji oraz stopy procentowe są wyzwaniem dla terminowego wywiązywania się z zobowiązań finansowych. Wraz z rosnącą inflacją i malejącą siłą nabywczą, konsumenci zwracają się ku firmom, które rozumieją ich trudną sytuację. 

  Wybory 2023. Najważniejsze terminy dla wyborców

  15 października 2023 r. odbędą się wybory parlamentarne. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do godz. 21. O jakich przedwyborczych terminach warto pamiętać?

  Wybory 2023. Ostatnia szansa, aby zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego!

  Termin zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego upływa do 13. dnia przed dniem wyborów. 2 października to więc ostatni moment! Można to zrobić przez internet albo w urzędzie. 

  Czy przekazane gospodarstwo rolne wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Uchwała SN

  „Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków” – uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 21 czerwca 2023 r.

  REKLAMA

  Adwokat i radca prawny w 2024 r. zarobi dwa razy więcej? Na ten cel ma być przeznaczona dodatkowa kwota 120 milionów złotych, co da łącznie 240 milionów zł.

  Podwojenie stawek dla adwokatów i radców prawnych z urzędu w 2024 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zwiększyło przyszłoroczny budżet na ich wynagrodzenia.

  Chcesz zmienić miejsce głosowania? Możesz to zrobić online!

  Przygotuj się do głosowania w wyborach 2023 r. Formalności możesz załatwić online. Sprawdź co!

  REKLAMA