Kategorie

Umowa o przeprowadzenie remontu

Marta Piórkowska
Dlaczego warto spisać umowę przed przeprowadzeniem remontu?
Urlop bardzo często wykorzystywany jest nie tylko na odpoczynek, ale również przeprowadzenie remontu domu lub mieszkania. Dla zabezpieczenia swoich interesów zamawiający powinien zawrzeć umowę z firmą remontową w formie pisemnej, określając dokładnie zakres planowanych prac.

POBIERZ WZÓR: Umowa o wykonanie usług remontowych

Umowa o przeprowadzenie remontu jest umową nienazwaną, dlatego zwykle zawiera się ją jako umowę o dzieło, natomiast przy większych pracach wymagających pozwolenia na budowę, umowę o roboty budowlane.

W umowie o przeprowadzenie remontu należy dokładnie określić:

- strony umowy

- zakres wykonywanych prac ( w tym kwestię ewentualnych dodatkowych prac )

Reklama

Zawierając umowę o przeprowadzenie remontu powinniśmy uwzględnić wszelkie prace do których wykonania będzie zobowiązana firma remontowa. Pomoże nam to uniknąć problemu ewentualnej podwyżki wynagrodzenia, przysługującej wykonawcy za dodatkowe prace nieprzewidziane w kosztorysie.

Jeżeli w trakcie remontu wykonawca uzna, że niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych prac, nieprzewidzianych w kosztorysie, powinien skonsultować to z zamawiającym i określić wysokość podwyżki wynagrodzenia za ich wykonanie. W przypadku przeprowadzenia ich bez zgody zamawiającego, nie będzie mógł domagać się zapłaty.

Kiedy wykonawca może domagać się podwyżki wynagrodzenia

Przy ustaleniu podwyżki ważne jest kto dokonał zestawienia planowanych prac będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego. Jeżeli zestawienie sporządził zamawiający, wówczas wykonawca może domagać się podwyżki umówionego wynagrodzenia za nieprzewidziane w nim dodatkowe prace, które powinny być wykonane.

W przypadku sporządzenia kosztorysu przez wykonawcę, może domagać się podwyżki wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności wykonania prac dodatkowych. Jeżeli podwyższenie wynagrodzenia okazałoby się znaczne, zamawiający może od umowy odstąpić, płacąc wykonawcy odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

- terminy rozpoczęcia, wykonania i zakończenia poszczególnych prac

- wskazanie, która ze stron kupuje materiały i dostarcza je do remontowanego lokalu oraz ustanowienie ewentualnej zaliczki (z zastrzeżeniem, że rozliczenie z tego tytułu nastąpi na podstawie faktur i rachunków)

- wysokość wynagrodzenia za wykonane prace remontowe

Wynagrodzenie za wykonane prace remontowe może być, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ustalone jako kosztorysowe albo ryczałtowe. Wynagrodzenie kosztorysowe określa się na podstawie planowanych prac i przewidywanych kosztów. Strony mogą zmienić jego wysokość w trakcie prac remontowych jeżeli nastąpi zmiana zakresu lub kosztów wykonywanych prac. Wynagrodzenie ryczałtowe ustala się natomiast z góry, jako uzgodnioną przez strony konkretną sumę pieniężną. W trakcie realizacji umowy wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli zaistniałaby konieczność wykonania dodatkowych prac remontowych, nieuwzględnionych w kosztorysie prac, chyba że strony postanowią w umowie inaczej, wskazując sytuacje w których taka zmiana będzie możliwa. Warto jednak zauważyć, że wynagrodzenie ryczałtowe wydaje się dużo bezpieczniejszą formą dla zamawiającego.

Zobacz serwis: Dom

Umowa powinna ponadto zawierać:

- kosztorys prac (zestawienie planowanych prac powinno być uzgodnione zarówno przy wynagrodzeniu kosztorysowym jak i ryczałtowym)

- jeżeli jest to wymagane, do umowy należy załączyć uzyskane pozwolenie na budowę

Ustanowienie kary umownej

Strony mogą ustalić karę umowną, określając w umowie jej wysokość oraz okoliczności, w których wykonawca będzie musiał ją uiścić, np. opóźnienia w rozpoczęciu lub zakończeniu prac remontowych, ich nieprawidłowe wykonywanie lub ewentualne szkody. Przy czym niezależnie od postanowień umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu remontu zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy i dochodzić odszkodowania za straty spowodowane niedotrzymaniem umówionych terminów.

Zobacz również serwis: Nieruchomości

Uzyskanie gwarancji od wykonawcy

Zawierając umowę o przeprowadzenie remontu warto również zastrzec gwarancję na świadczone przez wykonawcę usługi, uzgadniając przez jaki okres będzie zobowiązany do usunięcia ewentualnych wad. Taka ochrona przysługuje również na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w stosunku do umów o dzieło zawartych z udziałem konsumentów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o niezgodności towaru z umową.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej z poparciem Sejmu

  Sejm przyjął nowelizację Kodeksu cywilnego, która umożliwia przyznanie zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej.

  Nakaz zapłaty na podstawie weksla - nowelizacja

  Kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla znalazły się w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, którą przyjął Sejm.

  Czy pandemia wpłynęła na alimenty? [WYWIAD]

  Wiele osób pracujących na umowach zlecenia lub samozatrudnionych utraciło, jeżeli nie całkowicie to w znacznym stopniu, swoje zarobki. O ile wcześniej nie miały problemów z płaceniem alimentów, tak w chwili obecnej brakuje im środków na pokrycie swoich zobowiązań i są zmuszeni wystąpić o obniżenie alimentów – mówi adwokat Karolina Marszałek

  PE przyjął rezolucję, domagając się powszechnego dostępu do aborcji

  Rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia "powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji".

  Do którego sądu kościelnego należy złożyć apelację?

  Strona od wyroku sądu I instancji w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ma prawo złożyć apelację. Jaki sąd kościelny będzie właściwy?

  Szczepienie a RODO. Nie można żądać informacji o zaszczepieniu

  Szczepienie a RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług takiego podmiotu.

  Plany wakacyjne Polaków [BADANIE]

  Większość Polaków wyjedzie na urlop. Tak wynika z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Gdzie chcemy spędzić wakacje?

  Wyzysk - zmiany w kodeksie cywilnym

  Główne zmiany kodeksu cywilnego, zatwierdzone przez Radę Ministrów, zakładają łatwiejsze podważenie nieuczciwych umów i trudniejsze przerwanie biegu przedawnienia przez wierzyciela.

  Kwarantanna dla osób przybywających spoza strefy Schengen - zmiany

  Zmienią się zasady 10-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen. Od kiedy?

  Rodzina wielodzietna – ile dzieci?

  Ile dzieci liczy rodzina wielodzietna? W jakich przepisach można znaleźć definicje i formy wsparcia rodzin wielodzietnych?

  Rosną długi Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości

  Z danych BIG InfoMonitor wynika, iż długi wobec wymiaru sprawiedliwości najczęściej dotyczą grzywien i kosztów sądowych.

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Celem tej nowelizacji jest usprawnienie i doprecyzowanie przepisów Kodeku cywilnego dotyczących przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Zmiany dotyczyć będą także przepisów zawiązanych z instytucją wyzysku oraz odpowiedzialnością pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu.

  Wniosek o "Dobry start" - pomoc w wybranych placówkach

  Wniosek o "Dobry start" od 1 lipca 2021 r. będzie można złożyć tylko elektronicznie. Rodzice otrzymają pomoc w niektórych placówkach ZUS, KRUS i Poczty Polskiej.

  Ojciec na macierzyńskim to wciąż rzadkość [AUDIO]

  Przepisy dopuszczają, by część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przejmowali mężczyźni. Okazuje się, że ojcowie niechętnie korzystają z tej możliwości.

  Uznanie ojcostwa przed porodem w 2021 r.

  Uznanie ojcostwa przed porodem wywołuje ważne skutki dla rodziców i dziecka. Jakie zasady obowiązują w 2021 r.?

  Prawa autorskie - odpowiedzialność operatorów platform internetowych

  Prawa autorskie. W obecnym stanie prawa UE operatorzy platform internetowych, co do zasady, sami nie dokonują publicznego udostępniania treści chronionych prawem autorskim, bezprawnie zamieszczanych na tych platformach przez ich użytkowników. Niemniej jednak owi operatorzy dokonują tej czynności z naruszeniem prawa autorskiego, jeżeli przyczyniają się – w inny sposób niż samo udostępnienie tych platform – do publicznego udostępniania takich treści. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 22 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych C-682/18, YouTube i C-683/18, Cyando.

  Nowelizacja procedur karnych w okresie pandemii

  22 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja dotycząca procedur karnych w okresie pandemii. Zmiany dotyczą m.in. liczebności składów orzekających.

  Spis powszechny 2021- wywiady bezpośrednie od 23 czerwca

  Wywiady bezpośrednie w spisie powszechnym rachmistrzowie rozpoczną 23 czerwca 2021 r. Jak można sprawdzić tożsamość rachmistrza?

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r.

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r. rodzą wiele pytań m.in. o testy czy świadectwa szczepień. Jakie są aktualne zasady w poszczególnych krajach?

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.