| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Konsument - usługi > Umowa o dzieło czy roboty budowlane

Umowa o dzieło czy roboty budowlane

Chcesz zawrzeć umowę z fachowcem o wykonanie remontu i nie wiesz, które przepisy regulującego typu zobowiązanie. Czy to jeszcze jest umowa o dzieło, czy prace dokonane przez usługobiorcę kwalifikują się bardziej jako umowa o roboty budowlane? Sprawdź.

Za roboty budowlane należy uznać nie tylko budowę, ale także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Wykonanie remont jest więc także robotami budowlanymi, a powierzenie komuś wykonania prac remontowych następuje na podstawie umowy o prace budowlane.

Robotami budowlanymi nie są drobne prace wykończeniowe wykonywane w domu, mieszkaniu, jak np. poleżenie posadzki czy remont łazienki.

Strony umowy

Stronami tego typu umowy o roboty budowlane są:

  • inwestor - osoba, dla której wykonywany jest remont, posiadająca na to odpowiednie środki finansowe;
  • wykonawca remontu - może to być zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna (wykonująca działalność gospodarczą lub nie).

Na podstawie umowy dotyczącej wykonania remontu wykonawca zobowiązuje się do dokonania określonych prac zgodnie z przedstawionymi przez inwestora wskazówkami, projektami i planami. W umowie wskazany jest również termin, w jakim prace te powinny być ukończone.

Wykonawca działa zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego.

Inwestor

Obowiązkiem inwestora jest przygotowanie miejsca, w którym remont będzie przygotowywany. Natomiast już po zakończeniu prac musi odebrać prace remontowe i zapłacić wcześniej uzgodnione wynagrodzenie.

Nie mam żadnego wymogu co do formy zawarcia umowy, jednakże w przypadku zawarcia jej ustnie, może to znacznie utrudnić ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z tej umowy. Trudniej będzie bowiem udowodnić swoje racje.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za dokonane prace remontowe można ustalić na podstawie kosztorysu lub ryczałtowo. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia, ani nawet nie została wskazana podstawa do jego ustalenia – należy uznać, że wynagrodzenie będzie w wysokości zwyczajowo przyjętej za remont tego typu. Jeżeli ustalenie wynagrodzenia nie jest w ogóle możliwe, inwestor powinien zapłacić wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom wykonawcy.

Odbiór

Strony mogą powinny określić termin odbioru prac. Może to nastąpić po zakończeniu wszystkich prac albo konsument może odbierać poszczególne etapy remontu, wtedy również zapłata powinna następować sukcesywnie.

Wady

Wszystkie wady, usterki, niezgodności powinny być zgłaszane inwestorowi niezwłocznie. W przeciwnym razie wykonawca może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną inwestorowi w związku z niezawiadomieniem o przeszkodach czy utrudnieniach.

Odstąpienie od umowy

Istnieją pewne przypadki, w których inwestor może odstąpić od umowy. Może to mieć miejsce, gdy:

  • wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem remontu i wiadomo, że nie ukończy remontu w umówionym terminie;
  • po odbiorze prac zauważone zostaną istotne wady;
  • prace remontowe przeprowadzane są w sposób sprzeczny z umową lub wadliwy (inwestor musi najpierw wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania remontu).

Jeżeli ujawnią się wady mało istotne - inwestor może żądać ich usunięcia w odpowiednim terminie albo zażądać obniżenia wynagrodzenia.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »