reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa użyczenia - WZÓR UMOWY

Umowa użyczenia - WZÓR UMOWY

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia może być zawarta w dowolnej formie.

Polecamy: Mała i średnia firma. Nowe przepisy 2018/2019

UMOWA UŻYCZENIA


Zawarta w dniu ………………….. (data)  w ……………………… (miejscowość), pomiędzy:

1. .......................................... (imię i nazwisko), zam. .................................. (adres) legitymującym się dowodem osobistym nr ............................... (numer i seria dowodu osobistego) wydanym przez ......................... (nazwa organu) z datą ważności do ....................................... (data) numer PESEL ……………………….. (numer PESEL), zwanym dalej UŻYCZAJĄCYM, z jednej strony,

a

2. ............................................. (imię i nazwisko), ur. ............................... (data urodzenia) w ……………….…..................... (miejsce urodzenia), zam. w  ........................... (miejscowość), ul. ............................... (nazwa ulicy i numer domu), nr PESEL ............................ (numer PESEL), legitymującym się dowodem osobistym o serii .................. nr .............................. (numer i seria dowodu osobistego), zwanym dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA, z drugiej strony,

o następującej treści:


§ 1

Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania ................................. (przedmiot umowy)

§ 2

Biorący do używania oświadcza, że użyczenie to przyjmuje.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres ........................................................................ (czas określony/czas nieokreślony)

§ 4

Biorący do używania potwierdza, że przedmiot umowy określony w ust. § 1 umowy już odebrał oraz że jest on kompletny, zdatny do użytku i że nie ma ona z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

§ 5

Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest zabronione.

§ 6

Korzystanie z przedmiotu umowy dozwolone jest wyłącznie na terenie kraju.

§ 7

1.        Wszelkie naprawy w czasie trwania użyczenia Biorący do używania prowadzi na własny koszt oraz zwróci przedmiot umowy w stanie niepogorszonym.

2.        Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę przedmiotu umowy, jeżeli używał go w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem.

§ 8

Niezwłocznie po upływie czasu obowiązywania umowy Biorący do używania jest obowiązany zwrócić ................................................... do siedziby Użyczającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


...........................................                                                               .............................................

UŻYCZAJĄCY                                                                                 BIORĄCY DO UŻYWANIA

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa użyczenia

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pomoc prawna dla konsumentów w UE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama