reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa użyczenia - WZÓR UMOWY

Umowa użyczenia - WZÓR UMOWY

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia może być zawarta w dowolnej formie.

Polecamy: Mała i średnia firma. Nowe przepisy 2018/2019

UMOWA UŻYCZENIA


Zawarta w dniu ………………….. (data)  w ……………………… (miejscowość), pomiędzy:

1. .......................................... (imię i nazwisko), zam. .................................. (adres) legitymującym się dowodem osobistym nr ............................... (numer i seria dowodu osobistego) wydanym przez ......................... (nazwa organu) z datą ważności do ....................................... (data) numer PESEL ……………………….. (numer PESEL), zwanym dalej UŻYCZAJĄCYM, z jednej strony,

a

2. ............................................. (imię i nazwisko), ur. ............................... (data urodzenia) w ……………….…..................... (miejsce urodzenia), zam. w  ........................... (miejscowość), ul. ............................... (nazwa ulicy i numer domu), nr PESEL ............................ (numer PESEL), legitymującym się dowodem osobistym o serii .................. nr .............................. (numer i seria dowodu osobistego), zwanym dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA, z drugiej strony,

o następującej treści:


§ 1

Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania ................................. (przedmiot umowy)

§ 2

Biorący do używania oświadcza, że użyczenie to przyjmuje.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres ........................................................................ (czas określony/czas nieokreślony)

§ 4

Biorący do używania potwierdza, że przedmiot umowy określony w ust. § 1 umowy już odebrał oraz że jest on kompletny, zdatny do użytku i że nie ma ona z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

§ 5

Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest zabronione.

§ 6

Korzystanie z przedmiotu umowy dozwolone jest wyłącznie na terenie kraju.

§ 7

1.        Wszelkie naprawy w czasie trwania użyczenia Biorący do używania prowadzi na własny koszt oraz zwróci przedmiot umowy w stanie niepogorszonym.

2.        Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę przedmiotu umowy, jeżeli używał go w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem.

§ 8

Niezwłocznie po upływie czasu obowiązywania umowy Biorący do używania jest obowiązany zwrócić ................................................... do siedziby Użyczającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


...........................................                                                               .............................................

UŻYCZAJĄCY                                                                                 BIORĄCY DO UŻYWANIA

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa użyczenia

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama