| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa przedwstępna sprzedaży samochodu - WZÓR UMOWY

Umowa przedwstępna sprzedaży samochodu - WZÓR UMOWY

Właściciel samochodu zawiera umowę z inną osobą, na podstawie której zobowiązuje się zawrzeć umowę sprzedaży pojazdu. Pobierz bezpłatny wzór umowy przedwstępnej.


Umowa przedwstępna sprzedaży samochodu

zawarta w ………………(miejsce zawarcia umowy)  w dniu ……………… (data zawarcia umowy)  r. pomiędzy:

……………………………….. (imię i nazwisko sprzedającego), synem/ córką ……………………………… (imiona rodziców), ……………………… (stan cywilny), zamieszkałym/ą w ………………………………. (miejscowość) przy ulicy ………………………………. (ulica, numer domu, numer mieszkania), dowód seria ………… (seria) numer ……………………. (numer dowodu osobistego), zwanym dalej Sprzedającym,

a

………………………………….(imię i nazwisko sprzedającego), synem/córką …………………………(imiona rodziców), ……………………… (stan cywilny), zamieszkałym/ą w ………………………………(miejscowość)  przy ulicy ………………………………. (ulica, numer domu, numer mieszkania), dowód seria …………………. (seria) numer ………………….(numer dowodu osobistego), zwanym dalej Kupującym


§ 1

Sprzedający oświadcza, że:

1)      jest właścicielem samochodu osobowego marki ……………….. (marka sprzedawanego samochodu), model ………………. (model samochodu), wyprodukowanego w roku …………… (rok produkcji), o numerze silnika ………………………………. (numer silnika),

2)      opisany wyżej samochód jest objęty jest małżeńską wspólnością majątkową,

3)      samochód ten nie jest obciążony i nie znajduje się w posiadaniu zależnym osób trzecich.

§ 2

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się sprzedać Kupującemu opisany wyżej samochód za cenę w kwocie …………………….. (słownie: ………………………) zł w terminie do ……………….. (data dzienna) r., a Kupujący oświadcza, że za podaną cenę samochód te zobowiązuje się w ustalonym terminie kupić.

§ 3

Cenę sprzedaży Kupujący zapłaci sprzedającemu w terminie do ………………… (data dzienna) dni od podpisania umowy przenoszącej własność bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego.

§ 4

Wydanie przedmiotowego samochodu w posiadanie Kupującemu nastąpi z dniem podpisania umowy sprzedaży.

§ 5

Kupujący oświadczył, że zapłacił już Sprzedającemu tytułem zadatku kwotę ……………….. (słownie: ……………………..) zł, co Sprzedający potwierdza.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 7

 Wszelkie zmiany umowy do swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

         
Sprzedający                                                                                       Kupujący


…………………………                                                                  …………………………
   (własnoręczny podpis)                                                                        (własnoręczny podpis)

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa przedwstępna sprzedaży samochodu

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »