| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Praca > Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - WZÓR UMOWY

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - WZÓR UMOWY

Na podstawie takiej umowy pracownik, nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność, przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. W zamian otrzyma odszkodowanie.


Umowa o zakazie konkurencji

po ustaniu stosunku pracy

zawarta w dniu ………………………. (data zawarcia umowy) r. w ………………… (miejsce zawarcia umowy) pomiędzy:

1. ……………………………… (nazwa pracodawcy) z siedzibą przy ul…………..…….. (nazwa ulicy i numer domu) w …………………… (miejscowość),  zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowane przez …………………………………………….. (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji pracodawcy)

a

2. Panem/ Panią ………………………… (imię i nazwisko pracownika), zamieszkałym przy ul. …………………  (nazwa ulicy i numer domu) w …………….. (miejscowość), zwanym dalej Pracownikiem.

o następującej treści:

§ 1

1.      Pracownik zobowiązuje się po ustaniu stosunku pracy u Pracodawcy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do prowadzonej przez niego działalności, polegającej na świadczeniu usług finansowych i rachunkowych. Za działalność konkurencyjną uważane będą następujące czynności:

-         prowadzenie przedsiębiorstwa we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej,

-         pozostawanie w stosunku spółki prowadzącej zbliżoną działalność wobec Pracodawcy,

-         występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika, czy prokurenta podmiotów konkurencyjnych.

2.      Pracownik zobowiązuje się ponadto nie świadczyć pracy w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub na innej podstawie, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy.

§ 2

1.      Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedział w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków pracowniczych, a których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę.

2.      W szczególności Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących organizacji pracy oraz działalności usługowej Pracodawcy, a także wszelkich poufnych danych dotyczących jego klientów.

§ 3

1.      Zakaz konkurencji, określony w § 1 i 2, obowiązywać będzie Pracownika przez okres …………. (okres na który podpisana jest umowa) lat od ustania stosunku pracy.

2.      Pracownikowi przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie w wysokości  ………….. zł (słownie: …………………. złotych) miesięcznie, płatne ostatniego dnia każdego miesiąca trwania zakazu

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »