| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa przedwstępna sprzedaży samochodu - WZÓR UMOWY

Umowa przedwstępna sprzedaży samochodu - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. W umowie przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej, w tym wypadku sprzedaży samochodu. W wypadku uchylenia się od tego obowiązku, przewidziana jest kara umowna.


Umowa przedwstępna sprzedaży samochodu

zawarta w ………………(miejsce zawarcia umowy)  w dniu ……………… (data zawarcia umowy)  r. pomiędzy:

1. ………………………….. (imię i nazwisko), zamieszkałym w………………… (miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym seria………….., numer……………………, nazywanym dalej SPRZEDAJĄCYM

a

2………………………………. (imię i nazwisko), zamieszkałym w ………………………………(miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym seria……………., numer …………………., nazywanym dalej KUPUJĄCYM


§ 1

Sprzedający oświadcza, że:

1)      jest właścicielem samochodu osobowego marki ……………….. (marka sprzedawanego samochodu), model ………………. (model samochodu), wyprodukowanego w roku …………… (rok produkcji), o numerze silnika ………………………………. (numer silnika),

2)      samochód ten nie jest obciążony i nie znajduje się w posiadaniu zależnym osób trzecich.

§ 2

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się sprzedać Kupującemu opisany wyżej samochód za cenę w kwocie …………………….. (słownie: ………………………) zł w terminie do ……………….. (data dzienna) r., a Kupujący oświadcza, że za podaną cenę samochód te zobowiązuje się w ustalonym terminie kupić.

§ 3

Cenę sprzedaży Kupujący zapłaci sprzedającemu w terminie do ………………… (data dzienna) dni od podpisania umowy przenoszącej własność bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego.

§ 4

Wydanie przedmiotowego samochodu w posiadanie Kupującemu nastąpi z dniem podpisania umowy sprzedaży.

§ 5

W przypadku uchylenia się od zawarcia przyrzeczonej umowy, strona uchylająca się zapłaci na rzecz drugiej karę umowną w wysokości ………………………. zł.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy do swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      
    Sprzedający                                                                                       Kupujący…………………………                                                                  …………………………
   (własnoręczny podpis)                                                                  (własnoręczny podpis)

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa przedwstępna sprzedaży samochodu

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Autotesto

Autotesto to pierwsza w Polsce Sieć Niezależnych Ekspertów Samochodowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »