reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Świadczenia rehabilitacyjne > Jak złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Jak złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Osoba, która przebywała na zasiłku chorobowym, a która nadal jest niezdolna do pracy może złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. O takie świadczenie może się starać, tylko osoba, której dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Możemy wyróżnić trzy grupy osób, którym przysługuje świadczenie rehabilitacyjne.

Po pierwsze prawo do świadczenia mają osoby ubezpieczone (najczęściej pracownicy), którzy po okresie zasiłku chorobowego nie są nadal zdolni do pracy. Jednak dalsze ich leczenie rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

Po drugie świadczenie przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego, i który po okresie zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy.Natomiast jego dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Po trzecie świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową jest nadal niezdolny do pracy. Dalsze jego leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Ubezpieczony może starać się o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowemu.

Zobacz również: Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje:

• emerytowi,

• renciście, pobierającemu rentę z tytułu niezdolności do pracy,

• osobie pobierającej zasiłek dla bezrobotnych,

• osobie pobierającej świadczenie przedemerytalne,

• osobie pobierającej nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,

• osobie przebywającej na urlopie dla poratowania zdrowia.

W przypadku świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługuje w związku z niezdolnością spowodowaną wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową, świadczenia nie otrzyma, jeśli wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nie otrzyma świadczenia także osoba, która była w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych i tym przyczyniła się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku przy pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Uprawniony

Uprawnieni do świadczenie w okresie ubezpieczenia chorobowego

Uprawnieni do świadczenia po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Uprawnieni do świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Wymagane dokumenty

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZUS Np-7

Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku ZUS N-9

Wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10

Zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 w przypadku pracownika albo ZUS Z-3a w przypadku innego ubezpieczonego niż pracownik

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druk ZUS Np-7

Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku ZUS N-9

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest chorobą zawodową

Zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 w przypadku pracownika albo ZUS Z-3a w przypadku innego ubezpieczonego niż pracownik

Oświadczenie za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia o nie ustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZUS Np-7

Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku ZUS N-9 ,

Wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest chorobą zawodową

Zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 w przypadku pracownika albo ZUS Z-3a w przypadku innego ubezpieczonego niż pracownik

Miejsce złożenia wniosku

Jednostka ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek

Jednostka ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Jednostka ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek

Roszczenie o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego przedawnia się po upływie 6 miesięcy.

Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego powinna nastąpić w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne wraz z niezbędnymi dokumentami. Od odmownej decyzji ZUS służy odwołanie do Rejonowego Sądu Prac Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowany ma na to miesiąc, od dnia doręczenia decyzji.

Zobacz również serwis: Świadczenia rehabilitacyjne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama