Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku

Wioleta Matela-Marszałek
Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku
Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku
Shutterstock
Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku w wyższej kwocie to ważna informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ile wynosi wsparcie? Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku – kwota

Ważne! Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2022 roku to 2119 zł miesięcznie.

W porównaniu do 2021 roku oznacza to wzrost o 148 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne - kwota

2022 rok

2021 rok

2119,00

1971,00 zł

W przypadku niepełnego miesiąca kwotę świadczenia pielęgnacyjnego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Następnie kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Warto pamiętać, iż kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Waloryzacja ta jest uzależniona od procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co to świadczenie pielęgnacyjne?

Ważne! Świadczenie pielęgnacyjne obok zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego należy do świadczeń opiekuńczych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną legitymującą się określonym przepisami orzeczeniem.

Dla kogo świadczenie pielęgnacyjne?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Wsparcie przysługuje tym osobom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Co istotne, przepisy określają łączne warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało osobom, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki.

Ważne! Na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego nie ma wpływu zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku na dziecko

Jak stanowi art. 17 ust. 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku na osobę dorosłą

Trybunał Konstytucyjny stwierdził jednak, że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13).

„Od realizacji ww. wyroku, w którym Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych uzależniający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, zależy kształt systemowego wsparcia opiekunów niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, którzy zakończyli aktywność zawodową lub jej nie podjęli z powodu konieczności zapewnienia stałej opieki niepełnosprawnemu członkowi rodziny” – podkreślała na początku września 2021 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha w odpowiedzi na interpelację poselską nr 25833. „Istotne jest, że realizacja systemowego wsparcia dla opiekunów niesamodzielnych osób niepełnosprawnych wymaga zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności, w oparciu o który możliwe będzie wyodrębnienie spośród osób niepełnosprawnych – osób faktycznie niesamodzielnych, których funkcjonowanie bezwzględnie wymaga pomocy opiekuna uprawnionego do odpowiednich świadczeń opiekuńczych” – czytamy w odpowiedzi na interpelację. Zdaniem Sochy „wprowadzenie zmian dotyczących zwiększenia wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym realizacja ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, będzie możliwe do zrealizowania po wcześniejszym zreformowaniu orzecznictwa o niepełnosprawności – tym samym kwestie te są nieodzownie ze sobą powiązane.”

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

Podobnie jest w sytuacji, gdy osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Kolejne wyłączenie dotyczą sytuacji, gdy na osobę wymagającą opieki:

 • inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 • inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne a gospodarstwo rolne

Jeżeli o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, to przysługuje ono odpowiednio:

 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W praktyce może to być ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna gminy. Warto zatem wcześniej dowiedzieć się czy danej jednostce została przekazana realizacja świadczeń rodzinnych. We właściwym urzędzie można uzyskać odpowiednie druki oraz informacje o niezbędnych załącznikach.

Wniosek online składa się za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Od kiedy świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o świadczenie warto złożyć w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu. W takiej bowiem sytuacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Późniejsze zawnioskowanie o świadczenie pielęgnacyjne będzie skutkowało przyznaniem go od miesiąca złożenia wniosku.

Co do zasady prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie ustalone na czas nieokreślony

Gdy jednak orzeczenie zostało wydane na czas określony, to prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie przysługiwało do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność orzeczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111; ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 1162);

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022 (M. P. z 2021 r., poz. 1021).

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(29)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Tak to ja
  2021-11-10 17:04:50
  A co z zasiłkiem pielęgnacyjnym? Przy takich cenach leków powinnien też być podniesiony.
  5
 • Lucyna
  2021-11-10 22:53:38
  A synowe nie dostają ani grosza (przykro nam,bo przecież synowa to nie rodzina można usłyszeć w PCPR)za opiekę nad niepełnosprawną teściową.Taki oto ład. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Kiedy w końcu ktoś zadba o to i zmieni tą absurdalną ustawę ? !!!
  7
  pokażodpowiedzi (2)
 • Basia
  2021-11-11 12:43:58
  Jestem rodziną zastępczą spokrewnioną , wychowuję niepełnosprawną wnuczkę, zrezygnowałam z pracy i przeszłam na emeryturę 12 lat temu. Zasiłek pielęgnacyjny jaki obecnie otrzymuję to 215,84. Jest to przykre że tak traktuje się rodziny spokrewnione, gdyby dziecko trafiło do domu dziecka pieniądze na nie poszły by dużo większe....
  1
 • Wojtek
  2021-11-10 21:41:12
  Powodzenia w walce o świadczenie. Mopsy i Kolegia Odwoławcze stawiają się ponad prawem i w zdecydowanej większości w nosie osoby chore i ich opiekunów i w nosie mają wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku w zakresie różnicowania osób niepełnosprawnych. Jedni opiekunowie dostają 2000 zł a drudzy zaledwie marne 620 złotych nie podnoszone od lat. W efekcie trzeba walczyć o prawo do świadczenia w Sądach Administracyjnych a i też często w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
  2
  pokażodpowiedzi (3)
 • Matka
  2021-11-10 17:22:54
  Przy świadczeniu pielęgnacyjnym powinni przyznać także stypendium socjalne. Przecież stypendium jest na dziecko a nie na rodzica. Przy dziecku orzeczeniem koszty rehabilitacji i leków także trzeba ubrać i zapewnić przyzwoite warunki mieszkaniowe. Przecież opiekunowie zajmują się chorymi dziećmi gdzie najpierwszym miejsca są wydatki rehabilitacji i leków. Takie dzieci także uczęszczają do szkoły. Przy takiej wysokości kwoty swiadczenie pielegnacyjne rodzice przekraczają próg dochodowy do dodatku mieszkaniowego i stypendium socjalnego dla ucznia szkoły podstawowej z orzeczeniem umiarkowym.
  6
 • Kasia
  2021-11-13 20:02:39
  Jak by to jest możliwe, mąż ma raka krtani, miałam opiekuńcze do końca września i przyznali mu orzeczenie o stopniu umiarkowanym,jak to możliwe,skoro to rak złośliwy i napis wymaga czasowej opieki,a rentę ma narazie do stycznia w stopniu znacznym.To skąd ma brać pieniądze na leczenie i dojazdy do lekarzy tym bardziej że choruje też na cukrzycę i astmę.Z renty musi utrzymywać rodzinę ponieważ też syn córka i ja jako żona też chorujemy mnie lekarz nie dopuści do pracy ponieważ mam problemy z rękami i kręgosłupem.
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Agnieszka Misiura 48 gimal com
  2021-11-13 08:28:02
  Na trzy lata później 2024 od 1 listopada 99, 99 zł od 1 listopada 99, 84 zł 2025 od 1 listopada 88, 84 zł 2026 jak ktoś ma mało 2015,84 zł
  2
  pokażodpowiedzi (2)
 • c.gonia
  2022-01-12 14:04:12
  Nie wiem czy zamawialiście już pieluchomajtki dla dorosłych według nowych zasad. Teraz do każdej "darmowej" pieluchy trzeba dopłacić 1,19 !!!!. Czyli podwyżkę zasiłku zeżrą pieluchy. Nie możesz wybrać limitu na przykład mniej i nic nie dopłacać. Nawet jeśli zamiast 90 sztuk, weźmiesz 60, to i tak do każdej dopłacić musisz. Sobie kranika nie dokręcają tylko tym najbardziej przez los poszkodowanym. Ech.
  1
 • Mania
  2022-01-04 16:41:26
  A co jeśli pobieram zasiłek pielęgnacyjny i też nie mogłam pracować
  0
 • Agnieszka Misiura 48 gimal com
  2021-11-13 08:21:55
  2024 od 1 listopada 99, 99 zł ile będzie zasiłku rodzinnego jak ktoś ma mało 215,84
  5
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rząd szykuje jedno konto dla naszych oszczędności! ZUS, KRUS, PPK, PPE, IKE, IKZE, OFE w jednym miejscu

Centralna Informacja Emerytalna. Rząd ma zająć się już jutro projektem ustawy - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Ma powstać jedno konto dla oszczędności ZUS, KRUS, PPK, PPE, IKE, IKZE, OFE, tj. zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach.

Ulgi dla seniora 2023. Oto lista!

Ulgi dla seniora to temat obejmujący swym zasięgiem dużą część naszego społeczeństwa. Niestety wielu seniorów nie zna swoich praw. Poniżej przedstawiamy listę, która umożliwi zachowanie w portfelu większej sumy pieniędzy. 

Ceny paliw na stacjach Orlenu. Co z prawami konsumentów?

Ceny paliw na stacjach Orlenu to temat interwencji rzecznika praw obywatelskich. PKN Orlen pod koniec ubiegłego roku utrzymywał ceny paliw, pomimo spadających notowań ropy i umacniającego się złotego. Marcin Wiącek zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyjaśnienie sprawy.

Zmiany w Kodeksie wyborczym. Ankietowani nie wierzą, że chodzi tylko o podniesienie frekwencji

Większość ankietowanych w sondażu SW Research nie wierzy, że ostatnie zmiany w Kodeksie wyborczym mają na celu wyłącznie zwiększenie frekwencji. Jedna czwarta respondentów jest przeciwnego zdania. Prawie 15 proc. badanych w ogóle nie wie o zmianach Kodeksu.

Bony turystyczne. Na Pomorzu 39 tysięcy bonów czeka na aktywację

39 tysięcy bonów turystycznych wciąż nie zostało aktywowanych w województwie pomorskim. Ponad 102 tysiące nie zostało w regionie wykorzystanych w całości. Na skorzystanie z bonu turystycznego jest czas tylko do końca marca.

Straż Graniczna. Land Cruisery będą strzec wschodniej granicy

56 nowych samochodów terenowych Toyota Land Cruiser odbiorą funkcjonariusze Straży Granicznej. Nowoczesne auta trafią do wszystkich placówek wschodniej granicy, z czego najwięcej do Podlaskiego Oddziału SG – 19 sztuk i Nadburzańskiego Oddziału SG – 18 sztuk.

L4 na dziecko i opiekę nad członkiem rodziny. Komu i kiedy przysługuje?

L4 na dziecko i opiekę nad członkiem rodziny – komu przysługuje? Zwolnienie lekarskie otrzymamy nie tylko na opiekę nad dzieckiem. Opiekować podczas choroby można się także m.in. małżonkiem, dziadkami, teściami czy wnukami – warunkiem jest pozostawanie przez ten czas we wspólnym gospodarstwie domowym. Co należy wiedzieć, gdy opiekujesz się chorym członkiem rodziny? Jakie dokumenty powinny być wystawione i jaki wniosek należy złożyć, by móc skorzystać z prawa do zasiłku? 

Ulga dla pracujących seniorów od 2022 r.
Ulga dla pracujących seniorów weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Zerowy PIT dotyczy osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi dla seniorów?
Ulga na leki 2023 – dla kogo i ile można odliczyć wydatków na lekarstwa

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT niektórzy podatnicy mogą odliczyć ponoszone w zeszłym roku wydatki na lekarstwa. Kto może skorzystać z tego odliczenia? Jakie są zasady i limity tej ulgi?

PIT-0 dla seniora - zwolnienie z PIT pracujących emerytów. Wzór oświadczenia
Ministerstwo Finansów przygotowało wyjaśnienia dotyczące obowiązujących od 2022 roku przepisów zwalniających z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) niektórych przychodów (np. z pracy, zlecenia, działalności gospodarczej) podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo a nie będą otrzymywać emerytury lub renty rodzinnej. Zwolnienie to jest też potocznie (a także przez resort finansów) zwane "PIT-0 dla seniorów", czy "ulga dla pracujących seniorów"). Zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych od początku 2022 roku. Jakie oświadczenie powinien złożyć senior?
Ulga dla seniora a odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa
Ulga dla seniora. Kiedy odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa korzystają ze zwolnienia z podatku PIT?
Aktywni+ (plus) 2023 - wnioski od 1 lutego. Dofinansowanie projektów aktywizujących seniorów

Od 1 lutego 2023 r. można składać wnioski do programu na rzecz osób starszych "Aktywni plus". Organizacje pozarządowe i instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie od 25 tys. do 250 tys. zł na projekty mające na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Zwolnienie z PIT (PIT- 0) dla pracującego seniora w rozliczeniu podatkowym. Podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł

Ministerstwo Finansów przypomina, że pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85,5 tys. zł. Ponadto ci, którzy rozliczają się na skali podatkowej, korzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Rozliczając ulgę seniorzy mogą skorzystać z usługi Twój-ePIT. 

PIT - 0 dla seniora w rozliczeniu podatkowym

PIT - 0 dla seniora w rozliczeniu podatkowym.

Ulga dla pracujących seniorów. Komu przysługuje?

Późniejsze przejście na emeryturę i pozostanie aktywnym zawodowo spowoduje podwyższenie emerytury. W takim przypadku można korzystać z ulgi dla pracujących seniorów. Ten przywilej dotyczy określonych źródeł przychodu mieszczących się w limicie kwotowym. W jakich przypadkach przysługuje ulga?

Nakaz aresztowania Putina wydany. Międzynarodowy Trybunał Karny oskarża go o zbrodnie wojenne na Ukrainie

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał 17 marca 2023 r. nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Siły Zbrojne Ukrainy zagwarantują dostarczenie Władimira Putina na ławę oskarżonych - oświadczył sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow - komentując decyzję MTK.

Jak przyspieszyć przelew wynagrodzenia?

49 proc. polskich pracowników deklaruje otrzymywanie pensji po terminie. Zjawisko może się nasilać wraz z problemami gospodarczymi i pogorszeniem płynności wielu firm.

Czy 500 plus zostanie zwiększone do 800 plus w 2023? Odpowiada minister Maląg

Czy 500 plus zostanie zwiększone do 800 plus w 2023? Takie pytanie usłyszała szefowa MRiPS Marlena Maląg w piątek w radiu ZET. Czy rząd planuje waloryzację świadczenia 500 plus?

M. Maląg: Rodzinom nie żyło się nigdy tak dobrze, jak za PiS

Na ten moment nie pracujemy nad zamianą świadczenia 500+ na 800+ - powiedziała w piątek w radiu ZET szefowa MRiPS Marlena Maląg. Jednocześnie zastrzegła, że wsparcie rządu dla rodzin jest kompleksowe i systemowe.

500 plus. ZUS przyznał 92 proc. świadczeń na nowy okres

Trzy miliony wniosków o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy wpłynęły już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Złożone wnioski obejmują ponad 4,5 miliona dzieci. Od początku lutego ZUS przyznał 92 proc. świadczeń.

Długi mieszkaniowe. Ile Polacy zalegają z czynszem i opłatami za mieszkania

Długi mieszkaniowe wynoszą w Polsce 290,8 mln zł. Średnio jeden dłużnik zalega z opłatami za mieszkanie w kwocie 15,6 tys. zł. Najwięcej dłużników czynszowych jest na Śląsku, na Opolszczyźnie i w województwie łódzkim.

Bon turystyczny tylko do końca marca. Ponad 100 tysięcy dzieci z Podkarpacia wciąż ma szansę skorzystać z bonu

Bon turystyczny można wykorzystać tylko do końca marca. Tymczasem 108 tysięcy bonów turystycznych pozostało do wykorzystania na Podkarpaciu. Rodzice w regionie nie aktywowali jeszcze ponad 27 tysięcy bonów wartych w sumie ponad 18 mln zł. W województwie łódzkim nie aktywowano jeszcze niemal 34 tys. bonów o łącznej wartości blisko 22 mln zł.

Wojskowe Targi Służby i Pracy. Szansa dla tych, którzy szukają ciekawej pracy

I Wojskowe Targi Służby i Pracy będą odbywać się w całym kraju w piątek i sobotę 17-18 marca. Największą imprezę, połączoną z przysięgą wojskową i debatą o rekrutacji do polskiej armii, zaplanowano w Olsztynie. 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podpisana. Co się zmieni?

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa wprowadza m. in. dodatkowe formy działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc domową.

Powstanie nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Od kiedy?

Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością - zapowiedziała w czwartek szefowa MRiPS. Opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowała.