REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku

Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku
Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku w wyższej kwocie to ważna informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ile wynosi wsparcie? Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku – kwota

Ważne! Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2022 roku to 2119 zł miesięcznie.

REKLAMA

W porównaniu do 2021 roku oznacza to wzrost o 148 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne - kwota

2022 rok

2021 rok

2119,00

1971,00 zł

W przypadku niepełnego miesiąca kwotę świadczenia pielęgnacyjnego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Następnie kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Warto pamiętać, iż kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Waloryzacja ta jest uzależniona od procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co to świadczenie pielęgnacyjne?

Ważne! Świadczenie pielęgnacyjne obok zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego należy do świadczeń opiekuńczych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną legitymującą się określonym przepisami orzeczeniem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla kogo świadczenie pielęgnacyjne?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

REKLAMA

Wsparcie przysługuje tym osobom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Co istotne, przepisy określają łączne warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało osobom, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki.

Ważne! Na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego nie ma wpływu zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku na dziecko

Jak stanowi art. 17 ust. 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku na osobę dorosłą

REKLAMA

Trybunał Konstytucyjny stwierdził jednak, że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13).

„Od realizacji ww. wyroku, w którym Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych uzależniający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, zależy kształt systemowego wsparcia opiekunów niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, którzy zakończyli aktywność zawodową lub jej nie podjęli z powodu konieczności zapewnienia stałej opieki niepełnosprawnemu członkowi rodziny” – podkreślała na początku września 2021 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha w odpowiedzi na interpelację poselską nr 25833. „Istotne jest, że realizacja systemowego wsparcia dla opiekunów niesamodzielnych osób niepełnosprawnych wymaga zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności, w oparciu o który możliwe będzie wyodrębnienie spośród osób niepełnosprawnych – osób faktycznie niesamodzielnych, których funkcjonowanie bezwzględnie wymaga pomocy opiekuna uprawnionego do odpowiednich świadczeń opiekuńczych” – czytamy w odpowiedzi na interpelację. Zdaniem Sochy „wprowadzenie zmian dotyczących zwiększenia wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym realizacja ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, będzie możliwe do zrealizowania po wcześniejszym zreformowaniu orzecznictwa o niepełnosprawności – tym samym kwestie te są nieodzownie ze sobą powiązane.”

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

Podobnie jest w sytuacji, gdy osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Kolejne wyłączenie dotyczą sytuacji, gdy na osobę wymagającą opieki:

 • inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 • inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne a gospodarstwo rolne

Jeżeli o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, to przysługuje ono odpowiednio:

 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W praktyce może to być ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna gminy. Warto zatem wcześniej dowiedzieć się czy danej jednostce została przekazana realizacja świadczeń rodzinnych. We właściwym urzędzie można uzyskać odpowiednie druki oraz informacje o niezbędnych załącznikach.

Wniosek online składa się za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Od kiedy świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o świadczenie warto złożyć w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu. W takiej bowiem sytuacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Późniejsze zawnioskowanie o świadczenie pielęgnacyjne będzie skutkowało przyznaniem go od miesiąca złożenia wniosku.

Co do zasady prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie ustalone na czas nieokreślony

Gdy jednak orzeczenie zostało wydane na czas określony, to prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie przysługiwało do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność orzeczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111; ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 1162);

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022 (M. P. z 2021 r., poz. 1021).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(29)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Tak to ja
  2021-11-10 17:04:50
  A co z zasiłkiem pielęgnacyjnym? Przy takich cenach leków powinnien też być podniesiony.
  5
 • Lucyna
  2021-11-10 22:53:38
  A synowe nie dostają ani grosza (przykro nam,bo przecież synowa to nie rodzina można usłyszeć w PCPR)za opiekę nad niepełnosprawną teściową.Taki oto ład. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Kiedy w końcu ktoś zadba o to i zmieni tą absurdalną ustawę ? !!!
  7
  pokażodpowiedzi (2)
 • Basia
  2021-11-11 12:43:58
  Jestem rodziną zastępczą spokrewnioną , wychowuję niepełnosprawną wnuczkę, zrezygnowałam z pracy i przeszłam na emeryturę 12 lat temu. Zasiłek pielęgnacyjny jaki obecnie otrzymuję to 215,84. Jest to przykre że tak traktuje się rodziny spokrewnione, gdyby dziecko trafiło do domu dziecka pieniądze na nie poszły by dużo większe....
  1
 • Wojtek
  2021-11-10 21:41:12
  Powodzenia w walce o świadczenie. Mopsy i Kolegia Odwoławcze stawiają się ponad prawem i w zdecydowanej większości w nosie osoby chore i ich opiekunów i w nosie mają wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku w zakresie różnicowania osób niepełnosprawnych. Jedni opiekunowie dostają 2000 zł a drudzy zaledwie marne 620 złotych nie podnoszone od lat. W efekcie trzeba walczyć o prawo do świadczenia w Sądach Administracyjnych a i też często w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
  2
  pokażodpowiedzi (3)
 • Matka
  2021-11-10 17:22:54
  Przy świadczeniu pielęgnacyjnym powinni przyznać także stypendium socjalne. Przecież stypendium jest na dziecko a nie na rodzica. Przy dziecku orzeczeniem koszty rehabilitacji i leków także trzeba ubrać i zapewnić przyzwoite warunki mieszkaniowe. Przecież opiekunowie zajmują się chorymi dziećmi gdzie najpierwszym miejsca są wydatki rehabilitacji i leków. Takie dzieci także uczęszczają do szkoły. Przy takiej wysokości kwoty swiadczenie pielegnacyjne rodzice przekraczają próg dochodowy do dodatku mieszkaniowego i stypendium socjalnego dla ucznia szkoły podstawowej z orzeczeniem umiarkowym.
  6
 • Kasia
  2021-11-13 20:02:39
  Jak by to jest możliwe, mąż ma raka krtani, miałam opiekuńcze do końca września i przyznali mu orzeczenie o stopniu umiarkowanym,jak to możliwe,skoro to rak złośliwy i napis wymaga czasowej opieki,a rentę ma narazie do stycznia w stopniu znacznym.To skąd ma brać pieniądze na leczenie i dojazdy do lekarzy tym bardziej że choruje też na cukrzycę i astmę.Z renty musi utrzymywać rodzinę ponieważ też syn córka i ja jako żona też chorujemy mnie lekarz nie dopuści do pracy ponieważ mam problemy z rękami i kręgosłupem.
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Agnieszka Misiura 48 gimal com
  2021-11-13 08:28:02
  Na trzy lata później 2024 od 1 listopada 99, 99 zł od 1 listopada 99, 84 zł 2025 od 1 listopada 88, 84 zł 2026 jak ktoś ma mało 2015,84 zł
  2
  pokażodpowiedzi (2)
 • c.gonia
  2022-01-12 14:04:12
  Nie wiem czy zamawialiście już pieluchomajtki dla dorosłych według nowych zasad. Teraz do każdej "darmowej" pieluchy trzeba dopłacić 1,19 !!!!. Czyli podwyżkę zasiłku zeżrą pieluchy. Nie możesz wybrać limitu na przykład mniej i nic nie dopłacać. Nawet jeśli zamiast 90 sztuk, weźmiesz 60, to i tak do każdej dopłacić musisz. Sobie kranika nie dokręcają tylko tym najbardziej przez los poszkodowanym. Ech.
  1
 • Mania
  2022-01-04 16:41:26
  A co jeśli pobieram zasiłek pielęgnacyjny i też nie mogłam pracować
  0
 • Agnieszka Misiura 48 gimal com
  2021-11-13 08:21:55
  2024 od 1 listopada 99, 99 zł ile będzie zasiłku rodzinnego jak ktoś ma mało 215,84
  5
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe prawo już działa: od 13 kwietnia przyspieszy budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych

W sobotę 13 kwietnia 2024 r. weszło w życie unijne rozporządzenie w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych – AFIR, które nakłada na państwa członkowskie obowiązek rozbudowy sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Nowe regulacje stawiają ambitne cele przed Polską i pozostałymi krajami UE oraz stanowią milowy krok w rozwoju zeroemisyjnego transportu.

Do 31 lipca 2024 r. możesz zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje na swojej stronie internetowej o oknie transferowym w 2024 r. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera kolejne okno transferowe. W tym okresie można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej.

Dla kogo będzie preferencyjny kredyt mieszkaniowy #naStart – jakie będą ograniczenia? Dopłaty tylko do rat kredytu udzielonego przed 1 stycznia 2028 r.

Już wkrótce osoby planujące zakup własnego lokum będą mogły skorzystać z preferencyjnego kredytu mieszkaniowego #naStart. Trwają prace legislacyjne nad ustawą o „kredycie mieszkaniowym #naStart”, który zastąpi bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy. Kredyt będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. Kto uzyska szansę na pomoc w uzyskaniu własnego mieszkania?

1500 zł miesięcznie na dziecko od 1 października 2024 r. Taki jest plan

9 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Przewiduje się, że proponowane rozwiązania wejdą w życie z dniem 1 października 2024 r.

REKLAMA

Dwa nowe przedmioty od roku szkolnego 2024/2025 plus pierwsza pomoc w szkołach podstawowych. Jakie zmiany w ramowych planach nauczania

Edukacja zdrowotna i obywatelska w szkołach od roku szkolnego 2024/2025. Rezygnacja z HiT. Takie zmiany zapowiada resort edukacji. 

Zmiany w dokumentacji pracowniczej. Jednolity tekst rozporządzenia opublikowany w Dzienniku Ustaw

 Jednolity tekst rozporządzenia opublikowany w Dzienniku Ustaw. Chodzi o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Duży problem z kredytami hipotecznymi: WIRON w ogniu krytyki i może nie zastąpić WIBOR. Co wtedy

Pewne jest tylko, że powinien być nowy wskaźnik referencyjny, który do końca 2027 roku całkowicie zastąpi WIBOR. Tymczasem Ministerstwo Finansów ma duże wątpliwości czy przygotowany nowy wskaźnik, WIRON, w dostatecznym stopniu chroni użytkowników, zwłaszcza zaciągających kredyty hipoteczne na rynku nieruchomości, przed ryzykami.

Czy będzie można ubiegać się o wcześniejsze wyniki matur? Minister edukacji odpowiada

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała Rzecznika Praw Obywatelskich, że nie ma możliwości wcześniejszego przekazania wyników matur. Jednakże, dla osób planujących studia wyższe za granicą, np. w Danii czy Szwecji, możliwe jest wystawienie zaświadczenia o przystąpieniu do matury w 2024 r. Wyniki egzaminu będą znane 9 lipca.

REKLAMA

TVP miała zapłacić 200 tys. zł zadośćuczynienia. Teraz kwestionuje wyrok sądu

Telewizja Polska SA w likwidacji wydała oświadczenie, w którym kwestionuje decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącą Fundacji Otwarty Dialog. Spółka nie zgadza się z wysokością zasądzonego zadośćuczynienia oraz formą i skalą przeprosin.

Niższe rachunki za energię. To już oficjalne. UE przyjęła dyrektywę

Unia Europejska oficjalnie przyjęła w piątek nową, zmienioną dyrektywę dotyczącą poprawy efektywności energetycznej budynków. Nowe przepisy mają na celu pomóc mieszkańcom Europy w obniżeniu rachunków za energię, poprawić ich jakość życia i uruchomić falę renowacji na terenie całej UE.

REKLAMA