Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku

Wioleta Matela-Marszałek
Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku
Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku
Shutterstock
Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku w wyższej kwocie to ważna informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ile wynosi wsparcie? Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku – kwota

Ważne! Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2022 roku to 2119 zł miesięcznie.

W porównaniu do 2021 roku oznacza to wzrost o 148 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne - kwota

2022 rok

2021 rok

2119,00

1971,00 zł

W przypadku niepełnego miesiąca kwotę świadczenia pielęgnacyjnego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Następnie kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Warto pamiętać, iż kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Waloryzacja ta jest uzależniona od procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co to świadczenie pielęgnacyjne?

Ważne! Świadczenie pielęgnacyjne obok zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego należy do świadczeń opiekuńczych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną legitymującą się określonym przepisami orzeczeniem.

Dla kogo świadczenie pielęgnacyjne?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Wsparcie przysługuje tym osobom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Co istotne, przepisy określają łączne warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało osobom, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki.

Ważne! Na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego nie ma wpływu zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku na dziecko

Jak stanowi art. 17 ust. 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku na osobę dorosłą

Trybunał Konstytucyjny stwierdził jednak, że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13).

„Od realizacji ww. wyroku, w którym Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych uzależniający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, zależy kształt systemowego wsparcia opiekunów niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, którzy zakończyli aktywność zawodową lub jej nie podjęli z powodu konieczności zapewnienia stałej opieki niepełnosprawnemu członkowi rodziny” – podkreślała na początku września 2021 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha w odpowiedzi na interpelację poselską nr 25833. „Istotne jest, że realizacja systemowego wsparcia dla opiekunów niesamodzielnych osób niepełnosprawnych wymaga zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności, w oparciu o który możliwe będzie wyodrębnienie spośród osób niepełnosprawnych – osób faktycznie niesamodzielnych, których funkcjonowanie bezwzględnie wymaga pomocy opiekuna uprawnionego do odpowiednich świadczeń opiekuńczych” – czytamy w odpowiedzi na interpelację. Zdaniem Sochy „wprowadzenie zmian dotyczących zwiększenia wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym realizacja ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, będzie możliwe do zrealizowania po wcześniejszym zreformowaniu orzecznictwa o niepełnosprawności – tym samym kwestie te są nieodzownie ze sobą powiązane.”

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

Podobnie jest w sytuacji, gdy osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Kolejne wyłączenie dotyczą sytuacji, gdy na osobę wymagającą opieki:

 • inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 • inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne a gospodarstwo rolne

Jeżeli o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, to przysługuje ono odpowiednio:

 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W praktyce może to być ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna gminy. Warto zatem wcześniej dowiedzieć się czy danej jednostce została przekazana realizacja świadczeń rodzinnych. We właściwym urzędzie można uzyskać odpowiednie druki oraz informacje o niezbędnych załącznikach.

Wniosek online składa się za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Od kiedy świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o świadczenie warto złożyć w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu. W takiej bowiem sytuacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Późniejsze zawnioskowanie o świadczenie pielęgnacyjne będzie skutkowało przyznaniem go od miesiąca złożenia wniosku.

Co do zasady prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie ustalone na czas nieokreślony

Gdy jednak orzeczenie zostało wydane na czas określony, to prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie przysługiwało do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność orzeczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111; ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 1162);

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022 (M. P. z 2021 r., poz. 1021).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź >>
Polski Ład - Wynagrodzenia 2022. Rozliczanie płac w praktyce + ebook w PREZENCIE
Polski Ład - Wynagrodzenia 2022. Rozliczanie płac w praktyce + ebook w PREZENCIE
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(17)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Tak to ja
  2021-11-10 17:04:50
  A co z zasiłkiem pielęgnacyjnym? Przy takich cenach leków powinnien też być podniesiony.
  3
 • Lucyna
  2021-11-10 22:53:38
  A synowe nie dostają ani grosza (przykro nam,bo przecież synowa to nie rodzina można usłyszeć w PCPR)za opiekę nad niepełnosprawną teściową.Taki oto ład. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Kiedy w końcu ktoś zadba o to i zmieni tą absurdalną ustawę ? !!!
  4
  pokażodpowiedzi (1)
 • Basia
  2021-11-11 12:43:58
  Jestem rodziną zastępczą spokrewnioną , wychowuję niepełnosprawną wnuczkę, zrezygnowałam z pracy i przeszłam na emeryturę 12 lat temu. Zasiłek pielęgnacyjny jaki obecnie otrzymuję to 215,84. Jest to przykre że tak traktuje się rodziny spokrewnione, gdyby dziecko trafiło do domu dziecka pieniądze na nie poszły by dużo większe....
  1
 • Wojtek
  2021-11-10 21:41:12
  Powodzenia w walce o świadczenie. Mopsy i Kolegia Odwoławcze stawiają się ponad prawem i w zdecydowanej większości w nosie osoby chore i ich opiekunów i w nosie mają wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku w zakresie różnicowania osób niepełnosprawnych. Jedni opiekunowie dostają 2000 zł a drudzy zaledwie marne 620 złotych nie podnoszone od lat. W efekcie trzeba walczyć o prawo do świadczenia w Sądach Administracyjnych a i też często w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
  1
  pokażodpowiedzi (2)
 • Matka
  2021-11-10 17:22:54
  Przy świadczeniu pielęgnacyjnym powinni przyznać także stypendium socjalne. Przecież stypendium jest na dziecko a nie na rodzica. Przy dziecku orzeczeniem koszty rehabilitacji i leków także trzeba ubrać i zapewnić przyzwoite warunki mieszkaniowe. Przecież opiekunowie zajmują się chorymi dziećmi gdzie najpierwszym miejsca są wydatki rehabilitacji i leków. Takie dzieci także uczęszczają do szkoły. Przy takiej wysokości kwoty swiadczenie pielegnacyjne rodzice przekraczają próg dochodowy do dodatku mieszkaniowego i stypendium socjalnego dla ucznia szkoły podstawowej z orzeczeniem umiarkowym.
  5
 • Kasia
  2021-11-13 20:02:39
  Jak by to jest możliwe, mąż ma raka krtani, miałam opiekuńcze do końca września i przyznali mu orzeczenie o stopniu umiarkowanym,jak to możliwe,skoro to rak złośliwy i napis wymaga czasowej opieki,a rentę ma narazie do stycznia w stopniu znacznym.To skąd ma brać pieniądze na leczenie i dojazdy do lekarzy tym bardziej że choruje też na cukrzycę i astmę.Z renty musi utrzymywać rodzinę ponieważ też syn córka i ja jako żona też chorujemy mnie lekarz nie dopuści do pracy ponieważ mam problemy z rękami i kręgosłupem.
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Agnieszka Misiura 48 gimal com
  2021-11-13 08:28:02
  Na trzy lata później 2024 od 1 listopada 99, 99 zł od 1 listopada 99, 84 zł 2025 od 1 listopada 88, 84 zł 2026 jak ktoś ma mało 2015,84 zł
  1
  pokażodpowiedzi (2)
 • Agnieszka Misiura 48 gimal com
  2021-11-13 08:21:55
  2024 od 1 listopada 99, 99 zł ile będzie zasiłku rodzinnego jak ktoś ma mało 215,84
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
1 sty 2000
9 gru 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podwyżki cen gazu zostaną zminimalizowane – prezydent podpisał ustawę
Podwyżki cen gazu dla gospodarstw domowych zostaną zminimalizowane. Nowe przepisy mają na celu zapobiec skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r. W jaki sposób?
Reforma prawa karnego w Kościele – zmiana sankcji karnych
Reforma prawa karnego w Kościele katolickim weszła w życie w środę 8 grudnia 2021 r. Zmianie uległy m.in. przepisy dotyczące pedofilii w kościele. W jaki sposób? Jakie inne przepisy uległy modyfikacji, a jakie dodano?
Dodatek osłonowy – rząd przyjął projekt ustawy
Dodatek osłonowy, czyli element tarczy antyinflacyjnej, ma zrekompensować skutki dynamicznego wzrostu cen. Rząd pracuje nad przyjęciem regulacji prawnych.
Przedświąteczne zakupy - kiedy, ile pieniędzy
Przedświąteczne zakupy - kiedy Polacy ruszą do sklepów? Ile pieniędzy na nie przeznaczają? Na co zwracają uwagę, dokonując zakupu?
Inflacja czy lockdown - czego bardziej boją się konsumenci?
Inflacja czy kolejny lockdown - czego bardziej boją się polscy konsumenci? Jak długo kryzys będzie miał wpływ na nasze finanse? Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe?
Nowe obostrzenia - grudzień, święta 2021
Nowe obostrzenia na grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r. ogłosił 7 grudnia Minister Zdrowia Adam Niedzielski. Jakie obostrzenia od 15 grudnia wprowadza się w Polsce? Jakie są limity na Święta Bożego Narodzenia?
Sprzedaż produktów rolnych z własnego gospodarstwa ma być łatwiejsza – nowe regulacje prawne
Sprzedaż produktów rolnych z własnego gospodarstwa została ułatwiona. Nowe regulacje określa Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników. Jakie nowe regulacje przewidział ustawodawcza?
Rekrutacja zdalna - zmiana trendu [BADANIE]
Ponad 50% Polaków ubiegających się o pracę brała już udział w rekrutacji online. Czy jest to istotny czynnik dla osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych?
Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 r. – planowane zmiany
Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 r. ma być dostosowana do ostatnich zmian przepisów. Czego będą dotyczyły planowane zmiany?
Ustawa o KZP niedopracowana [KOMENTARZ]
W dniu 11 października 2021 roku weszła ustawa o kasach zapomogowo pożyczkowych. Ustawa była procedowana bardzo szybko i można powiedzieć, że jest mocno niedopracowana. W tym artykule omówię tylko kilka nieprzemyślanych nieprecyzyjnych rozwiązań.
Stopień alarmowy ALFA-CRP. Co oznacza?
Stopień ALFA-CRP został wprowadzony na obszarze całego kraju. Czego dotyczy i co oznacza? Do kiedy obowiązuje?
Ugody frankowe mBanku - rozpoczęcie pilotażu
W ramach ugody frankowej klienci mBanku będą mogli przeliczyć zaciągnięty w przeszłości kredyt frankowy na złotówki i odzyskać część wyliczonej różnicy. Jaką część i na jakich zasadach proponuje mBank?
Święta i Sylwester poza domem – ceny
Święta i Sylwester poza domem – ceny. Ktoś, kto dawno nie wyjeżdżał do hotelu może być w szoku. Stawki za dobę w polskich kurortach są często o 20-30% wyższe niż przed epidemią. Dotyczy to sylwestrowego weekendu, który jest szczególnie drogi – prawie o połowę droższy niż np. Wigilia.
Zakupy przedświąteczne – jak dbać o bezpieczeństwo?
Zakupy przedświąteczne mogą wykorzystać oszuści. Policja podpowiada na co uważać i jak zadbać o bezpieczeństwo.
Całkowity zakaz aborcji - projekt odrzucony w pierwszym czytaniu
Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Jakie były założenia projektu?
Rodzinny kapitał opiekuńczy od 2022 r.
Rodzinny kapitał opiekuńczy od 1 stycznia 2022 r. będzie przysługiwał na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia.
Zboczenie działania oraz błąd co do osoby przy dokonaniu zabójstwa
Zapewne każdy karnista spotkał się z pojęciami: „Aberratio ictus vel iactus (z łac. „zboczenie działania” oraz „error in persona” (z łac. „błąd co do osoby”).
Emerytury i renty z KRUS - kwoty przychodu od 1 grudnia 2021 r.
Od 1 grudnia 2021 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS.
KE zamknęła postępowanie naruszeniowe przeciwko Polsce
Komisja Europejska zamknęła postępowanie naruszeniowe przeciwko Polsce dotyczące regulacji emerytalnych dla sędziów Sądu Najwyższego.
Wniosek o paszport – planowane zmiany
Wniosek o paszport nie będzie składany w papierowej formie. To jedna z wielu zmian, jakie zakłada nowa ustawa o dokumentach paszportowych.
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach szansą na reset urzędów wojewódzkich?
W cieniu kontrowersyjnych zmian dotyczących nielegalnego przekraczania granicy rząd przygotowuje znaczne zmiany w udzielaniu zezwoleń na pobyt w Polsce. Na ujawnienie końcowego projektu musieliśmy czekać wiele miesięcy, a poprzednie zmiany przepisów migracyjnych miały charakter doraźny i dotyczyły głównie sytuacji na wschodniej granicy Polski.
Jakie warunki należy spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?
Upadłość konsumencka to coraz częściej pojawiające się sformułowanie zarówno w mediach jak i pośród najbliższych. Wielu zadłużonych Polaków zadaje sobie pytanie, czy ich problemy finansowe są „wystarczające”, aby móc się oddłużyć, czy dłużnik musi spełniać jakieś warunki, a nawet niejednokrotnie sądzą, że to rozwiązanie nie jest odpowiednim do pozbycia się swoich problemów. Jak wygląda to w praktyce?
Krajowy Rejestr Zadłużonych - nowe przepisy weszły w życie
Weszły w życie przepisy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jakie dane znajdą się w nowym systemie?
Ochrona sygnalistów – przepisy, zakres. Kto i jak będzie chroniony?
Ochrona sygnalistów. Firmy czekają nadal na wejście w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która stanowić ma implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Przepisy chroniące sygnalistów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy, powinny zostać implementowane do polskiego porządku prawnego najpóźniej 17 grudnia 2021 r.
Rosnącej inflacji obawia się większość konsumentów [RAPORT]
Z raportu Intrum ”European Consumer Payment Report 2021” wynika, iż 8 na 10 konsumentów w Polsce obawia się rosnącej inflacji.