reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Zasiłek dla bezrobotnych > Przez ile można pobierać zasiłek dla bezrobotnych

Przez ile można pobierać zasiłek dla bezrobotnych


Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych uzależniony jest od wielu czynników. Szczególnie ważna jest stopa bezrobocia na terenie powiatu, z urzędu pracy którego pobierany jest zasiłek.

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mogą go otrzymywać:

* 6 miesięcy – w przypadku bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

* 12 miesięcy - dla bezrobotnych:

  • zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
  • powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
  • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Okres pobierania zasiłku przez okres 6 lub 12 miesięcy oraz okres przedłużonego zasiłku dla kobiety, która urodziła dziecko ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku.

Warto podkreślić, że okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeśli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu. Ważne, jednak, bezrobotny, który zmienia miejsca zamieszkania zawiadomił o tym fakcie urząd powiatowy, w którym pobierał zasiłek. Bezrobotny musi się ponadto stawić w ciągu 14 dni, od zmiany miejsca zameldowania w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla jego nowego miejsca zamieszkania.

W przypadku dla bezrobotnych urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek w okresie 6 lub 12 miesięcy lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej zasiłek macierzyński.
Zatrudnienie a zasiłek

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia:

  • zatrudnienia,
  • innej pracy zarobkowej,
  • pozarolniczej działalności,
  • lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania tych sytuacji posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy zatrudnia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych.

To samo dotyczy osób,

  • powołanych i zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej;
  • bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy.

Osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki, wymagane do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych uzyskuje prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy zatrudnia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych.


reklama

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama