Kategorie

Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane

Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane /fot. Fotolia
Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane /fot. Fotolia
W umowie o roboty budowlane zarówno inwestor jak i wykonawca mogą stosować zapisy, które ochraniają ich interesy. Poniżej przedstawiamy najbardziej powszechne zabezpieczenia gwarantujące prawidłowe wykonanie umowy.

Gwarancja bankowa

To zabezpieczenie stosowane przez inwestora. Gwarancja dotyczyć może zwrotu zaliczki od wykonawcy, należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w terminie. Gwarancja może występować w dwóch podstawowych rodzajach, jako warunkowa i bezwarunkowa.

Gwarancja bezwarunkowa jest najkorzystniejsza, bowiem jest nieodwołalna i płatna na rzecz inwestora na jego żądanie. Wypłata gwarancji następuje w każdym przypadku niedotrzymania warunków umowy przez wykonawcę a inwestor nie musi udowadniać uchybień wykonawcy. Ponieważ tego typu gwarancja jest bardzo rygorystyczna więc w umowach jej czysta postać znajduje się rzadko. Z reguły warunki wypłaty gwarancji są modyfikowane w ten sposób, że możliwość skorzystania z gwarancji przez inwestora jest uzależniona od potwierdzenia przez osobę trzecią naruszenia warunków umowy. Najczęściej osobą potwierdzającą ewentualne uchybienia wykonawcy jest inspektor nadzoru.

W przypadku gwarancji warunkowej wypłata środków jest uzależniona od spełnienia określonego warunku. Jako przykład można powołać dostarczenie przez inwestora potwierdzenia odbioru wezwania do zapłaty wysłanego do wykonawcy lub przedłożenie wyroku sądu arbitrażowego lub powszechnego.

Każda gwarancja bankowa musi określać terminy na zgłoszenie roszczeń z gwarancji, osoby do tego uprawnione i terminy jej wykonania przez bank. Popularność gwarancji bankowej wynika z tego, że pozwala ona uzyskać zapłatę bez konieczności prowadzenia procesu sądowego.

Zobacz serwis: Nieruchomości

Gwarancja bankowa zwrotu otrzymanej zaliczki

Gwarancje tą inwestor otrzymuje od banku wykonawcy. Dotyczy to sytuacji gdy wykonawca otrzymuje zaliczkę a inwestor chce zabezpieczyć jej zwrot w razie naruszenia warunków umowy. Gwarancja powinna być co najmniej równa kwocie otrzymanej zaliczki.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania

Zabezpiecza ona prawidłowe wykonanie prac budowlanych i pozostałych obowiązków wykonawcy (prawidłowe usunięcie wad). Zwyczajowo jej wysokość wynosi od 5 do 10 procent całkowitej wartości robót określonych w umowie. Tego rodzaju gwarancja obowiązuje do dnia końcowego odbioru robót budowlanych i potwierdzenia przez inwestora ich nieprawidłowości.

Gwarancja bankowa usunięcia wad i usterek

Jest ona udzielana często łącznie z gwarancją dobrego wykonania. Udzielana jest przez wykonawcę na czas trwania gwarancji lub rękojmi po odbiorze prac budowlanych. Jej wysokość zwyczajowo wynosi 2-3% wartości zrealizowanych prac. Często wartość gwarancji określona jest w sposób zmienny to jest największą wartość ma w pierwszym roku od daty końcowego odbioru, a potem następuje jej znaczne zmniejszenie.

Kaucja gwarancyjna

To zabezpieczenie polega na wpłacie określonej kwoty na rzecz wykonawcy przez inwestora. Inwestor zatrzymuje otrzymane środki pieniężne przez cały okres trwania umowy. Popularną formą kaucji gwarancyjnej jest otrzymywanie przez inwestora uzgodnionej kwoty pieniężnej stanowiącej procent z każdej faktury wystawionej przez wykonawcę. Faktycznie wygląda to tak, że inwestor płaci za fakturę mniej a różnice zalicza na kaucję gwarancyjną.

Po odbiorze robót część kaucji gwarancyjnej np. 50% jest zwracana wykonawcy. Pozostałe środki inwestor zatrzymuje na zabezpieczenie usunięcia w terminie wad i usterek w okresie gwarancji lub rękojmi.

Prawo zawieszenia płatności lub odstąpienie od umowy

Prawo zawieszenia płatności jest zastrzegane na rzecz inwestora. Polega to na uprawnieniu do wstrzymania płatności za faktury wykonawcy gdy spóźnia się on z wykonaniem prac lub mino wezwania wykonuje prace niezgodnie z projektem. Z kolei prawo odstąpienia od umowy jest przewidziane w art.635 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, inwestor może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić, jeszcze przed upływem terminu do wykonania prac.

Kara umowna

Jest to jedna z najpopularniejszych form zabezpieczeń prawidłowego wykonania umowy. Kary zastrzegane są na wypadek wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki w wykonaniu obowiązków z umowy. To zabezpieczenie może być zastrzegane i na rzecz inwestora jak i wykonawcy. Dla inwestora należna jej wówczas gdy wykonawca nie wykonuje prac w uzgodnionym przez strony terminie. Z kolei na rzecz wykonawcy jest należna wtedy gdy inwestor na przykład nie przystępuje do odbioru robót.

Ta forma zabezpieczenia zwalnia z obowiązku udowodnienia wystąpienia szkody i jej rozmiaru. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale Izby Cywilnej z dnia 6 listopada 2003r. (sygn. akt III CZP 61/2003).

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

To zabezpieczenie jest uregulowane w art. 649 kodeksu cywilnego. Ten rodzaj gwarancji stanowi zabezpieczenie dla wykonawcy zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane. Może być ustanawiana zarówno dla generalnego wykonawcy jak i podwykonawców. Artykuł 6491§2 wymienia następujące formy takiej gwarancji:

 • gwarancję bankową;
 • gwarancję ubezpieczeniową;
 • akredytywę bankową;
 • poręcznie banku;

Wyboru formy dokonuje inwestor. Z kolei koszty ustanowienia takiego zabezpieczenia ponoszą inwestor i wykonawcy w częściach równych (art. 6491§3k.c.) Jeżeli inwestor odmówi ustanowienia gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez wykonawcę terminie, nie krótszym niż 45 dni  to wykonawca może odstąpić od umowy z winy inwestora.

Gwarancja należytego wykonania umowy a gwarancja jakości

Obie z wyżej wymienionych gwarancji wykonawca udziela inwestorowi. Między nimi zachodzi istotna różnica. Gwarancja należytego wykonania umowy dotyczy zachowania terminu i zupełności wykonania robót budowlanych. Natomiast gwarancja jakości to zabezpieczenie dotyczące należytej jakości zrealizowanych prac. Szczegółowe warunki gwarancji ustalane są przez strony albo w umowie o roboty budowlane albo w osobnym dokumencie. Strony ustalają przede wszystkim okres gwarancji, jej wysokość, osoby uprawnione, tryb zgłaszania wad i ich usunięcia.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?