Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Państwo i prawo

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Państwo i prawo
9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Państwo i prawo
W dniach 16-18 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się największe i najważniejsze wydarzenie dla małych i średnich przedsiębiorców nie tylko z Polski, ale i Europy oraz świata. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Infor.pl.

Wydarzenie organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach od ośmiu lat, co roku staje się coraz większą platformą dialogu, wymiany wiedzy i poglądów oraz doświadczeń między przedstawicielami świata biznesu, nauki i samorządu. Taka jest właśnie idea Kongresu: Biznes - Nauka - Samorząd - Razem dla Gospodarki, która przyświeca wydarzeniu od samego początku i stanowi fundament działania. Głównym celem Kongresu jest ukazanie wizerunku małych i średnich firm jako przedsiębiorstw, które w głównej mierze tworzą polską gospodarkę, oraz jednocześnie są podmiotami innowacyjnymi, które aspirują do ciągłego rozwoju, wymiany doświadczeń podbijając nie tylko rynek polski, ale również rynki zagraniczne.

W ciągu trzech dni Kongresu Katowice staną się sercem przedsiębiorczości. Program 9. edycji jest wyjątkowo bogaty, a lista prelegentów obfituje w znane nazwiska. Hasło przewodnie Kongresu SMART - SAFE - SOLUTIONS, nawiązuje do obecnie panującego trendu oraz głównego pytania, na które odpowiedź poznamy podczas wydarzenia – "Dzięki jakim innowacjom, inteligentnym i zarazem bezpiecznym rozwiązaniom sektor MŚP może zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój na rynku oraz odgrywać znaczącą rolę w gospodarce europejskiej i światowej?”

Tradycyjnie całość Kongresu dopełnią Targi Biznes Expo, które stanowią wyjątkową przestrzeń wystawienniczą połączoną ze strefą prezentacji, networkingu oraz eksperckich porad.

Rangę wydarzenia potwierdzają przyznane w tej edycji patronaty honorowe: Patronat Honorowy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Patronat Honorowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Patronat Honorowy Biura Rzecznika MŚP oraz Patronat Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja na: www.ekmsp.eu.

Ścieżka Państwo i prawo

Działalność wielu instytucji państwowych w sposób znaczący wpływa na codzienne zachowania biznesowe każdego przedsiębiorcy. Państwo poprzez tworzenie norm postępowania może zachęcać przedsiębiorców do podejmowania określonych aktywności, kreuje normy zachowań, które nie powinny być przekraczane, a także pełni rolę moderatora lub inicjatora określonych procesów rynkowych. Szereg zagadnień związanych z kodeksem pracy, polityką fiskalną państwa, zmianami w prawie spółek, firmami rodzinnymi, a także z przypadkami spornymi i mediacjami zostanie przedstawiony podczas ścieżki tematycznej Państwo i prawo.

W ramach ścieżki odbędą się m.in. Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP dotyczące stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, debata na temat kierunków zmian w światowej gospodarce w XXI wieku  przez pryzmat „opieki” państwa nad rosnącymi przedsiębiorstwami, panel z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców obejmujący stosunek między aktualną polityką fiskalną państwa a oczekiwaniami przedsiębiorców.

Pośród zagadnień znajdą się także coraz bardziej elastyczne formy zatrudnienia w świetle Kodeksu Pracy. Jakie korzyści i ograniczenia wynikają z ich stosowania? Dynamika panująca na rynku pracy wpłynęła na dopuszczenie na mocy prawa do stosowania takich forma elastycznego zatrudnienia jak: umowy terminowe (na czas określony, na zastępstwo), telepraca, praca na wezwanie, umowy cywilnoprawne, leasing pracowniczy, job sharing, job rotation, outsourcing, samozatrudnienie. Taka elastyczność możliwa do wprowadzenia w sektorze MŚP może być przewagą konkurencyjną.

Nie zabraknie tematów związanych z ryzykiem płynącym zarówno ze strony nieuczciwej konkurencji, jak i wynikającego z błędów popełnionych przez pracowników.

Wiele dobrze prosperujących firm to jednocześnie dzieło i sens życia ich założycieli. Podczas panelu poświęconego firmom rodzinnym pojawi się mnóstwo praktycznych porad związanych z sukcesją: tym, jak nią pokierować, by nie stracić tego, na co pracowało się intensywnie przez wiele lat i jak uniknąć konfliktów w rodzinie.

Szczegółowy plan ścieżki Państwo i prawo

  1. Stosowanie zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP
   Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Rada zajmuje się:
 • wspieraniem Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców,
 • monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP,
 • diagnozowaniem problemów i reagowaniem w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika,
 • opiniowaniem oraz opracowywaniem projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.
   
  1. Niewidzialna ręka rynku czy widzialna ręka państwa. Debata gości specjalnych Kongresu.
 • Kierunki zmian w światowej gospodarce w XXI wieku,
 • Międzynarodowe unie gospodarcze czy porozumienia bilateralne - jaką drogą pójdzie świat?
 • Czy „opieka” państwa nad rosnącymi przedsiębiorstwami jest możliwa i ma sens?
 • Zakres etatyzmu państwowego a konkurencyjność krajowej gospodarki.

  1. Aktualna polityka fiskalna państwa a oczekiwania przedsiębiorców. Panel z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
 • Polityka podatkowa państwa w kontekście realizowanych programów socjalnych.
 • Działania podejmowane przez rząd na rzecz przedsiębiorców - ocena skuteczności.
 • Obawy i niepokoje przedsiębiorców - czy są zasadne?
 • Propozycje zmian w systemie podatkowym i fiskalnym.

  1. Elastyczne formy zatrudnienia w świetle Kodeksu Pracy
 • Czy elastyczny rynek pracy jest koniecznością wynikającą z dynamicznego i innowacyjnego otoczenia?
 • Korzyści i ograniczenia wynikające ze stosowania elastycznych form zatrudnienia.
 • Charakterystyka wybranych elastycznych form zatrudnienia, ich wady i zalety:

* umowy terminowe (na czas określony, na zastępstwo),

* telepraca,

* praca na wezwanie,

* umowy cywilnoprawne,

* leasing pracowniczy,

* job sharing,

* job rotation,

* outsourcing,

* samozatrudnienie.

 • Elastyczność pracy jako przewaga konkurencyjna.

  1. Prawo spółek – sposoby minimalizacji ryzyka prowadzenia biznesu
 • Czynniki wpływające na ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Najbardziej bezpieczne formy organizacyjne prowadzenia biznesu.
 • Najskuteczniejsze sposoby zabezpieczenia wykonania umów i płatności.
 • Ochrona kapitału intelektualnego firmy oraz przeciwdziałanie nagłym odejściom specjalistów.
 • Minimalizacja ryzyka związanego z błędami popełnionymi przez pracowników.
 • Odpowiedzialność doradców i konsultantów za rezultaty swoich porad.

  1. Prawo karne w biznesie

Przedmiotem panelu będzie wskazanie przedsiębiorcom zagrożeń związanych z nieuczciwymi/przestępczymi działaniami innych osób i podmiotów oraz środków zapobiegawczych mających uchronić ich przed staniem się ofiarą takiego przestępstwa. Przestępstwa gospodarcze/działania oszukańcze są jednym z ryzyk prowadzenia działalności gospodarczej, stanowią także ukryte koszty jej prowadzenia. Panelistami będą osoby, które posiadają zarówno wiedzę z zakresu przestępczości gospodarczej, jak i doświadczenie w jej zwalczaniu. Pokazane zostaną przykłady oszustw wykorzystywanych w biznesie oraz sposoby zapobiegania takim praktykom.

  1. Spory korporacyjne - kryzys w firmie

Przedmiotem panelu będą spory korporacyjne, do których dochodzi pomiędzy wspólnikami, organami spółek (zarządy, rady nadzorcze) oraz ich członkami. Panelistami będą uczestnicy sporów korporacyjnych. Pokazane zostaną przykłady sporów, ich przyczyny oraz sposoby ich rozwiązywania.

  1. Mediacja w biznesie – alternatywa dla sporów sądowych
 • Koszty i przewlekłość postępowań sądowych.
 • Ekonomia w prawie – wybór mediacji.
 • Mediacja w sporach z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Zalety i korzyści z mediacji.

  1. Firmy rodzinne. Jak optymalnie ułożyć stosunki właścicielskie przy sukcesji

79% polskich firm nie ma planu na przyszłość. Nie ma też świadomości, jak bardzo jest on istotny. W  większości przypadków sukcesja kojarzy się co najwyżej z przekazaniem zarządzania lub majątku następcom. To podstawowy błąd, który prowadzić może do katastrofy rodzinnej. Jeżeli nie chcesz, by Twój sukces – firma, był przyczyną problemów Twojej rodziny w następnych pokoleniach, powinieneś dowiedzieć się jakich błędów unikać.

 • Wiele dobrze prosperujących firm to jednocześnie dzieło i sens życia ich założycieli. Jak nim pokierować, by nie stracić tego, na co pracowało się tak intensywnie przez wiele lat?
 • Jak uniknąć konfliktów w rodzinnie? Kto powinien stać się właścicielem firmy, a kto nią zarządzać? Jaką prowadzić politykę inwestycyjną?
 • Dlaczego ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej nie jest rozwiązaniem docelowym nawet dla MŚP?

10. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – krok po kroku

 • Zasady i możliwości zatrudniania cudzoziemców w Polsce w 2019 roku – co pracodawca powinien wiedzieć,
 • Analiza wniosków i wymogów - jak szybko i skutecznie zatrudnić cudzoziemca,
 • Doświadczenia pracodawców zatrudniających cudzoziemców - drobne błędy, poważne konsekwencje i jak ich uniknąć.

  1. Jak szybko i sprawnie wdrożyć PPK w firmie?

Oferta PPK – PKO TFI

 • Prezentacja instytucji zarządzającej (pozycja rynkowa, doświadczenie w zarządzaniu funduszami).
 • Szczegóły oferty PPK (zakres oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty, przypisane im opłaty za zarządzanie, polityka inwestycyjna).
 • Warunki administracji (prezentacja panelu dla pracodawcy i pracownika oraz ich funkcjonalności, zasady łączenia panelu pracodawcy z systemem kadrowo-płacowym Klienta.
 • Wsparcia Klientów we wdrożeniu PPK (poinformowanie pracowników o PPK oraz prezentacja niezbędnych materiałów informacyjnych).
 • Zasady podpisania umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK.

Przybliżenie tematyki pracowniczych planów kapitałowych („PPK”)

 • Określenie w jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany do wdrożenia PPK.
 • Wskazanie obowiązków pracodawców związanych z przygotowaniem do wdrożenia PPK.
 • Przedstawienie struktury wpłat do PPK oraz związanych z nimi obowiązkami dla pracodawców.
 • Omówienie praktycznych rozwiązań związanych z zawarciem umów o zarządzanie i prowadzenie PPK.

  1. Jak technologia może wesprzeć organizację we wdrożeniu i zarządzaniu pracowniczymi planami kapitałowymi?

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawcy, a dobrowolny dla pracownika, system długotrwałego oszczędzania, którego celem jest gromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur. Wdrożenie do firmy PPK, to proces który należy dobrze zaplanować. Odpowiedź na potrzeby organizacji stanowią systemy klasy ERP, zyskujące coraz większą popularność w polskich przedsiębiorstwach. Podczas warsztatu omówione zostaną najważniejsze etapy wdrożenia PPK w organizacjach, wraz z praktycznymi przykładami rozwiązań technologicznych obsługujących poszczególne wymagania.

  1. Prawo spółek – rok 2019: nowe regulacje, nowe możliwości, nowe wyzwania.

__________________________________________________________________________

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Współgospodarze: Województwo Śląskie, Miasto Katowice, Wojewoda Śląski

Współorganizatorzy: Politechnika Śląska, Województwo Małopolskie, Uniwersytet Śląski

Patronat honorowy: Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego,

Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Parlamentu Europejskiego
Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym Biura Rzecznika MŚP

Linki do wydarzeń:
Europejski Kongres MŚP:
https://tiny.pl/tfghx

Targi Biznes Expo: https://tiny.pl/tf51c

Samorząd Wspiera MŚP: https://tiny.pl/tf9d6

Obserwuj nas w Social Mediach: KongresMSP

Facebook…….LinkedIn…….Instagram…….Twitter…….YouTube

Informacji na temat Europejskiego Kongresu MŚP udziela:

Ewa Kowacz | tel. 510 212 962  |mail: ekowacz@rig.katowice.pl

Biuro Prasowe Europejskiego Kongresu MŚP:

Agnieszka Skowronek | tel.  577 012 223|mail: biuroprasowe@moma-marketing.pl

Patrycja Sopalska | tel.  500 200 904|mail: biuroprasowe@moma-marketing.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Ustawa została uchwalona w 1964 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
  Jak wyrobić paszport? Wszystko, co musisz wiedzieć
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 oraz do strefy Schengen kilka lat później sprawiło, że paszporty stały się w jakimś sensie zbędne. Każdy może przekroczyć pieszo granice z Niemcami lub Czechami i nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak na strefie Schengen świat się nie kończy. Wycieczka w dalsze rejony świata wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Od czego zacząć, aby wyrobić paszport?
  Przemoc domowa - MS zapowiada nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje kolejne narzędzia, mające przeciwdziałać przemocy domowej. Na jakim etapie jest projekt?
  Wakacje kredytowe tylko dla osób zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe
  Wakacje kredytowe mają być dostępne dla osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach, które sfinansowały nim zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mającej je wprowadzić do polskiego systemu prawa. Jakie założenia przyjął projektodawca?
  Kredyt bez wkładu własnego – nowe limity ceny m2
  Kredyt bez wkładu własnego niesie za sobą ograniczenia, np. limity cen metra kwadratowego kupowane mieszkania. Portal GetHome.pl sprawdził, jak duża jest obecnie w największych miastach oferta mieszkań do kupienia za taki kredyt.
  Emerytura rolnicza a działalność gospodarcza - zmiany
  Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób – poinformowała we wtorek w Świerczach (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Premier: rozważamy przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. w całości lub części
  Premier zapowiada przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. - rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów - UOKiK opracowuje zasady
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów jest problemem związanym z intensywnie rozwijającym się rynkiem mediów społecznościowych i brakiem transparentnych zasad. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy przygotowania nad zbiorem zasad związanych z treściami sponsorowanymi. Jakie to będą zasady?
  Wniosek o „żłobkowe” do 31 maja 2022 r. - czy warto złożyć?
  31 maja 2022 r. upływa ważny termin dla rodziców wnioskujących o tzw. świadczenie żłobkowe. Czy warto się spieszyć?
  Bilet z drugiej ręki - jak uniknąć problemów?
  O czym pamiętać kupując bilet z drugiej ręki? Na jakie przepisy dotyczące odsprzedaży biletów warto zwrócić uwagę?
  Kredyt sędziego a sprawa "frankowa" - uchwała SN
  Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu frankowego nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy ze sprawy dotyczącej roszczeń wynikających z umowy zawartej przez ten bank z innym podmiotem - wynika z uchwały Sądu Najwyższego.
  Koniec stanu epidemii w Polsce od poniedziałku 16 maja
  Koniec stanu epidemii w Polsce następuje z dniem 16 maja. Zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego - wynika z rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Co się zmienia?
  Krajowy Plan Odbudowy. Ustawa o SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE
  KPO dla Polski. Czekamy na formalną akceptację kolegium unijnych komisarzy, to jest kwestia kilku, kilkunastu dni - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller pytany o Krajowy Plan Odbudowy. Podkreślił, że projekt dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE.
  Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 - wątpliwości konstytucyjne wobec ustawy
  Zmiany w Polskim Ładzie. Koalicja Obywatelska wstrzymała się w Sejmie od głosu w głosowaniu nad nowelą ustawy, która obniża dolną stawkę PIT z 17 na 12 procent, bo nie zostały przyjęte poprawki zgłoszone przez nasz klub - mówi poseł Jarosław Urbaniak. Jak ponadto ocenił, nowela ustawa może być sprzeczna z konstytucją.
  MS: sądy znacznie przyspieszyły
  Średni czas postępowań w 2022 r. skrócił się o prawie dwa miesiące - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Co wpływa na przyspieszenie pracy sądów?
  Dodatkowy termin na pierwsze przesłanie prądu z OZE do sieci [Sejm]
  Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska z poprawką, która wydłuża do 16 lipca 2024 r. termin pierwszego wprowadzenia energii do sieci przez nowych wytwórców prądu z OZE.
  Frankowicze - SN uwzględnił skargi nadzwyczajne Prokuratora Generalnego
  Sąd Najwyższy uwzględnił 2 z 15 dotychczas skierowanych przez Prokuratora Generalnego skarg nadzwyczajnych w obronie frankowiczów i uchylił w całości zaskarżone nakazy zapłaty Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
  KE proponuje nowe przepisy chroniące dzieci przed wykorzystaniem seksualnym
  Komisja Europejska uważa, że obecny system oparty na dobrowolnym wykrywaniu i zgłaszaniu takich przypadków przez przedsiębiorstwa okazał się niewystarczający, aby zapewnić dzieciom dostateczną ochronę.
  Pandemia już nie chroni przed eksmisją - powrót eksmisji lokatorów
  Od kiedy obowiązuje zniesienie zakazu eksmisji? Co to oznacza dla właścicieli i lokatorów? Jakie są najczęstsze powody postępowania eksmisyjnego?
  Wadliwie zwołane zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Czy uchwała jest ważna?
  Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że błędy w zakresie zwołania i przeprowadzenia zebrania wspólnoty mieszkaniowej są istotne, jeśli miały one wpływ na wynik głosowania oraz przyjęte uchwały. Osoba zainteresowana podważeniem uchwał powinna np. wykazać, że wadliwe zwołanie zebrania wspólnoty miało związek z wynikiem późniejszego głosowania. Trzeba pamiętać, że oprócz uchylenia uchwały na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali, możliwe jest też złożenie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały (z wykorzystaniem art. 189 kodeksu postępowania cywilnego).
  Makijaż permanentny lub tatuaż z odpowiednim tuszem - radzi GIS
  Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, iż wymagania dla tuszy do tatuażu i makijażu permanentnego zostały określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.
  Kiedy 14. emerytura w 2022 r.?
  Kiedy zostanie wypłacona 14. emerytura w 2022 r.? Kto otrzyma świadczenie? Zasady dotyczące przyznawania czternastek emerytom i rencistom zawiera projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.
  Kiedy obywatel Ukrainy powinien zgłosić w ZUS wyjazd z Polski?
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnych zasadach dotyczących obywateli Ukrainy, którzy otrzymają wsparcie w ramach programów 500+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego.