| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pomoc prawna > Sądy > Do jakiego sądu pozew o zapłatę?

Do jakiego sądu pozew o zapłatę?

Aby powództwo było ważne należy składać je do właściwego sądu. Właściwość sądu jest kluczową sprawą w każdym postępowaniu sądowym. Jaki sąd jest właściwy do rozpatrywania spraw związanych z roszczeniami o zapłatę?

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty jest uregulowany w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 498 tego kodeksu, nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego. A zatem w każdej sprawie o zapłatę określonej sumy pieniężnej dopuszczalne jest wydanie nakazu zapłaty, bez względu na wysokość świadczenia, a także tytuł prawny jako podstawę roszczenia.

W przypadku, gdy tylko niektóre z roszczeń w sprawie nadają się do rozpoznania w postępowaniu upominawczym – tylko wobec tych można zastosować nakaz zapłaty. Co do pozostałych roszczeń należy odmówić wydania tego nakazu i rozpoznać je w trybie zwykłego postępowania.

Zgodnie z art. 3531 Kodeksu postępowania cywilnego do nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu upominawczym, stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, przede wszystkim przepisy dotyczące prawomocności wyroków.

Właściwość sądu przy nakazie zapłaty

Zasadniczo powództwo wytacza się przed sądem pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania – tak stanowi art. 27 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozew w postępowaniu nakazowym powinien zostać skierowany do sądu, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Postępowanie nakazowe należy do właściwości rzeczowej sądów rejonowych, ale jeśli wartość sporu przekracza 75 000 zł (w postępowaniu w sprawach gospodarczych 100 000 zł) – właściwy do rozpatrzenia sprawy jest sąd okręgowy.

Zobacz: Jak usprawiedliwić nieobecność świadka w sądzie?

Umowne uregulowanie właściwości sądu

Art. 46 Kodeksu postępowania cywilnego, stanowi, że strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub, jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Strony mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla takich sporów.

Zapis określający sąd właściwy może wyglądać następująco: „Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwy dla położenia przedmiotu najmu”.

Należy jednak pamiętać o właściwości wyłącznej, której nie można wyłączyć zapisem sądu. Właściwość ta dotyczy powództw o własność lub inne prawa rzeczowe, o posiadanie czy naruszenie posiadania – te powództwa można wytoczyć jedynie przed sądem właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Zobacz serwis: Pomoc prawna

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »