Kategorie

Zwrot kosztów podróży służbowej w 2017 r.

Elżbieta Chojnowska
Zwrot kosztów podróży służbowej w 2017 r./Fot. Fotolia
Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej. Warunki zwrotu tych kosztów są zazwyczaj zawarte w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania bądź w umowie o pracę.

Wyrok SA w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2013 r. III AUa 170/13 przybliża nam pojęcie podróży służbowej: „Dla oceny czy mamy do czynienia z podróżą służbową istotne jest ustalenie miejsca początkowego podróży, zwłaszcza w sytuacji, gdy pracownik ma określone stałe miejsce wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy. W takim przypadku tylko wtedy mamy do czynienia z podróżą służbową, gdy pracodawca zleci pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem stałego wykonywania pracy.”

Zobacz serwis: Praca

Gdzie szukać regulacji dotyczących zwrotu kosztów podróży służbowej?

Po powrocie z kilkudniowej delegacji lub innego rodzaju podróży służbowej zastanawiamy się w jakiej wysokości powinniśmy otrzymać zwrot kosztów z tego tytułu. Zgodnie z art. 775 § 3 k. p. w pierwszej kolejności musimy szukać tych informacji w zbiorowym układzie pracy lub regulaminie wynagradzania obowiązującym w zakładzie pracy. Jeżeli Twój pracodawca nie jest objęty zbiorowym układem pracy lub nie ma obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania, warunki zwrotu kosztów powinny zostać zawarte w umowie o pracę. Zgodnie z art. 775 § 5 k. p. w sytuacji braku potrzebnych nam informacji w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania bądź umowie o pracę należy sięgnąć do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej. W niniejszym rozporządzeniu znajdziemy szczegółowe zasady zwrotu kosztów podróży służbowej. Należy również podkreślić, iż według art. 775 § 4 k. p. pracodawca nie może ustalić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę mniej korzystnych warunków dotyczących zwrotu kosztów podróży służbowej od tych określonych we wspomnianym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej.

Każde postanowienie układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania bądź umowy o pracę mnie korzystne dla pracownika niż obowiązujące przepisy prawa pracy, jest nieważne.

Reklama

Do powyższej zasady nawiązuje wyrok SN z dnia 7 lipca 2016 r. I PK 211/15: „Przepisy wykonawcze ustalają minimalny standard wszystkich świadczeń z tytułu podróży służbowych (diet oraz zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków), które w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę mogą być uregulowane korzystniej dla pracownika. W razie braku takich regulacji lub uregulowania mniej korzystnego dla pracownika, zastosowanie będą miały przepisy wykonawcze.”

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej należności przysługujące pracownikowi możemy podzielić na diety i zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejskiej, noclegów oraz innych udokumentowanych wydatków.

Zobacz: Prawa pracownika

Dieta za podróż krajową

Zgodnie z § 7 rozporządzenia dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Zwrot z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) w następujący sposób:

 • jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
 1. mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
 2. od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
 3. ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
 1. do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
 2. ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Należy również pamiętać, iż w sytuacji, gdy nie rozliczyliśmy opłaty za nocleg w czasie podróży służbowej zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia (nie przedstawiliśmy rachunku), przysługuje nam ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150 % diety.

Redakcja poleca: Podróże służbowe. Rozliczenia podatkowe w firmie

Pracownik wyjechał w podróż służbową 09.01.17 r. o godz. 12. Powrócił z niej o godz. 18 dnia 13.01.16 r. W jakiej wysokości przysługuje mu dieta? Będąc w podróży pełne 4 doby oraz 6 godzin przysługuje mu dieta w wysokości 4x30+50%z30 zł = 135 zł. Oprócz tej diety otrzyma również ryczałt za 4 noclegi czyli 4x150%z30 = 180 zł. Łączna należność to 315 zł.

Koszty udokumentowane

Odrębną kategorię należności przysługujących pracownikowi stanowią koszty przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejskiej, noclegów oraz innych udokumentowanych wydatków. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu bądź paliwa. Inne niezbędne wydatki określone w § 2 pkt. 2 lit. d rozporządzenia obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży.

Zobacz: Pracodawca

Zgodnie z § 5 rozporządzenia pracownik musi rozliczyć powyższe koszty w terminie 14 dni od powrotu z podróży. Jednocześnie musi przedstawić pracodawcy dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki.

Dieta za podróż zagraniczną

Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Do omawianego rozporządzenia jest dołączony załącznik określający wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limit na nocleg w poszczególnych państwach. Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości. Za niepełną dobę podróży zagranicznej:

 • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
 • ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
 • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Według  § 15 rozporządzenia za każdą dobę pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 25% diety. Natomiast za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu.

Zobacz też: Praca za granicą

Pracownik odbył zagraniczną podróż służbową do Aten. Dnia 09.01.17 r. jego samolot kierujący się bezpośrednio do stolicy Grecji wystartował o godz. 12 (początek podróży). Dnia 13.01.17 r. o godz. 18 pracownik znalazł się na pierwszym polskim lotnisku (koniec podróż). Według załącznika do rozporządzenia w tym wypadku kwota diety za dobę podróży wynosi 48 EUR, zaś limit na nocleg 140 EUR. Pracownik spędził w podróży zagranicznej 4 pełne doby i 6 godzin, w tym jedną dobę na skutek choroby przeleżał w ateńskim szpitalu. Zatem przysługuje mu dieta w wysokości 3x48 + 25%z48 + 1/3z48 = 172 EUR. Nie przedłożył rachunku za 4 noclegi, dlatego też przysługuje mu ryczałt w wysokości 4x 25%z140 = 140 EUR

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 167)
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.

  Kapitał rodzicielski - od kiedy?

  Ustawa w sprawie kapitału rodzicielskiego ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. O szczegółach mówiła minister rodziny Marlena Maląg.

  Wniosek o dowód osobisty online jeszcze tylko przez 50 dni

  To ostatnie 50 dni na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach, które wejdą w życie w sierpniu.

  Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.

  Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

  15 czerwca 2021 r. przypada Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc jest problemem, który dotyka seniorów na całym świecie.

  Kara pozbawienia wolności nie tylko w zakładzie karnym

  Osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, mają do wyboru dwie instytucje prawne, które dają im możliwość odbycia tej kary poza zakładem karnym.

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.

  Wzrosła liczba dzieci zmuszonych do pracy [RAPORT]

  Liczba dzieci zmuszonych do pracy wzrosła po raz pierwszy od dwóch dekad. Tak wynika z raportu opublikowanego przez UNICEF i Międzynarodową Organizację Pracy.

  Jakie obostrzenia na wakacje 2021 r.?

  Jakie obostrzenia przewidziano na wakacje w 2021 r. Co z hotelami i obiektami kultury?

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci. Po przedłużonym lockdownie i związanych z pandemią obostrzeniach zbliżające się lato 2021 jest jednym z najbardziej wyczekiwanych okresów od kilku lat. Mimo że w ubiegłym roku zmuszeni byliśmy zmienić wiele wakacyjnych planów podróży (według badań CBOS zrobiła to ponad jedna trzecia z nas[1]), część rodaków wybrała się na wypoczynek – w kraju lub za granicą. Spora część z nas urlop planuje również w nadchodzących miesiącach. Czy jesteśmy teraz skłonni bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdów i jakie mamy w tym zakresie priorytety?

  Alimenty, kredyty, koszty sądowe - jakie długi w 2021 r.?

  Wartość nieopłaconych w terminie bieżących rachunków, alimentów czy kosztów sądowych oraz rat kredytów po I kwartale 2021 r. wynosi prawie 80 mld zł.

  Dr Anna Stasiak-Apelska: Hejt jest wszechobecny

  „Hejtowanie w Internecie ma negatywne i poważne konsekwencje dla obydwu stron” – przekonuje dr Anna Stasiak-Apelska – radca prawny.

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów w 2021 r.?

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów od września 2021 r. - to zmiany, które poparła senacka komisja ustawodawcza.

  Senat za zasiłkiem pogrzebowym dla nowej grupy uprawnionych

  Zasiłek pogrzebowy miałby przysługiwać nowej grupie uprawnionych. Senackie komisje poparły projekt, zakładający wsparcie rodziców dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić..

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii [BADANIE]

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii - badanie wykazało, że cudzoziemcy chętnie przedłużają pobyt i pracę w Polsce na czas pandemii. Pojawia się jednak pytanie - co potem?

  Czy konsumenci rozróżniają oryginalne i podrobione towary?

  Konsumenci nadal mają trudności z rozróżnieniem towarów oryginalnych i podrobionych. Na problem zwraca uwagę Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

  Prawnik do porodu? Pomocy szukamy nie tylko przy rozwodzie

  Prawnik do porodu czy mediator to coraz częstsze oczekiwania osób szukających pomocy prawnej. Prawnicy rodzinni zajmują się już nie tylko rozwodami czy alimentami.

  Świadczenia rodzinne bez zmian przynajmniej do 2024 r.?

  Świadczenia rodzinne zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Dotyczy to zarówno kryteriów, jak i kwot. Tak wynika z propozycji Rady Ministrów.

  Kiedy jest Dzień Ojca w 2021 r.?

  Dzień Ojca w Polsce będziemy obchodzić 23 czerwca 2021 r. To dobry moment na poznanie praw taty w pracy.

  Świadczenie wyrównawcze - zmiany od czerwca 2021 r. [AUDIO]

  Świadczenie wyrównawcze od 1 czerwca 2021 r. przysługuje również wtedy, gdy działacz opozycji komunistycznej ma przyznaną rentę rodzinną.

  Kiedy dziecko może jechać z przodu i kiedy bez fotelika?

  Jak do jazdy dzieci w przodzie oraz do jazdy bez fotelika odnosi się prawo o ruchu drogowym? Oto aktualne zasady.