Kategorie

Obowiązki pracodawcy wobec telepracownika

Emilia Panufnik
Obowiązki pracodawcy wobec telepracownika. / fot. Shutterstock
fot.Shutterstock
Obowiązki pracodawcy w stosunku do telepracownika są co do zasady identyczne jak w stosunku do każdego zatrudnionego. Do dodatkowych obowiązków pracodawcy wynikających z zatrudnienia w formie telepracy należą m.in.: zapewnienie pracownikowi sprzętu niezbędnego do świadczenia pracy zdalnie, ubezpieczenie sprzętu, pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu.

Telepraca -  obowiązki pracodawcy

Do obowiązków pracodawcy zatrudniającego telepracownika zaliczyć można:

 1. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 2. Obowiązek przedstawienia informacji o warunkach zatrudnienia,
 3. Obowiązek dostarczenia sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. Obowiązek ubezpieczenia sprzętu,
 5. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
 6. Obowiązek zapewnienia pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi sprzętu,
 7. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia powiększonego o ekwiwalent w przypadku używania sprzętu własnego pracownika,
 8. Obowiązek określenia zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi oraz w razie potrzeby przeprowadzenie instruktażu i szkoleń w tym zakresie,
 9. Obowiązek niedyskryminowania telepracownika,
 10. Obowiązek przyjęcia rezygnacji z telepracy w terminie 3 miesięcy.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Pracodawca tak jak w stosunku do każdego zatrudnionego, prowadzi dokumentację pracownicą telepracownika. Zakłada akta osobowe, prowadzi ewidencję czasu pracy, tworzy listę płac. Więcej informacji o dokumentacji pracowniczej i nowych zasadach znajdziesz tutaj >>>

4 sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej w 2019 r. - forma papierowa lub elektroniczna

Teczki osobowe – jakie zmiany obowiązują od 2019 roku?

Informacja o warunkach zatrudnienia

Jeszcze przed zawarciem umowy z telepracownikiem należy przedstawić mu informację o warunkach zatrudnienia. Obowiązek ten dotyczy także pracownika, który świadczy pracę w danym zakładzie pracy, ale zmienia jej warunki na formę telepracy. W informacji o warunkach zatrudnienia zawsze znajduje się:

 • dobowa i tygodniowa norma czasu pracy,
 • częstotliwość wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • okres wypowiedzenia,
 • informacja o układzie zbiorowym pracy.

W przypadku telepracownika dokument ten powinien być wzbogacony o dwie dodatkowe informacje:

 • jednostkę organizacyjną, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy,
 • podmiot dokonujący czynności z zakresu prawa pracy odpowiedzialny za współpracę z telepracownikiem oraz upoważniony do przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy.

Przy zawieraniu umowy o telepracę z nowym pracownikiem informację o warunkach zatrudnienia przedstawia się w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Jeśli sytuacja dotyczy dotychczasowego pracownika czyli zmiany formy wykonywania pracy na telepracę, należy dostarczyć mu informację najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy w nowej formie.

Polecamy: Zatrudnianie pracowników po zmianach w Kodeksie pracy

Odrębna umowa

Niektóre z powyższych obowiązków można jednak przenieść na pracownika, bądź w całości, bądź częściowo. Do takich obowiązków zalicza się: dostarczenie sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenie sprzętu, pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, zapewnienie pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi sprzętu.

W przypadku odmiennych od kodeksowych uzgodnień w tych kwestiach strony zawierają odrębną umowę. W takiej umowie mogą przede wszystkim określić:

 1. zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika, spełniającego wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego;
 2. zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy;
 3. sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia powiększonego o ekwiwalent w przypadku używania sprzętu własnego pracownika

Po stronie pracodawcy ciąży również obowiązek wypłaty za wykonaną pracę umówionego wynagrodzenia. Co więcej, jeśli strony postanowią, że pracownik przy świadczeniu telepracy będzie korzystał z własnych sprzętów, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty stosownego ekwiwalentu pieniężnego. Więcej o ekwiwalencie oraz jego wysokości znajdziesz w artykule >>> Czy pracodawca musi zapewnić telepracownikowi sprzęt i Internet?

Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do określenia zasad ochrony danych przekazywanych telepracownikowi. Dodatkowo jeśli zachodzi taka potrzeba przeprowadza instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

Obowiązki z zakresu bhp

Reklama

Pracodawca powinien skierować telepracownika na badania wstępne, okresowe i kontrolne na tych samych zasadach jak pracowników wykonujących pracę w zakładzie pracy. Ponadto, zapewnia im szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązki te powinny zostać spełnione w czasie pracy pracownika i być opłacone przez pracodawcę.

Warto zaznaczyć, że w przypadku wykonywania pracy z domu pracodawca nie ma obowiązku dbania o bezpieczeństwo i higienę pomieszczeń pracy, obiektów budowlanych, w których jest wykonywana praca oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Więcej informacji o bhp na telepracy znajdziesz w artykule >>> Telepraca - przepisy bhp

Obowiązek niedyskryminowania pracownika

Telepracownik nie może być mniej korzystnie traktowany jedynie z tego powodu, że wykonuje pracę zdalnie. Telepraca nie może stanowić powodu jakiejkolwiek dyskryminacji. Także odmowa przez pracownika podjęcia pracy w formie telepracy nie może być pretekstem do dyskryminowania pracownika (art. 6715 § 2 Kodeksu pracy).

Więcej informacji o zakazie dyskryminacji telepracownika znajdziesz w artykule >>> Zakaz nierównego traktowania i dyskryminacji telepracownika

Obowiązek przyjęcia rezygnacji z telepracy w terminie 3 miesięcy

Kodeks pracy daje telepracownikowi możliwość rezygnacji z tej formy świadczenia pracy do 3 miesięcy od momentu podjęcia telepracy. Składa się w tym celu wniosek o rezygnacji z telepracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy. Wniosek jest wiążący i pracodawca ma obowiązek go przyjąć. Taką samą możliwość odejścia od stosowania telepracy ustawodawca zapewnił pracodawcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1040)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.

  Kapitał rodzicielski - od kiedy?

  Ustawa w sprawie kapitału rodzicielskiego ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. O szczegółach mówiła minister rodziny Marlena Maląg.

  Wniosek o dowód osobisty online jeszcze tylko przez 50 dni

  To ostatnie 50 dni na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach, które wejdą w życie w sierpniu.

  Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.

  Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

  15 czerwca 2021 r. przypada Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc jest problemem, który dotyka seniorów na całym świecie.

  Kara pozbawienia wolności nie tylko w zakładzie karnym

  Osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, mają do wyboru dwie instytucje prawne, które dają im możliwość odbycia tej kary poza zakładem karnym.

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.

  Wzrosła liczba dzieci zmuszonych do pracy [RAPORT]

  Liczba dzieci zmuszonych do pracy wzrosła po raz pierwszy od dwóch dekad. Tak wynika z raportu opublikowanego przez UNICEF i Międzynarodową Organizację Pracy.