Kategorie

Czy pracodawca musi zapewnić telepracownikowi sprzęt i Internet?

Emilia Panufnik
Czy pracodawca musi zapewnić telepracownikowi sprzęt i Internet? / fot. Shutterstock
fot.Shutterstock
Wykonując pracę w zakładzie pracy, na pracodawcy ciąży obowiązek zapewniania pracownikowi sprzętu i Internetu. Jednym z obowiązków z zakresu bhp jest bowiem organizacja miejsca pracy. Czy również telepracownik, który wykonuje pracę poza zakładem pracy, powinien otrzymać odpowiedni sprzęt i dostęp do Internetu?

Środki komunikacji elektronicznej

Komunikacja z pracodawcą i przesyłanie wyników telepracy odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną środkami komunikacji elektronicznej są rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. W związku z powyższym telepracownik korzysta z monitorów ekranowych (komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, telefonów służbowych). Jeśli więc urządzenia te są niezbędne do wykonywania pracy przez telepracownika, wydaje się, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia ich pracownikowi. Co na to prawo?

Zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy

Kodeks pracy reguluje ten obowiązek w art. 6711 Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 6711 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek:

 1. dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego (dotyczącego wymogów bhp),
 2. ubezpieczyć sprzęt,
 3. pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
 4. zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

Polecamy: Zatrudnianie pracowników po zmianach w Kodeksie pracy

Zobowiązanie to można jednak ograniczyć bądź nawet z niego zrezygnować. Strony mają bowiem możliwość odmiennego ustalenia powyższych kwestii w odrębnej umowie. W takim dodatkowym dokumencie ustala się np.:

 1. zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika, spełniającego wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego;
 2. zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy;
 3. sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Strony stosunku pracy mogą również ustalić, że część sprzętów niezbędnych do wykonywania zadań służbowych dostarczy pracodawca, a za pozostałe stanowiące własność pracownika przysługiwał będzie ekwiwalent pieniężny.

Telepracownik potrzebuje do prawidłowego wykonywania zadań służbowych laptopa, routera, za pomocą którego będzie łączył się z Internetem, drukarki (tonera, papieru) oraz telefonu komórkowego. W odrębnej umowie uzgodnił z pracodawcą, że będzie wykorzystywał własny komputer w zamian za ekwiwalent pieniężny. Zgodnie z Kodeksem pracy wszelkie pozostałe sprzęty zapewnia mu pracodawca.


Własny sprzęt – ekwiwalent pieniężny na rzecz pracownika

Reklama

W praktyce często dochodzi do sytuacji wykorzystywania do pracy własnego sprzętu pracownika. Jeśli strony ustalą, że telepracownik będzie wykonywał pracę za pomocą swojego sprzętu, wówczas należy mu się ekwiwalent pieniężny. Jego wysokość określa się w funkcjonującym w zakładzie pracy porozumieniu (między pracodawcą a związkiem zawodowym) lub regulaminie (uzgodnionym po konsultacji z przedstawicielami pracowników, jeśli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe) o warunkach telepracy bądź w odrębnej umowie, o której mowa powyżej.

Ustawodawca określił konkretne parametry, jakie należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu wysokości ekwiwalentu. Są to w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe. Warto podkreślić, że nie jest to katalog enumeratywny, na co wskazuje użyte sformułowanie: „w szczególności”.

Za sprzęt niezbędny do wykonywania pracy uważa się komputer, telefon, biurko, krzesło, lampka, a nawet regał i materiały biurowe jak notatniki, papier do drukarki itp. Pracownik powinien przedstawić pracodawcy dowody zakupu tych przedmiotów (faktura/paragon). Co więcej, kwotę ekwiwalentu powiększa się o wartość zużycia poszczególnych sprzętów. Służą temu przepisy podatkowe dotyczące amortyzacji (koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych). Do wyliczenia kosztów zużycia sprzętów pracownika używa się więc odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne zawarte są w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub prawnych (załącznik nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych”). Bierze się pod uwagę wartości rynkowe z dnia rozpoczęcia korzystania ze sprzętu w ramach telepracy.

Pracownik używa prywatnego laptopa, którego wartość rynkowa na dzień rozpoczęcia pracy w ramach telepracy wynosi 3000 zł. Zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych dla komputerów stosuje się stawkę 30%. Należy więc dokonać obliczenia: 3000 zł x 30% = 900 zł. W celu wyliczenia miesięcznej stawki ekwiwalentu za używanie własnego laptopa należy wynik podzielić przez 12 miesięcy, co daje 75 zł.

Energia elektryczna, Internet, rozmowy telefoniczne

Oprócz kupna i zużycia sprzętów na wysokość ekwiwalentu składa się także koszt energii elektrycznej oraz dostępu do Internetu. Jeśli pracownik używa telefonu prywatnego w celach służbowych, kosztem będą także rozmowy telefoniczne. Przy obliczaniu kosztów istotne znaczenia mają:

 • rodzaj i wartość sprzętu,
 • zużycie w trakcie wykonywania pracy,
 • częstotliwość korzystania w celu wykonywania pracy.

Bez podatku i składek ZUS

Rodzaj wskazanych kosztów wpływa na zróżnicowanie wysokości ekwiwalentu w zależności od konkretnego miesiąca.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku dochodowego zwolnione są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Ponadto w świetle § 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody, jakimi są ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika.

Ekwiwalent pieniężny za używanie własnego sprzętu przez telepracownika wyłączony jest z podstawy opodatkowania i nie podlega oskładkowaniu ZUS.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1040)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 123)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 200)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1949)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.

  Kapitał rodzicielski - od kiedy?

  Ustawa w sprawie kapitału rodzicielskiego ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. O szczegółach mówiła minister rodziny Marlena Maląg.

  Wniosek o dowód osobisty online jeszcze tylko przez 50 dni

  To ostatnie 50 dni na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach, które wejdą w życie w sierpniu.

  Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.

  Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

  15 czerwca 2021 r. przypada Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc jest problemem, który dotyka seniorów na całym świecie.

  Kara pozbawienia wolności nie tylko w zakładzie karnym

  Osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, mają do wyboru dwie instytucje prawne, które dają im możliwość odbycia tej kary poza zakładem karnym.

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.

  Wzrosła liczba dzieci zmuszonych do pracy [RAPORT]

  Liczba dzieci zmuszonych do pracy wzrosła po raz pierwszy od dwóch dekad. Tak wynika z raportu opublikowanego przez UNICEF i Międzynarodową Organizację Pracy.

  Jakie obostrzenia na wakacje 2021 r.?

  Jakie obostrzenia przewidziano na wakacje w 2021 r. Co z hotelami i obiektami kultury?

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci. Po przedłużonym lockdownie i związanych z pandemią obostrzeniach zbliżające się lato 2021 jest jednym z najbardziej wyczekiwanych okresów od kilku lat. Mimo że w ubiegłym roku zmuszeni byliśmy zmienić wiele wakacyjnych planów podróży (według badań CBOS zrobiła to ponad jedna trzecia z nas[1]), część rodaków wybrała się na wypoczynek – w kraju lub za granicą. Spora część z nas urlop planuje również w nadchodzących miesiącach. Czy jesteśmy teraz skłonni bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdów i jakie mamy w tym zakresie priorytety?

  Alimenty, kredyty, koszty sądowe - jakie długi w 2021 r.?

  Wartość nieopłaconych w terminie bieżących rachunków, alimentów czy kosztów sądowych oraz rat kredytów po I kwartale 2021 r. wynosi prawie 80 mld zł.

  Dr Anna Stasiak-Apelska: Hejt jest wszechobecny

  „Hejtowanie w Internecie ma negatywne i poważne konsekwencje dla obydwu stron” – przekonuje dr Anna Stasiak-Apelska – radca prawny.

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów w 2021 r.?

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów od września 2021 r. - to zmiany, które poparła senacka komisja ustawodawcza.

  Senat za zasiłkiem pogrzebowym dla nowej grupy uprawnionych

  Zasiłek pogrzebowy miałby przysługiwać nowej grupie uprawnionych. Senackie komisje poparły projekt, zakładający wsparcie rodziców dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić..

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii [BADANIE]

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii - badanie wykazało, że cudzoziemcy chętnie przedłużają pobyt i pracę w Polsce na czas pandemii. Pojawia się jednak pytanie - co potem?

  Czy konsumenci rozróżniają oryginalne i podrobione towary?

  Konsumenci nadal mają trudności z rozróżnieniem towarów oryginalnych i podrobionych. Na problem zwraca uwagę Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

  Prawnik do porodu? Pomocy szukamy nie tylko przy rozwodzie

  Prawnik do porodu czy mediator to coraz częstsze oczekiwania osób szukających pomocy prawnej. Prawnicy rodzinni zajmują się już nie tylko rozwodami czy alimentami.

  Świadczenia rodzinne bez zmian przynajmniej do 2024 r.?

  Świadczenia rodzinne zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Dotyczy to zarówno kryteriów, jak i kwot. Tak wynika z propozycji Rady Ministrów.

  Kiedy jest Dzień Ojca w 2021 r.?

  Dzień Ojca w Polsce będziemy obchodzić 23 czerwca 2021 r. To dobry moment na poznanie praw taty w pracy.

  Świadczenie wyrównawcze - zmiany od czerwca 2021 r. [AUDIO]

  Świadczenie wyrównawcze od 1 czerwca 2021 r. przysługuje również wtedy, gdy działacz opozycji komunistycznej ma przyznaną rentę rodzinną.

  Kiedy dziecko może jechać z przodu i kiedy bez fotelika?

  Jak do jazdy dzieci w przodzie oraz do jazdy bez fotelika odnosi się prawo o ruchu drogowym? Oto aktualne zasady.