Kategorie

Umowa o pracę w formie telepracy – wzór

Emilia Panufnik
Umowa o pracę w formie telepracy – wzór. / fot. Shutterstock
Umowa o pracę w formie telepracy – wzór. / fot. Shutterstock
ShutterStock
Telepraca może zostać wprowadzona już na etapie nawiązywania stosunku pracy. Wówczas umowa o pracę powinna zawierać szczególne postanowienia. Jak wygląda wzór umowy o pracę w formie telepracy?

Umowa o pracę w formie telepracy

Przed wprowadzeniem telepracy należy sprawdzić czy charakter danej pracy pozwala na regularne wykonywanie jej poza zakładem pracy przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej. Jeśli rodzaj pracy zezwala na systematyczne wykonywanie jej zdalnie, można wprowadzić ją na dwa sposoby:

 1. nawiązując stosunek pracy, zawrzeć umowę o pracę w formie telepracy;
 2. w trakcie zatrudnienia zmienić warunki wykonywania pracy (porozumienie stron).

Jeśli pracodawca uzgodnił z przyszłym pracownikiem, że praca przez niego wykonywana będzie w formie telepracy, postanowienia te należy zawrzeć już w samej umowie o pracę. Umowa powinna określać warunki wykonywania pracy w formie telepracy, jak np. miejsce pracy oraz procedura przekazywania efektów pracy.

Polecamy: Zatrudnianie pracowników po zmianach w Kodeksie pracy

Umowa powinna określać miejsce i datę jej zawarcia, a także oznaczenie stron i rodzaju umowy. Następnie należy zawrzeć w niej warunki zatrudnienia w formie telepracy, takie jak: rodzaj pracy, wykonywanie pracy poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, miejsce wykonywania pracy, sposób przekazywania wyników pracy, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, obowiązki pracodawcy. Strony powinny również ustalić termin rozpoczęcia umowy. Można już w umowie podać dane osoby upoważnionej przez pracodawcę do kontroli telepracownika.

W przypadku umów o pracę rutynowo dodaje się zapis odsyłający w razie kwestii nieuregulowanych umową do powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Jeśli pewne sprawy uregulowane są także w umowie, a są bardziej korzystne wówczas stosuje się postanowienia stron umowy.

Wzór umowy o pracę w formie telepracy

Umowa o pracę w formie telepracy - wzór

Emilia Panufnik

Umowa o pracę w formie telepracy - wzór

Emilia Panufnik

(miejscowość, data)

Umowa o pracę w formie telepracy

zawarta w dniu .....................................................................................................................

(data)

między Pracodawcą

........................................................................................................................................

(nazwa, siedziba zakładu pracy)

reprezentowanym przez

........................................................................................................................................

zwanym dalej „Pracodawcą”

a Panią/Panem

........................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres)

zwaną/zwanym dalej „Telepracownikiem”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

na ........................................................................................................................................

(okres próbny/czas określony/czas nieokreślony/czas wykonywania określonej pracy)

 1. Ustala się następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj pracy.................................................................................................................

(stanowisko)

2) ...................................................................................................................................

(jednostka organizacyjna struktury pracodawcy stanowiska pracy Telepracownika)

3) wykonywanie pracy poza zakładem pracy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

4) miejsce wykonywania pracy ............................................................................................

(adres)

5) przekazywanie wyników pracy Pracodawcy odbywa się za  pośrednictwem środków  komunikacji elektronicznej, przede wszystkim za pomocą poczty elektronicznej,

6) wymiar czasu pracy .............................................................................................................

7) wynagrodzenie .....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

(składniki wynagrodzenia, wysokość, podstawa prawna ich ustalenia)

8) Pracodawca zobowiązuje się:

- dostarczyć  Telepracownikowi  sprzęt  niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy,

- ubezpieczyć sprzęt,

- pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,

- zapewnić Telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

9) Pracodawca może kontrolować pracę Telepracownika w miejscu jej wykonywania,

10) osobą odpowiedzialną za współpracę z Telepracownikiem oraz upoważnioną do przeprowadzenia kontroli w miejscu pracy jest

................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

 1. Telepracownik  ma  prawo,  na  zasadach  przyjętych  dla  ogółu  pracowników,  przebywać na terenie   zakładu pracy, kontaktować się z innymi pracownikami oraz korzystać z pomieszczeń socjalnych i prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej.

12) Inne warunki pracy:

a…………………..

b…………………….

c…………………….

13) Dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie

uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 1 § 1 Kodeksu pracy): ………………………………………………………………………………………………….

 1. Termin rozpoczęcia pracy w formie telepracy: ............................................................................................
 2. W  sprawach  nieuregulowanych  umową zastosowanie  mają powszechnie  obowiązujące  i obowiązujące  u  Pracodawcy  przepisy  prawa  pracy, chyba że postanowienia te są dla pracownika mniej korzystne niż postanowienia niniejszej umowy.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

6.    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.................................................................................

(podpis pracodawcy)

……………….............................................

(data, podpis pracownika)

Załączniki

Do umowy o telepracę można dołączyć dokumenty, w których strony uregulowany wspólnie szczegółowe warunki zatrudnienia. Załączniki mogą dotyczyć m.in.:

 1. zakresu ubezpieczenia i zasady wykorzystywania sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, który stanowi własność telepracownika;
 2. szczegółowe zasady komunikacji pracodawcy z telepracownikiem;
 3. badanie obecności telepracownika na stanowisku pracy;
 4. szczegóły kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1040)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

  Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

  Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

  Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.