| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Urlopy pracownicze > Urlop wypoczynkowy i jego wymiar

Urlop wypoczynkowy i jego wymiar

Kolejny urlop wypoczynkowy stanowi realizację zagwarantowanego zarówno w Kodeksie pracy jak i Konstytucji prawa pracownika do odpoczynku. Prawo do odpoczynku realizowane jest w formie przerw w pracy, dni wolnych od pracy, a przede wszystkim - urlopu wypoczynkowego. Poniżej podstawowe zasady, jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego.

Pierwszy urlop wypoczynkowy

Urlopy wypoczynkowe można, za ustawodawcą, podzielić na pierwsze i kolejne. Pierwszy urlop wypoczynkowy przysługuje jedynie w pierwszym roku pracy zawodowej. Jest on nabywany z dołu, proporcjonalnie do okresu pracy, w wymiarze 1,66 dnia miesięcznie. Stanowi to 1/12 wymiaru urlopu przysługujące po przepracowaniu pierwszego roku, czyli 20 dni.

Chcesz otrzymywać więcej aktualnych informacji? Zapisz się na Newsletter!

Kolejny urlop wypoczynkowy

Kolejny urlop wypoczynkowy to uprawnienie, jakie pracownik nabywa z góry (z dniem 1 stycznia), w każdym kolejnym roku pracy. Wymiar urlopu wynosi 20 albo 26 dni. Jest on uzależniony od stażu pracy pracownika. Warto pamiętać, że nie dotyczy to zakładowego staży pracy a stażu ogólnego (tj. sumarycznego czasu pozostawania w stosunku pracy u wszystkich dotychczasowych pracodawców). 20 dni przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony krócej niż 10 lat, natomiast 26 dni - temu, który pracuje dłużej niż 10 lat.

Wymiar kolejnego urlopu wypoczynkowego

Jednak na wymiar kolejnego urlopu wypoczynkowego wpływ ma szereg zdarzeń. Poniżej wskazujemy okresy, jakie są wliczane do ogólnego stażu pracy, dzięki czemu pracownik „szybciej” może korzystać z urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze:

  • pracy, tj. poprzedniego zatrudnienia (okres przerwy w zatrudnieniu oraz sposób rozwiązania stosunku pracy pozostają bez znaczenia);
  • nauki, tj. z racji ukończenia: zasadniczej szkoły zawodowej – 3 lata, średniej szkoły zawodowej – 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, szkoły policealnej - 6 lat, szkoły wyższej - 8 lat;
  • pozostawania bez pracy, za które pracownikowi przywróconemu do pracy przyznano wynagrodzenie oraz te, za które pracownik otrzymał odszkodowanie z powodu wadliwego rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy;
  • urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, przy czym okres ten podlega zaliczeniu wyłącznie u pracodawcy, który udzielił urlopu;
  • czynnej służby wojskowej – art. 120 ust. 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  • przebywania na urlopie wychowawczym (okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze);
  • pobierania zasiłku i stypendium przyznanych dla osób bezrobotnych w czasie trwania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu lub pobierania nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo szkole wyższej – art. 79 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • urlopu bezpłatnego pracownika pełniącego funkcje w związkach zawodowych poza zakładem pracy, jeśli pracownik po urlopie bezpłatnym w terminie 7 dni stawi się do pracy – art. 25 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
  • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego – w sytuacjach określonych w art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Komu przysługują tzw. wczasy pod gruszą?

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »