reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Usługi komunalne > Czy gmina jest przedsiębiorcą

Czy gmina jest przedsiębiorcą

Gmina to przede wszystkim jednostka samorządu terytorialnego. W orzecznictwie administracyjnym przyjmuje się, że gmina nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.

W świetle przepisów przedsiębiorca to taki podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym może ją podjąć pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców. Niewątpliwie gminy nie podlegają wpisowi do rejestrów przedsiębiorców, co przesądza o tym, że nie są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. Tym niemniej wiele form aktywności gmin jest w istocie działalnością gospodarczą. O zaliczeniu do działalności gospodarczej przesądza jej przedmiot. Bez wątpienia działalnością gospodarczą gminy jest działalność w zakresie jej zadań własnych. Mając osobowość prawną, gmina działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w ramach obowiązującego porządku prawnego. A zatem wszystko, co robi, musi być zgodne z wymogami m.in. przepisów dotyczących ochrony konkurencji.

Polskie ustawodawstwo nie zawiera definicji pojęcia „konkurencja”. Również w doktrynie brak powszechnie przyjętej definicji. Najczęściej przez konkurencje rozumie się współzawodnictwo nieżalenie działających przedsiębiorców, zmierzające do osiągnięcia podobnych celów gospodarczych. Konkurencja to także walka między przedsiębiorcami o zdobycie jak największej liczby klientów, osiągnięcie możliwie dużej sprzedaży, pozyskanie najtańszego zaopatrzenia, najlepszych pracowników i kapitału.

Istnieje konkurencja faktyczna (rzeczywista) i potencjalna. Konkurencja faktyczna polega na rywalizacji przedsiębiorstwa z konkurentami już działającymi na danym rynku. Konkurencja potencjalna oznacza możliwość wejścia na rynek nowych przedsiębiorców. Działania ograniczające lub naruszające konkurencję albo przeciwdziałające jej powstaniu określane są jako praktyki monopolistyczne lub ograniczające konkurencje. O tym, czy dany podmiot podlega odpowiedzialności z tytułu tych praktyk, decyduje ustalenie, czy jest on przedsiębiorców w rozumieniu ustawy antymonopolowej.

Do zakresu działania gminy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Gmina wykonuje dwa rodzaje zadań: zadania własne oraz zadania zlecone. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, m.in. takich jak: zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, organizacja lokalnego transportu zbiorowego, dbałość o targowiska i cmentarze gminne.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama