| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Śledztwo i dochodzenie > Wstępna kontrola aktu oskarżenia

Wstępna kontrola aktu oskarżenia

Merytoryczna uprzednia kontrola aktu oskarżenia polega na tym, że sąd jeszcze przed wyznaczeniem terminu rozprawy (i dalszym procedowaniem) dokonuje swoistej kontroli względem treści aktu oskarżenia. To właśnie ów etap kontroli sądowej wyróżnia ją od kontroli następczej (która następuje w już w toku postępowania sądowego).

Kontroli merytorycznej dokonuje sąd na posiedzeniu na zarządzenie Prezesa Sądu. Zasady kontroli uprzedniej wyraża głównie art. 339 p. 3 Kodeksu postępowania karnego. Kontrola merytoryczna wyraża się w tym, iż na posiedzeniu sąd rozptaruje czy nie wydać jednego z poniższych postanowień:

1) o umorzeniu postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2-11 KPK,

2) o umorzeniu postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia,

3) o zwrocie sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego.

Skierowanie sprawy na posiedzenie celem wydania wyroku nakazowego jako element kontroli merytorycznej aktu oskarżenia

Elementem kontroli merytorycznej jest również decyzja Prezesa o skierowaniu sprawy na posiedzenie celem wydania wyroku nakazowego (czyli de facto decyzja o prowadzeniu sprawy w jednym z szczególnych trybów procesu karnego – trybie nakazowym). Należy wskazać, iż w tym trybie jedynym wyrokiem jaki zapada, jest wyrok skazujący i z założenia tryb ten stosuje się do spraw prostych, gdzie dowodowo wszystko jest oczywiste i sprawstwo oskarżonego nie budzi żadnych wątpliwości. Wyrok nakazowy ma charakter “propozycji” kary i można tę propozycję odrzucić składając sprzeciw w ciągu 7 dni od jego odbioru. Sprzeciw powoduje prowadzenie sprawy od początku (już na rozprawach). Jest to procesowo sytuacja podobna de facto do sytuacji nie przyjęcia propozycji mandatu w postępowaniu wykroczeniowym.

Kto uczestniczy w posiedzeniu sądu?

Zgodnie z art. 339 p. 5 Kodeksu postępowania karnego strony, obrońcy oraz pełnomocnicy mogą wziaść udział w posiedzeniu, którego przedmiotem jest umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2-11 KPK oraz umorzenie postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.  Ustawodawca zastrzegł, iż udział prokuratora i obrońcy w posiedzeniu w przedmiocie orzeczenia środka zabezpieczającego (gdyby taki mógłby być orzeczony) określonego w art. 94 albo 95 Kodeksu karnego jest obowiązkowy (chodzi u umieszczenie oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym lub w zakładzie karnym, gdzie stosuje się określone środki lecznicze lub rehabilitacyjne)

W posiedzeniu w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi strony uczestniczą jeżeli stawią się na to posiedzenie, przy czym (zależnie od fakultatywnej decyzji sądu) mogą one być o tym posiedzeniu zawiadomione lub nie. Jeśli strony nie są zawiadomione, muszą w własnym zakresie “dbać” o to aby dowiedzieć się o terminie posiedzenia i się na nie stawić.

W posiedzeniu w przedmiocie wydania wyroku nakazowego nikt nie uczestniczy z mocy ustaw, która zakłada iż sąd wydaje wyrok nakazowy jednoosobowo na posiedzeniu niejawnym.

Zaskarżalność postanowień sądowych

Wszystkie opisane wyżej postanowienia mogą być zaskarżone przez niezadowoloną stronę w drodze zażalenia (w terminie 7 dni), z wyjątkiem wydanego wyroku nakazowego który jest zaskarżany w drodze sprzeciwu w terminie 7 dni od jego doręczenia.

Należy dodać, iż prawo złożenia zażalenia na decyzję o umorzeniu postępowania przysługuje pokrzywdzonemu i to nawet jeżeli jeszcze nie wstąpił do procesu w charakterze oskarżyciela posiłkowego (bo w postępowaniu sądowym regułą jest to, że bez tego zgłoszenia pokrzywdzony nie jest stroną postępowania sądowego)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »